...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Temel Dinî Bilgiler DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıda isimleri verilen peygamberlere gönderilen ilahi kitapları karşılarına doğru bir şekilde yazınız?
  Hz. Musa (a.s) ………………….
  Hz. Davud (a.s) ……………………
  Hz. İsa (a.s) …………………
  Hz. Muhammed (s.a.v)………………….
  Cevap:

 • 2) .I- Allah birdir, eşi ve benzeri yoktur.
  II- Allah her şeyin yaratıcısıdır.
  Yukarıdaki bilgilerin doğruluğuna inanan bir kimse aşağıdaki inanç esaslarından hangisini gerçekleştirmiştir?

  a) Allah’a iman
  b) Peygamberlere iman
  c) Ahiret gününe iman
  d) Meleklere iman
  Cevap: A

 • 3) Allahın muhterem kıldığı cana………….? İsra suresi 33
  Ayeti tamamlayınız.

  a. kıymayın
  b. Yazık etmeyin
  c. işkencede bulunmayın
  d. Hainlik etmeyin
  Cevap: A

 • 4) Namazların hükümlerine göre çeşitleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu çeşitlerinden biri değildir.
  A) Farz
  B) Vacip
  C) Müekked
  D) Nafile
  Cevap: C

 • 5) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız.
  a. Teravih namazı……………ayında kılınır.
  b. Namazı usulune uygun hareketlerle, acele etmeden kılmaya……………………denir.
  c. Namazı bozan durumlardan bir tanesi……………………….
  d. Allah’a ortak koşan kişiye……………………….denir.
  e. Allah’ı inkar eden kişilere……………………...denir.
  f. İlk ezanı okuyan kişi………..……
  g. Vitir namazında okunan dualara ………………………denir
  h. Ezan okuyan kişiye………………………
  i. Namazda örtülmesi gereken yerlerin örtülmesine…………………denir.
  j. Namazın içindeki farzlardan biri………………………....

  Cevap:

 • 6) Aşağıdaki ifadelere ‘’D’’doğru veya ‘’Y’’ yanlış ibarelerini koyunuz.

  ‘Emr-i bil maruf,nehyi anil münker’,’ iyiliği emredip kötülükten sakındırmak’ demektir.

  Namazda ses çıkarmak, gül­mek namazı bozan durumlardandır.

  Vitir Namazı, vacip bir namazdır.

  Cuma namazı, ikindi namazı vaktinde kılınır.

  Namazın her rekatında sübhaneke duası okunur.

  Cevap:

 • 7) Ezandaki la ilahe illallah ne anlama gelir?
  a. Allahtan başka ilah yoktur
  b. Namazı kılın
  c. Namaz başladı
  d. Namaz uykudan hayırlıdır.
  Cevap: A

 • 8) Aşağıdakilerden hangisi gece bir süre uyuduktan sonra kalkıp kılınan namazdır?
  a. Kuşluk namazı
  b. Tahiyyetül mescid namazı
  c. Abdest namazı
  d. Teheccüd namazı
  Cevap: A

 • 9) Aşağıdakilerden hangisi müstakil namazlardan değildir ?
  A) Teheccüd namazı
  B) Kuşluk namazı
  C) Evvabin namazı
  D) Tahiyyetül mescid namazı
  Cevap:

 • 10) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz.
  veda –bayram- kunut-malın –setriavret- güzel terbiyeden –nafile-kametin– kan davaları-

  “Hiçbir baba, çocuğuna, ………..…………… daha üstün bir hediye veremez.” (Hadisişerif)
  Hz. Muhammed (s.a.v.) hayatı boyunca birçok hak ve özgürlüğün kısıtlanmaması için mücadele etti.

  Ömrünün sonlarına doğru …………….…… Hutbesi’nde bir ömür oluşturmaya çalıştığı ilkeleri
  özetledi.
  Peygamberimiz (s.a.v.) yaşama hakkını tehdit eden cinayet ve ………….…………. nın yasaklandığını şöyle ifade etmiştir: “Ashabım! Dikkat ediniz, cahiliye döneminden kalma bütün
  âdetler kaldırılmıştır, ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen ………..………. da tamamen kaldırılmıştır.
  Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de “Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın.” (Enam suresi, 152.
  ayet)buyurmuştur. Bu ayet İslam dininin …………..……. dokunulmazlığına verdiği önemi ve hile ile başkalarını kandırmanın haram olduğunu gösterir.
  Namazda örtülmesi gereken yerlerin örtülmesine……………………denir.

  Farz namazların başında okunan …………..………. in sözleri ezanla benzerlik gösterir.

  Yılda iki defa kılınan, vacip olan namaza, ………………………. namazı denir.
  Farz-vacip dışında kalan ve Resulullah’ın (s.a.v.) kıldığını bildiğimiz na­mazlara …………… denir.
  Günlük namazlarda sadece vitir namazında okun……………………………………………….dır.
  Cevap:

 • 11) Namazda imam olacak kişide olması tercih edilen özelliklerden değildir?
  A)Müslüman olmak
  B) Akıl sahibi olmak
  C) Erkek olmak
  D)Telaffuzu önemsememek
  Cevap: C

 • 12) Bayram namazının kılınış hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
  a- Farz
  b- Vacib
  c- Sünnet
  d- Nafile
  Cevap: A

 • 13) Namaz kılarken ayakta durmak demek ne anlama gelir?
  A) Kıyam
  B ) Kıraat
  C) Rüku
  D) Secde
  Cevap: A

 • 14) Kişi ölse bile sevabını almaya devam ettiği amellere …………denir. Boşluğa gelmesi uygun olan kelime nedir?
  a. sadaka
  b. Fıtır
  c. sadaka i cariye
  d. zekat
  Cevap: C

 • 15) Yüce Allah’ın izniyle Peygamberlerin göstermiş oldukları olağan üstü olaylara ne denilir?
  A) Tebliğ
  B) Mucize
  C) Keramet
  D) İşaret
  Cevap: B

 • 16) Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından birisi değildir?
  A) Vücut
  B) Beka
  C) Kıdem
  D) Kelam
  Cevap:

 • 17) Aşağıdakilerden hangisi nafile namazdır?
  a. Evvabin namazı
  b. Vitir namazı
  c. Bayram namazı
  d. Cenaze namazı
  Cevap:

 • 18) Bayram ve vitir namazları hangi namaz çeşidine girer?
  a. farz
  b) sünnet
  c) farzı ayn
  d)vacip
  Cevap: A

 • 19) Aşağıdaki namazların karşılarındaki boşluğa toplam kaç rekat olduğunu yazınız
  SABAH NAMAZI

  ÖĞLE NAMAZI

  İKİNDİ NAMAZI

  AKŞAM NAMAZI

  YATSI NAMAZI

  TERAVİH NAMAZI


  Cevap:

 • 20) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) koyunuz ?

  Allah insanları ve cinleri ibadet etmeleri için yaratmıştır.

  Kıraat namazda bir süre ayakta durmak demektir.

  Müslüman olsun yada olmasın herkese namaz farzdır.

  Niyet etmek namazın rükunlarından biridir.

  Kıyam namazın rükunlarından biridir.

  Farz-ı kifaye olan tek namaz cenaze namazıdır.

  Kabirde hesap sormakla görevli melekler münker ve nekirdir.

  Cevap:
 • Temel Dinî Bilgiler Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.