...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 6. SINIF Bilim Uygulamaları DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Aşağıda verilen çiçek kısımlarından hangisi böcekleri çiçeğe çekerek tozlaşmaya yardım eder?
  A)Taç yapraklar
  B)Çanak yapraklar
  C)Erkek üreme organı
  D)Dişi üreme organı
  Cevap:

 • 2) Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerden seçerek doldurunuz. (boşluk, yoğunluk soğurma, ses yalıtımı, sıvılar ,katılar, yansıma, dağınık, düzgün, üreme, zigot , döllenme , eşeysiz üreme)
  1. Ses .................. yayılmaz.
  2. Işık pürüzlü yüzeylerden .........................yansır.

  3. Bazı maddeler sesin ..................................... önler.

  4. Sesi en hızlı ileten maddeler ..........................dır

  5. Bölünmüş yolların arasında yapılan ağaçlandırma
  çalışması ..................................... sağlar
  6. Canlıların, soylarını devam ettirmek amacıyla kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirmesine………………..denir.

  7. Erkek ve dişi üreme hücrelerinin (sperm ve yumurta hücrelerinin) çekirdeklerinin birleşmesine…………denir

  8. Döllenmiş yumurta hücresine………………. Denir

  9. Bir canlının kendi başına yeni bir birey meydana getirmesi olayı ……………………. olarak adlandırılır.

  10.Bir maddenin birim hacminin kütlesine……………..denir.
  Cevap:

 • 3) Sesin yayılması için nasıl bir ortama ihtiyaç vardır?
  a) Maddesel ortam
  b) Maddesel olmayan ortam
  c) Karanlık ortam
  d) Aydınlık ortam
  Cevap: A

 • 4) Aşağıda verilen çiçekli bir bitkinin kısımlarını yazınız

  Cevap:

 • 5) Ses en iyi hangi ortamda yayılır?
  a) Katı
  b) Sıvı
  c) Gaz
  d) Sıvı-Gaz
  Cevap: A

 • 6) Kanın yapısında kan pulcukları (trombositler) bulunmasaydı ne olurdu?
  A) Karbondioksit dışarı atılamazdı.
  B) Kanamalar durmazdı.
  C) Solunum yapılamazdı.
  D) Mikroplara karşı antitoksin üretilemezdi.
  Cevap:

 • 7) G. Bitkinin çimlenmesi için gerekli olan etmenleri aşağıdaki tablolara yazınız.
  ÇİMLENME İÇİN GEREKENELER
  1.
  2.
  3.

  Cevap:

 • 8)

  Cevap:

 • 9) Aşağıdakilerden hangisi olmazsa çimlenme olmaz?
  a) Işık
  b) Rüzgar
  c) Su
  d) Gaz
  Cevap: C

 • 10) Bir bitkinin büyüme ve gelişme süreci ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A)Döllenme olayından sonra oluşan tohum, uygun koşullarda çimlenir.
  B)Çimlenme için ışık gereklidir.
  C)Tohumun çimlenebilmesi için toprağın nemli olması gerekir.
  D)Çimlenme sırasında embriyonun besin ihtiyacı çenekten karşılanır.
  Cevap:

 • 11)

  Cevap:

 • 12)

  Cevap:

 • 13)

  Cevap:

 • 14)

  Cevap:

 • 15)

  Cevap:
 • Bilim Uygulamaları Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.