...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Bilim Uygulamaları 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)
  Cevap:
 • 2)
  Cevap:
 • 3)
  Cevap:
 • 4)
  Cevap:
 • 5) Aşağıdaki canlıların döllenme, gelişme, yavru bakımı, çoğalma durumları ve solunum çeşitleriyle ilgili bir tablo verilmiştir. Tablodaki ilk canlı grubu örnek olması açısından doldurulmuştur. Örnek üzerinden hareketle tablodaki boş kısımları uygun şekilde doldurunuz.
  Cevap:
 • 6) Aşağıda dişi üreme hücresi olan yumurta ve erkek üreme hücresi olan spermin şekilleri verilmiştir. Oklarla belirtilen kısımların isimlerini şekil üzerinde yazınız.
  Cevap:
 • 7) Aşağıdaki canlı gruplarından hangisi yavrularına bakar?
  A) Memeliler
  B) Sürüngenler
  C) kurbağalar
  D) Balıklar
  Cevap: A
 • 8) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde dış döllenme yapan camlılarla ilgili yanlış bir bilgi verilmiştir?
  A) Balık ve kurbağalarda görülür.
  B) Yumurtayla çoğalırlar.
  C) Doğumdan sonra yavrularına bakarlar.
  D) Fazla sayıda yumurta ve sperm üretirler.
  Cevap:
 • 9) Hacmi 400 cm3, kütlesi 200 g olan cismin yoğunluğunu bulunuz.
  A)1/2 g/cm3
  B) 2 g/cm3
  C) 4 g/cm3
  D) 1 g/cm3
  Cevap: A
 • 10)
  Cevap:
 • 11) Aşağıdaki modellerde molekül-atom olanları belirtiniz.
  Cevap:
 • 12)
  Cevap:
 • 13) Aşağıdaki hangi ortamda çimlenme gerçekleşir?
  a) Bahçede
  b) Buzdolabında
  c) Ağzı kapalı kavanozda
  d) Derin dondurucuda
  Cevap: B
 • 14) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara ‘ D ’ yanlış olanlara ‘ Y ‘ işareti koyunuz.
  ( ) Sesin yayılması için maddesel olmayan ortama gereksinim vardır.
  ( ) Ses en iyi sıvı ortamda yayılır.
  ( ) Sesin yayılmasını önleyen maddelerin sesi soğurma özellikleri olabilir.
  ( ) Demir, sesi pamuktan daha iyi iletir.
  ( ) Katı maddelerin sesi daha iyi iletmesinin nedeni taneciklerinin daha sık dizilmiş olmasıdır.
  ( ) Çimlenme olması için suya ihtiyaç yoktur.
  ( ) Çimlenme, ısısı düşük ortamlarda da olur.
  ( ) Su, oksijen, ısı çimlenme için gereklidir.
  ( ) Ağzı kapalı bir kapta çimlenme olmaz.
  ( ) Çimlenme olayı gerçekleşmesi için toprak yerine pamukta kullanabiliriz.
  Cevap:
 • 15) I. Ses maddesel ortamlarda yayılır.
  II. Ses bir titreşim sonucunda oluşur.
  III. Ses bir enerji çeşididir.
  Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A) I – II - III
  B) I – II
  C) II – III
  D) I – III
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder