...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Peygamberimizin Hayatı 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Peygamber Efendimizin katıldığı ilk üç savaşın adını ve tarihleriyle birlikte yazınız.
  Cevap: .
 • 2) Ensar ve Muhacirin tanımlarını yazınız .
  Cevap: .
 • 3) Peygamberimizin bizzat katıldığı savaşlara ne ad verilir?
  Cevap: .
 • 4) 1- Yalan 2-Tebliğ 3-Kur’an
  4-Şirk 5-Emin
  - Peygamberlerin ayetleri insanlara bildirme görevine ………………denir.
  - Hz. Muhammed’e dürüstlük ve güvenilirliğinden dolayı………………… lakabı verilmiştir.
  - Hz.Peygamberin ahlakının kaynağı ……………dır.
  - İslam’da en büyük günah …………………dir.

  Yukarıda verilen numaralanmış kelimelerin boşluklara doğru yerleştiriliş sıralaması hangi şıkta verilmiştir?

  A) 2,5,3,4
  B) 2,5,3,1
  C) 2,5,4,1
  D) 5,3,4,2
  Cevap: A
 • 5) Peygamber 35 yaşlarındaydı. Mekke’de büyük bir yangın ve ardında bir sel felaketi yaşanmıştı. Kabe artık yıkılmaya yüz tutmuştu Mekkeliler ticaret kaynakları, putlarını koydukları Kabe’yi yeniden inşa ettiler. Sıra Hacer’ül-Esvet’i(siyah taş) yerine koymaya gelince aralarında anlaşmazlık çıktı. Nerdeyse aralarında kan davası çıkacaktı. İçlerinden birisi dedi ki aramızdan birini hakem tayin edelim. Buraya gelen ilk kişi hakem olsun. Ve herkes beklemeye başladı. Uzaktan Hz Muhammed gözüktü. Herkesin yüzü birden gülmeye başlamıştı. Çünkü ……….
  Metini tamamlayan en uygun ifade hangisidir?

  A) Çünkü o haksızlık yapan birisiydi.
  B) Çünkü o güvenilen bir insandı.
  C) Çünkü o zeki bir tüccardı.
  D) Çünkü o Kureyş kabilesindendi.
  Cevap: B
 • 6)
  - Peygamber Efendimiz (s.a.v.), zenginlerin çağırılıp fakirlerin çağırılmadığı düğün yemeklerini hoş karşılamamıştır.
  - Dinimiz bayramlarda giyilen kıyafetlerin temizliği ve güzelliğini önemsememiştir.
  - Peygamber Efendimiz (s.a.v.), düğün yemeğine büyük önem vermiş ve imkanlar ölçüsünde
  düğün yemeği verilmesini tavsiye etmiştir.
  - Peygamberimiz (s.a.v.) çocukların oyun oynamasını arzu etmiş ve onlarla oynamıştır.
  - İslam dini, şakalaşma ve mizahı hoş karşılamamış ve yasaklamıştır.

  Yukarıda verilen ifadelerin doğru – yanlış diziliminin sırasıyla uygun olanı

  A) D-Y-D-D-Y
  B) D-D-Y-Y-Y
  C) D-Y-D-D-D
  D) D-Y-Y-D-D
  Cevap: B
 • 7) Peygamberimiz’e inanan ilk müslümanları yazınız.


  Cevap: .
 • 8) Veda Hutbesi’nde verilen mesajlardan 3 tanesini yazınız.


  Cevap: .
 • 9) Mescidi Nebi’nin başlıca işlevlerinden 3 madde yazınız.


  Cevap: .
 • 10) Peygamberimiz’in doğduğu çevrenin sosyal özelliklerinden 5 tane yazınız.

  Cevap: .
 • 11) Medine’ye hicretten sonra yapılan ilk faaliyetleri açıklamasını yaparak yazınız.
  Cevap: .
 • 12) İslam’ı kabul eden ilk Müslümanları Peygamberimize yakınlık derecesiyle yazınız.  Cevap: .
 • 13) Aşağıdaki kavramları açıklayınız.
  Muhacir:

  Ensar:

  Sahabe:

  Sünnet:

  Kabile:
  Cevap: .
 • 14) Aşağıdaki olayların, hangi tarihlerde gerçekleştiğini noktalı yerlere yazınız.
  (...........) : Hz. Muhammed(sav)’e ilk vahyin gelişi
  (...........) : Hz. Muhammed(sav)’in hicreti
  (...........) : Medine Sözleşmesi
  (...........) : Hudeybiye Barış Antlaşması
  (...........) : Veda Haccı
  Cevap: .
 • 15) Hz. Muhammed(sav)’e ait bilgileri noktalı yerlere yazınız.
  Doğum Yeri : .......................................
  Doğum Yılı : .......................................
  Vefat Tarihi : .......................................
  Vefat Ettiği Yer : .......................................
  Kabrinin Adı : ......................................
  Cevap: .
Yorum Yap
Gönder