...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Temel Dinî Bilgiler 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Cuma namazı kaç rekattır?
  a- 6
  b- 8
  c- 10
  d- 16
  Cevap: C
 • 2) Namaz kılarken Kuran’dan bir bölüm okumaya verilen ad nedir?
  a- Kıyam
  b- İftidah Tekbiri
  c- Secde
  d- Kıraat
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi sünnet namazlardan değildir?
  a- Bayram n.
  b- Teheccüd n.
  c- Şükür n.
  d- Hüsuf n.
  Cevap: A
 • 4) AŞAĞIDAKİ BOŞLUKLARI UYGUN BİÇİMDE DOLDURUNUZ.
  Peygamber efendimizin adı . . . . . . . . .
  Ezan okuyan kişiye . . . . . . denir.
  Akşam namazının farzından sonra kılınan 6 rekat namaza . . . . . . . . denir
  Namaza iftidah tekbiri ile başladıktan hemen sonra okunan dua . . . . . .
  Namazda ayakta durma şartına . . . . . . denir
  Cevap:
 • 5) AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDEN DOĞRU OLANLARI ‘D’, YANLIŞ OLANLARI ‘Y’ İLE İŞARETLEYİNİZ.
  (……..) Namazda ayakta duramayacak kadar hasta veya yaşlı olanlar oturarak namaz kılabilirler.
  (……..) Çok önemli işimiz olduğunda namazımızı kazaya bırakabiliriz.
  (……..) En büyük günah; şirktir. ( Allah’a cc ortak koşmaktır. )
  (……..) İmama uyanın, imamdan önde durmaması ve imamdan önce rüku ve secde yapmaması gereklidir.
  (……..) Camide gürültü yapmak, koşturmak, yerleri kirletmek, insanları rahatsız edecek şekilde konuşmak vb. davranışlar Müslümana yakışmaz.
  Cevap:
 • 6) ‘Kelime-i Şehadet’’ ve ‘‘ Kelime-i Tevhid’’i anlamlarıyla birlikte yazınız.

  Cevap:
 • 7) Rükûda iken okuduğumuz dua aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Semiallâhü limen ha­mideh
  b) Sübhâne rabbiye’l-azîm
  c) Sübhâne rabbiye’l a’lâ
  d) Rabbenâ leke’l-hamd
  Cevap: C
 • 8) İslam dini akıl sağlığının korunmasına önem vermiş, bunun için önlemler almıştır.

  Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin akıl sağlığının korunması için aldığı önlemlerden sayılamaz?

  a) İçkinin kullanımının yasaklanması
  b) Anne babaya karşı yumuşak davranılması
  c) Kumar oynanmasının yasak olması
  d) Uyuşturucu kullanılmasının önlenmesi
  Cevap: B
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi sabah ezanında diğer ezanlardan farklı olarak söylenen ifadedir.
  a) Kad Kâmeti’s-Salâh
  b) es-Salâtü hayrun mine’n-nevm
  c) Hayye ale’l-Felâh
  d) Lâ ilâhe illâllah
  Cevap: B
 • 10) Namazda son oturuşa ………denir.
  Boşluğa ne gelmelidir?

  a) kade i ahire
  b) kıyam
  c) kıraat
  d) secde
  Cevap: A
 • 11) Namazın sonunda sağa ve sola ………………….. verilir.Boşluğa hangi kelime gelmelidir?
  a) selam
  b) tekbir
  c) secde
  d) konuşmak
  Cevap: A
 • 12) Beş vakit namaz akıllı ,ergin herkese ……………..dır.Boşluga hangi kelimenin gelmesi gerekir?
  a) Sünnet
  b) farz ı ayn
  c) vacip
  d) sünneti gatrı müekkede
  Cevap: B
 • 13) Sabah ,öğle ,ikindi,akşam,yatsı namazlarının farzları sırası ile kaçar rekattır?
  a) İki,üç,dört ,dört,iki
  b) Üç.dört.dört.iki,üç,dört
  c) iki,dört,dört,üç,dört
  d)iki,üç,iki,dört,dört
  Cevap:
 • 14) ,,,,,,,,,,,,içmek………oynamak akıl sağlığını bozar. Boşluğa hangi kelimeler gelmelidir?
  a. su,oyun
  b. İçki,kumar
  c. Şarap,okey
  d. Şıra,oyun
  Cevap: B
 • 15) Bir kötülük karşısında Müslüman aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
  a. el ile düzeltme
  b. Dil ile düzeltme
  d. kalp ile bugzetme
  d. Aynısı ile karşılık verme
  Cevap: D
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi gayr-ı müekked sünnettir?
  a. Sabah namazının 2 rekatlık sünneti
  b. Yatsı namazının son sünnetini 4’e tamamlamak
  c. Öğle namazının 4 rekatlık sünneti
  d. Öğle namazının 2 rekatlık sünneti
  Cevap:
 • 17) İmam olacak kişide aranan şartlardan 5 tane yazınız.

  Cevap:
 • 18) Kelime-i Tevhid’i ve Kelime-i Şehadet’i anlamları ile birlikte yzınız


  Cevap:
 • 19) Peygamberlerin akıllı ve zeki olmaları anlamına gelen sıfatı hangisidir?
  A) Tebliğ
  B) İsmet
  C) Fetanet
  D) Sıdk
  Cevap: B
 • 20) şağıdakilerden hangisi kendisine suhuf gönderilen Peygamberlerden biri değildir?
  A) Hz. İbrahim (a.s)
  B) Hz. Adem (a.s)
  C) Hz. İdris (a.s)
  D) Hz. Musa (a.s)
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder