...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi DERSİ 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanlara (D), yanlış olanlara (Y) yazınız.
  (…) Evrenin işleyişinde Allah(c.c) tarafından konulmuş genel geçerlik taşıyan, herkes tarafından kabul edilebilir bazı kurallar vardır.
  (…) Toplumsal yasalar, cüzi irade ile belirlenir.
  (…) İnsan karşılaştığı sorunları Allah’tan bilmeli ve kaderinde olduğunu kabullenmelidir.
  (…) Allah yarattığı nimetleri, insanların hiçbir çaba sarfetmesini beklemeden ulaşmalarını sağlamktadır.
  ( …) Eceli gelen kimsenin ölümünü engellemek veya geciktirmek mümkündür.
  (…) Evrendeki olaylar, neden- sonuç ilişkisi içinde ilerler.
  (…) Fiziksel yasalar, tesadüfen gerçekleşmiş olaylar sonucu oluşmuştur.
  (…) İşleri kötü giden bir esnafın durumunun düzelmesi sadece Allah’a dua etmesiyle gerçekleşir.
  ( ..) Tevekkül anlayışı bize, insan çabasının boş yere olduğunu her şeyin Allah’ın dilemesiyle gerçekleştiğini gösterir
  ( ..) Paylaşmak ve yardımlaşmak, zenginle fakiri aynı seviyeye getireceğinden toplumun dengelerini bozar.
  Cevap: D-D-Y-Y-D-Y-Y-Y-Y

 • 2) Biyolojik yasalar insanın kaderinde neleri belirler 5 örnek veriniz.
  Cevap: .

 • 3) Allah’tan başka ilah olmadığı vurgulandıktan sonra Yüce Allah’ın üstün özelliklerinden söz edilen Kur’an-ı Kerim’in ikinci suresi olan Bakara suresinin 255. ayeti aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?
  a) Kunut Duaları
  b) Fatiha Suresi
  c) Ayetel Kürsi
  d) Fil Suresi
  Cevap: C

 • 4) ‘Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar(sorumlu tutar).’ ayeti insanın kaderiyle ilgili hangi konuya doğrudan değinmektedir?
  a)İnsanın sabırlı olduğuna
  b)İnsanın özgür ve sorumlu olduğuna
  c)İnsanın tevekkül etmesi gerektiğine
  d)İnsanın çalışması gerektiğine
  Cevap: D

 • 5) İnsanın özgürlüğü ve sorumlulukları arasında nasıl bir ilişki vardır?
  A) İnsan kararlarında özgürdür bu yüzden davranışlarından sorumlu tutulamaz
  B) İnsan davranışlarını özgür iradesiyle gerçekleştirdiği için yaptıklarından sorumludur
  C) İnsanın özgürlüğü arttıkça sorumlulukları azalır
  D) İnsan iradesini kendisi yönlendiremez bu yüzden kararlarında özgür ve sorumlu değildir.
  Cevap: B

 • 6) I- Yer çekimi
  II- Dünyanın Güneşin etrafında belli bir yörüngede dönmesi
  III- Suyun 100 derece sıcaklıkta kaynaması
  IV- Sürü içerisindeki zayıf ve güçsüz hayvanın daha kolay avlanması
  Yukarda verilenlerden hangileri fiziksel yasalara örnektir?

  A) I-II
  B) II- III
  C)I-II-III
  D) I-IV
  Cevap: A

 • 7) ‘Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir.’ Hadisini İslam’ın Paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önem açısından değerlendiriniz.  Cevap:

 • 8) Aşağıdakilerden hangisi kader tanımına uygun değildir?
  A) Âlemdeki her hadise bir ölçü ve programa uygun olarak cereyan eder.
  B) İnsan eylemlerinden sorumludur.
  C) Âlemde tesadüf ve rastgelelik hâkimdir.
  D) İnsan eylemlerini özgürce gerçekleştirir
  Cevap: C

 • 9) Aşağıdaki zekatla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Zekat vermekle malımızda eksilme olur.
  B) Zekat zenginle fakir arasındaki sevgi ve saygıyı artırır.
  C) Zekat toplumdaki ekonomik dengeyi sağlar.
  D) Zekatı verilen mal bereketlenir.
  Cevap: A

 • 10) “Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir” H.Ş
  “ Fakirleri araştırıp bulunuz, görüp gözetiniz?” H.Ş.
  Peygamber efendimizin yukarda verilen hadislerinden çıkarılacak sonuç nedir?

  A) Dinimiz paylaşmaya ve yardımlaşmaya çok önem vermektedir.
  B) Peygamberimiz komşuluk ilişkilerini önemsemektedir
  C) Dinimiz fakirleri önemsemektedir
  D) Tok yatmak doğru değildir.
  Cevap: A

 • 11) Aşağıda verilen kavramları tablo içindeki boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz.
  Kaza Tevekkül Ölüm Zekat Kader

  Zengin olan Müslümanların mallarının bir miktarını yılda bir kere ihtiyaç sahiplerine vermesi gereken ve farz olan ibadete ………………………. Adı verilir.
  .Bir işin gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm çabayı harcayıp görevimizi yaptıktan sonra işin sonucunun güzel olmasını Yüce Allah’tan dilemeye ve O’na dayanıp güvenmeye dinimizde ………………………….. denir.

  Allah’ın ezeli ilmiyle, meydana gelecek olayların yerini, zamanını ve şeklini bilip takdir etmesine …………………..denir.
  Allah tarafından belirlenen olayların zamanı geldiğinde gerçekleşmesine ………………….…denir.
  Yaşama süresinin sona ermesi, canlılar için hayatın son bulmasına ……………….……. denir.
  Cevap: .

 • 12) Sınavda başarısız olan bir öğrenci “ Ne yapalım Allah kaderimi böyle yazmış” diyerek sorumluluğu kadere ve Allah’a yüklemesi doğru değildir. Niçin? Açıklayınız  Cevap: Kader olgusunda başımıza gelecek her şeyin daha önceden planlandığı böyle olunca da çalışmaya gerek kalmadığı apaçık bir yanılgıdır. Allah çalışana hakkını vereceğini kutsal kitabında bizlere bildirmiştir. Böylece eğer çalışırsak Allah bizlere emeğimizin karşılığını verecektir. Çalışmadan bir şey elde etmeye çalıştığımız zaman ise istediğimiz şeyi elde edemeyiz.

 • 13) Allah’ın evrene koyduğu yasaları kaç grupta incelemiştik? Birer örnekle açıklayınız.

  Cevap: .

 • 14) Akıl ve irade sahibi olmak bizi neden diğer canlılardan farklı kılar derslerde öğrendiklerinizi ifade ediniz.


  Cevap: .

 • 15) Allah’ın her şeyi belli bir düzene göre yarattığına delil olabilecek 5 örnek veriniz.  Cevap: .

 • 16) Allah’ın evrende koyduğu yasalar nelerdir? Maddeler halinde yazınız
  Cevap:

 • 17) Fiziksel yasalara 2 örnek veriniz


  Cevap:

 • 18) Aşağıda verilen cümleler doğru ise D, yanlış ise Y harfini parantezin içine yazınız.
  ( ) Kader inancı dolayısıyla hiçbir insan yaptıklarından sorumlu tutulamaz.
  ( ) Yeryüzünde bulunan her canlı sonludur.Sadece kerem sahibi, Yüce Rabb’inin varlığı süreklidir.
  ( ) Tevekkül etmeden önce gerekli tedbirleri de al-mak gerekir.
  ( ) Dinimiz insanlara çalışmak zor geliyorsa dilenmelerini tavsiye etmiştir.
  ( ) Allah, evrende bulunan her şeyi bir ölçüye göre yarat¬mıştır
  Cevap: Y -- D -- D -- Y -- D

 • 19) Aşağıdakilerden hangisi kendi irademiz doğrultusunda değiştirebileceğimiz şeylerden değildir?
  A) Kötü huylarımız
  B)İyi huylarımız
  C)Dindarlığımız
  D)Ölüm vaktimiz
  Cevap: D

 • 20) Aşağıdakilerden hangisi kendi irademiz doğrultusunda değiştirebileceğimiz şeylerden değildir?
  A) Kötü huylarımız
  B) İyi huylarımız
  C) Dindarlığımız
  D) Ölüm vaktimiz
  Cevap: D
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.