...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Matematik Uygulamaları 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen tam sayılarda çıkarma işlemlerini yapınız.
  a) (+10) - (+5) =
  b) ( -20) - ( -10) =
  c) ( -10) - ( -20) =
  d) ( -50) - ( -15) =
  e) ( -23) - (+7) =
  Cevap:
 • 2) EDA’nın matematik sınav ve sözlü notları; 65, 85, 70, 90, 50 şeklindedir.
  •Aritmetik ortalamasını bulunuz.


  • Açıklığı bulunuz.  Cevap:
 • 3) Aşağıdaki verilen ifadelerin tamsayı karşılığını yazınız.
  a) 25 lira borç :
  b) 40 lira gelir :
  c) Denizin 12 metre altı:
  d) Sıfırın üstünde 14 derece:
  e) Apartmanın 8. Katı :
  Cevap:
 • 4)  Cevap:
 • 5)  Cevap: B
 • 6)  Cevap:
 • 7)  Cevap:
 • 8)  Cevap:
 • 9)  Cevap:
 • 10)  Cevap:
 • 11)  Cevap:
 • 12) 2x + 5 cebirsel ifadesinin cümlesi hangisi olabilir? 
  A) Kalemlerimin 2 katının 5 fazlası 
  B) Kalemlerimin 5 fazlasının 2 katı 
  C) Kalemlerimin 5 katının 2 fazlası 
  D) Kalemlerimin 2 fazlasının 5 katı
  Cevap: A
 • 13) -16ab+9a+12 ifadesindeki değişkenler aşağıdakilerden hangisidir?
  A) -16 ve a
  B) -16 , 9 ve +12
  C) a ve 12
  D) a ve b
  Cevap: D
 • 14)  Cevap:
 • 15)  Cevap:
 • 16)  Cevap:
 • 17)  Cevap:
 • 18)  Cevap:
 • 19)  Cevap:
 • 20) Aşağıdaki örüntülerden hangisinde kurala uyulmamıştır?
  A) 2, 4, 6, 8, 10, ....... 2n 
  B) 1, 3, 5, 7, 9, ..........2n−1 
  C) 2, 5, 8, 11, 15, ....... 3n−1 
  D) 4,7,10,13,,16……. 3n+1
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder