...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Temel Dinî Bilgiler 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) (Günlük 5 vakit namazın dışında) Farz olan namazlardan 2 (iki) tanesini yazınız.

  Cevap:
 • 2) Namazı bozan durumlardan 4 tanesini yazınız.

  Cevap:
 • 3) Cuma namazı kaç rekattır?
  a- 6
  b- 8
  c- 10
  d- 16
  Cevap: C
 • 4) İslam dini akıl sağlığının korunmasına önem vermiş, bunun için önlemler almıştır.

  Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin akıl sağlığının korunması için aldığı önlemlerden sayılamaz?

  a) İçkinin kullanımının yasaklanması
  b) Anne babaya karşı yumuşak davranılması
  c) Kumar oynanmasının yasak olması
  d) Uyuşturucu kullanılmasının önlenmesi
  Cevap: B
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan durumlardan biri değildir?
  a) Namazda iken bilerek yemekiçmek
  b) Özür yokken kıbleye sırtını çevirmek
  c) Namaz kılan kimsenin abdestinin bozulması
  d) Namazda bir şey düşünmek
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi sabah ezanında diğer ezanlardan farklı olarak söylenen ifadedir.
  a) Kad Kâmeti’s-Salâh
  b) es-Salâtü hayrun mine’n-nevm
  c) Hayye ale’l-Felâh
  d) Lâ ilâhe illâllah
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki şartlardan değildir?
  a.iftitah tekbiri
  b. kıyam
  c. kıraat
  d.istikbali kıble
  Cevap: A
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki şartlardan değildir?
  a. hadesten taharet
  b. necasetten taharet
  c. vakit
  d. iftitah tekbiri
  Cevap: D
 • 9) Oruç ne zaman başlar?
  a. tan yerinin ağarmasıyla
  b. Karnımız doyunca
  c. gece yarısı
  d. İftarda
  Cevap: A
 • 10) Zekat kimlere verilmez?
  a. Fakir
  b.Borçlu
  c.Yoksul
  d.Cami
  Cevap: D
 • 11) Bir kötülük karşısında Müslüman aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
  a. el ile düzeltme
  b. Dil ile düzeltme
  d. kalp ile bugzetme
  d. Aynısı ile karşılık verme
  Cevap: D
 • 12) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız.
  a. Teravih namazı……………ayında kılınır.
  b. Namazı usulune uygun hareketlerle, acele etmeden kılmaya……………………denir.
  c. Namazı bozan durumlardan bir tanesi……………………….
  d. Allah’a ortak koşan kişiye……………………….denir.
  e. Allah’ı inkar eden kişilere……………………...denir.
  f. İlk ezanı okuyan kişi………..……
  g. Vitir namazında okunan dualara ………………………denir
  h. Ezan okuyan kişiye………………………
  i. Namazda örtülmesi gereken yerlerin örtülmesine…………………denir.
  j. Namazın içindeki farzlardan biri………………………....
  Cevap:
 • 13) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) koyunuz ?

  Allah insanları ve cinleri ibadet etmeleri için yaratmıştır.

  Kıraat namazda bir süre ayakta durmak demektir.

  Müslüman olsun yada olmasın herkese namaz farzdır.

  Niyet etmek namazın rükunlarından biridir.

  Kıyam namazın rükunlarından biridir.

  Farz-ı kifaye olan tek namaz cenaze namazıdır.

  Kabirde hesap sormakla görevli melekler münker ve nekirdir.
  Cevap:
 • 14) Doğa olaylarının olmasından sorumlu melek hangisidir?
  A) Cebrail (a.s)
  B) Azrail (a.s)
  C) Mikail (a.s)
  D) İsrafil (a.s)
  Cevap: C
 • 15) Namaz kılarken Kuran’dan bir bölüm okumaya verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kıyam
  B) İftidah Tekbiri
  C) Secde
  D)Kıraat
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder