Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Türkçe 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) “Babam, yardımsever, "eli açık" bir insandır.” tümcesinde altı çizili sözcük grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A. zengin
  B. savurgan
  C. cömert
  D. çalışkan
  Cevap: C
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi önemli olanı kullanırken kullanılan ifadelerden biri değildir?
  A. başlıca
  B. en iyisi
  C. özellikle
  D. Açıkçası
  Cevap: B
 • 3) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ifade edilen düşünce kanıtlanabilir?
  A. Bütün bilim dallarında deney ve gözlem yapılamaz.
  B. Arkeoloji, en çok ilgimi çeken bilim dalıdır.
  C. Bilim ile ilgili dergiler okumayı seviyorum.
  D. Fen ve Teknoloji dersinde deney yapmak çok eğlencelidir
  Cevap: A
 • 4) Takvimler 18 Mart 1915’i gösteriyordu.
  Çanakkale, bir milletin, varlığını, bağımsızlığını devam ettirme savaşıdır. Bu savaş Osmanlı devleti ile İngiliz ve Fransız donanmalarından oluşan düşmanlar arasında olmuştur. Çanakkale sırtlarında savaş başladığında düşman güçlerinde en modern kara ve deniz silahlarıyla 506 top namlusu mevcutken; bizim birliklerimizde sadece 72 top bulunmaktaydı. Bu çetin mücadelede düşman güçlerinin dikkate almadıkları bir nokta vardı. O da sadece silahlar değil, onu kullanan insan ve iman gücüyle beslenen inançtı. İşte Edremitli Seyit de 270 kiloluk top mermiyi tek başına kaldırarak adını tarihe yazdıran kahraman olmuştur. Çanakkale Boğazı’nı denizden geçemeyeceğini anlayan düşmanın karadaki harekâtı da başarısız olmuş ve kahraman Türk askeri düşman güçlerine "ÇANAKKALE GEÇİLMEZ" dedirtmiştir.Bu savaş 250 bin şehit verilen bir savaş olmuştur.

  1. Çanakkale nasıl bir savaşmış?
  ................................................................

  2. Çanakkale Savaşı kimler arasında olmuştur?
  ................................................................

  3. Çanakkale Savaşı ne zaman olmuş?
  ................................................................

  4. Çanakkale Savaşında Türk askeri düşmana neyi dedirtmiştir?
  ..............................................................

  5. Metne göre düşman neyi dikkate almamıştı? (3p)
  ................................................................

  6. Metne göre 270 kiloluk mermiyi hangi kahraman kaldırmıştır?
  ................................................................

  7.Metne uygun bir başlık yazınız?
  ........................................................
  Cevap:
 • 5) (I) Dünyanın en güzel, en lezzetli inciri Türkiye’de yetişir. (II) Yıllık üretim 185 ton civarındadır. (III) Kalkınabilmemiz için bu üretimi daha da arttırmak şarttır. (IV) Öteden beri dışarı sattığımız mallar arasında incir önemli bir yer tutar. (V) Bu da incirlerimizin dış ülkelerde çok sevildiğini gösterir.
  Yukarıdaki paragrafı oluşturan cümlelerden hangileri, nesneldir?

  A) I ile V      
  B)I ile IV       
  C)I ile III     
  D) II ile IV
  Cevap: D
 • 6) (I) Bu kitapta anlatılanlar 1940 yılında geçiyor. (II) Yazarın arka kapakta açıkladığına göre bu yapıt, yazmakta olduğu roman dizisinin ilk kitabını oluşturuyor. (III) Kitapta, Çukurova yöresi ve bu yörede yaşayanların birbirleriyle olan ilişkileri ele alınıyor. (IV) Bunlar içtenlik ve sevecenlikle yoğrulmuş, yalın bir anlatımla sergileniyor. (V) Bu anlatım açık, kısa cümleli bir dille beslendiğinden zevkle ve ilgiyle okunuyor. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde söyleyenin kendi düşüncesine yer verilmiştir?
  A) I. ve II.   
  B) I. ve III  
  C) IV. ve V.     
  D) II. ve IV.
  Cevap: C
 • 7) Aşağıdakilerden hangisinde hem belirtili hem de belirtisiz isim tamlaması vardır?
  A)Dağın doruğuna puslu bir akşam kızıllığı vurmuştu.
  B)Bilinmeyen bir tadı ve kokusu vardı bu ekmeğin.
  C)Kır çiçeklerinin dayanılmaz kokusuna hepimiz bayılmıştık.
  D)Annelerin mutluluğu, milletin mutluluğuna bağlıdır.
  Cevap:
 • 8) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde benzetme yapılmamıştır?
  A) İstanbul’un taşı toprağı altındır.
  B) Hepimiz, çocuklar gibi şendik.
  C) Sınavı kazandığı için sevinçliydi.
  D) Gözlerinin maviliği gökyüzünü andırıyordu.
  Cevap: A
 • 9) ‘’Boğaz’da bir sabah vakti, genç bir kayıkçı eski ağır sandalını akıntıya karşı sürüklemek için bütün sarsılan kuvvetiyle küreklere asılıyordu. Bir sel gibi akan küçük dalgalarla boğuşuyordu. Bu didinme onu yormuştu.’’

  Yukarıdaki parçaya göre aşağıdaki 5N1K sorularına cevap veriniz.

  Kim? :
  Ne zaman? :
  Nasıl? :
  Nerede? :
  Cevap:
 • 10) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D” yanlış olanlara “Y” yazınız.
  ( ) “Fikri, burnu, omzu” sözcükleri, hece düşmesine örnektir.
  ( ) “Bu işte onun da eli var.” tümcesindeki altı çizili sözcük, gerçek anlamıyla kullanılmıştır.
  ( ) “Dedem kır atıyla kırda geziyor.” tümcesindeki altı çizili sözcükler eş sesli sözcüklerdir.
  ( ) “Yaşlı adam üzgün yolcuları teselli etti.” Cümlesinde durum bildiren sözcük yoktur.
  ( ) “Bu öğretmenin onlara acıyacağını düşünmüşlerdi.” cümlesi nesneldir.
  ( ) “Sınıftaki öğrenciler sınavın kolay olacağını düşünmüş olmalılar ki hiç çalışmamışlar.” cümlesinde yazım yanlışı yoktur.
  Cevap:
 • 11) Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
  “ Herkez sınavda benim kağıdıma bakıyor.” cümlesinde ………………… kelimesinin yazımı yanlıştır.
  “ Bunu sana kim söyledi” cümlesinin sonuna noktalama işaretlerinden ……………….......konmalıdır.
  Kişiden kişiye değişen, kanıtlanamayan yorum cümlelerine ….………………………denir.
  İsmin önüne gelerek onları niteleyen ve belirten kelimelere ……..……………………. denir.
  İsmin yerini tutan kelimelere………………………..denir.
  Cevap:
 • 12) .Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’mi’’ soru eki zaman anlamı katmıştır?
  A)Güzel mi güzel bir çanta aldım.
  B)Zeynep’i bugün gördün mü ?
  C)Yağmur yağdı mı ortalık güzel kokar.
  D)Sen de mi bizimle geliyorsun?
  Cevap: C
 • 13) Aşağıdaki cümlelerde işi, hareketi yapan varlık veya varlıkları bildiren kelimelerin altını çiziniz.
  i. Emir ve Nehir oyuncaklarıyla oynuyorlardı.
  ii. Okulun bahçesindeki ağaç çok büyümüştü.
  iii. Öğretmenimiz bizi çok seviyormuş.
  iv. Bizim sınıf derslerinde çok başarılı.
  Cevap:
 • 14) Zeynep ve ailesi Ankara`dan teyzesini ziyaretten dönüyordu. Zeynep arka koltukta tüm masumiyetiyle uyuyordu.Ama birden büyük bir ses ile sarsıldı Zeynep. Arabaları kaza yapmıştı.Gözlerini açtığında hastanede olduğunu fark etti. Ağladı uzun uzun annesi gelir de sarılır diye ama gelmedi kimsecikler.Bir hafta sonra iyileşince takım elbiseli bir adam ile güzel giyimli bir kadın onu hastaneden aldılar.
  Büyük bahçeli çok katlı bir binaya getirdiler. ”Burası artık senin evin.”dediler.Bu cümle karşısında şaşkına döndü ve ne söyleyeceğini bilemedi.Sadece dudaklarından “Ya annem!”sözü döküldü. Yutkundu görevli,hiçbir şey söyleyemedi.”Her şey güzel olacak.”diyebildi sadece.
  Zeynep,bir sürü arkadaşın,oyuncağın olduğu bu yerde kendini çok yalnız hissediyordu.İçinden hiçbir şey yapmak gelmiyordu.Bir sabah görevlinin gördüğü manzara göz yaşartıcıydı.Zeynep bahçeye çizdiği bir kadın resminin üzerinde iki büklüm yatıyordu.Görevli,Zeynep`i yerden kaldırıp odasına götürdü.Anne sıcaklığı ile sarılıp onu yatağında uyuttu.Zeynep çok üzülecekti ama alışacaktı da. Çünkü başka çaresi yoktu.

  1. Zeynep`in hastanede gözlerini açmasına sebep olan olay nedir?

  2.Görevlinin bahçede fark ettiği ve duygulanmasına sebep olan olay nedir?


  Cevap:
 • 15) Aşağıda verilen metindeki boşlukları doldurunuz.
  ………………………………………… tarafından yazılan İstiklâl Marşı ……………………………...… tarihinde milli marş olarak kabul edilmiştir. İstiklâl Marşı ………… kıtadan ve ………… dizeden oluşmaktadır. Günümüzde törenlerde söylediğimiz marşın bestesi 1930 yılında ……………………………………………………… tarafından yapılmıştır.
  Cevap:
 • 16) “Pelin geçen hafta annesiyle birlikte sinemaya gitti.”
  Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?

  A) Ne zaman?
  B) Nereye?
  C) Nerede?
  D) Kim?
  Cevap: C
 • 17) I. çiçeklere
  II. vereni
  III. uyarırım
  IV. görünce
  V. parktaki
  VI. zarar
  Yukarıdaki kelimelerle anlamlı bir cümle oluşturulduğunda sıralama nasıl olmalıdır?

  A) V – I – VI – II – IV – III
  B) I – II – IV – III – V - VI
  C) V – VI – II – I – IV – III
  D) VI – V – I – III – II – IV
  Cevap: A
 • 18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
  A) Emre’nin yaptığı resmi çok beğendim.
  B ) Gelecek hafta yurdun tamamı yağışlı olacakmış.
  C) Bu çınar ağacı yüz elli yaşındaymış.
  D) Hatice, Osman’dan daha güzel yazıyor.
  Cevap: D
 • 19) Annesinin elinden bir an kurtulan çocuk, karşı kaldırımdaki köpek yavrusuna doğru koştu. Telaşlanan annesi:”…………” diye seslendi.
  Paragrafta boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun değildir?

  A) Yavrum buraya gel, nereye gidiyorsun?
  B) Çocuğum, köpeğe yaklaşma!
  C) Ay ne güzel köpekmiş öyle!
  D) Aman yavrum gitme oraya!
  Cevap: C
 • 20) ''Güneşli bir sonbahar günüydü. Yaşlı bir kadın, elinde bastonu ağır ağır yürüyordu. Karşıdan bir çocuğun geldiğini gördü.Çocuğun elinde bir kafes, kafeste de iki kuş vardı.Kuşlar kafesi gagalıyor, dışarı çıkmak için çırpınıp duruyorlardı. Yaşlı kadın kuşların bu halinden üzüntü duydu…''
  Yaşlı kadın nasıl bir günde yürüyormuş?

  A) Karlı bir günde
  B) Güneşli bir sonbahar gününde
  C) Sıcak bir günde
  D) Rüzgarlı bir günde
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder
 • UMRAN
 • 2021-03-22

keske cevaplarida yazsaydiniz