...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Temel Dinî Bilgiler 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Kâbe etrafında 7 tur dönmeye ne ad verilir?
  a-Telbiye
  b-Vakfe
  c-Tavaf
  d-Sa’y
  Cevap: C
 • 2) Zekât, fitre, kurban gibi ibadetler için konulan zenginlik ölçüsüne ne denir?
  a-Fidye
  b-Nisap
  c-Hesap
  d-Fitre
  Cevap: B
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi vacip bir namazdır?
  a-Beş vakit namaz
  b-Cuma namazı
  c-Bayram namazı
  d-Cenaze namazı
  Cevap: D
 • 4) 1- Ağzına su vermek.
  2- Burnuna su vermek.
  3- Bütün bedenini yıkamak.
  Şeklinde alınan abdestin adı nedir?

  a) Gusül Abdesti
  b) Namaz Abdesti
  c) Teyemmüm
  d) Mesh
  Cevap: A
 • 5) Aşağıdaki zekat ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a-Zekat insanlardaki cimrilik gibi kötü huyları giderir, paylaşmayı öğretir.
  b- Zenginler daha fazla para, mal biriktirip fakirleri hor görürler.
  c-Zekat, toplumdaki yardımlaşmaya katkı sağlar.
  d-Zekat, zengin fakir arasındaki kardeşlik duygularını geliştirir.
  Cevap: B
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi imanın özellikleri arasında yer almaz.
  A) Allah’a ve onun istediği esaslara kalbimizle inanmalıyız.
  B)İmanımızı dilimizle söylemeliyiz.
  C)İnancımıza uygun iş ve davranışlarda bulunmalıyız.
  D)Kalbimizle inanmak yeterlidir. İnancımızı dilimizle söylemeye gerek yoktur.
  Cevap: C
 • 7) Alemlerin tek yaratıcısı odur ve sürekli yaratma halindedir. Herhangi bir şeyi önceden örneği olmadan ilk defa o yaratır.
  Yukarıda yapılan açıklama aşağıda verilen Allah’ın sıfatlarından hangisine aittir.

  A) Kelam
  B) Tekvin
  C) Besar
  D) Semi
  Cevap: B
 • 8) Melekler hangi maddeden yaratılmıştır ?
  A) Ateşten
  B)Sudan
  C)Nurdan
  D)Topraktan
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin ortak özelliklerinden biri değildir.
  A)İsmet
  B) Emanet
  C)Fetanet
  D)Vahdaniyet
  Cevap: D
 • 10) Aşağıdaki ifadelerden hangisi İslam’ın dayandığı tevhit inancına örnektir?
  a) “Ben şehadet ederim ki Allah’tan başka ilah yoktur.”
  b) “Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı?”
  c) “Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilikler ver.”
  d) “Dini yalan sayanı gördün mü?”
  Cevap: A
 • 11) I- Kalp kırmamaya,
  II- Kötü söz söylememeye
  III- İsraf etmemeye,
  Oruç tutan bir Müslüman yukarıdaki maddelerden hangilerine dikkat etmelidir?

  a-Hepsi
  b-II ve III
  c-I ve II
  d-I ve III
  Cevap: A
 • 12) Ziyaret etmek,etrafında dolaşmak anlamında olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
  a) tavaf
  b) vakfe
  c) farz
  d) sünnet
  Cevap: A
 • 13) Safa ile Merve arasında gidip gelmeye……………denir. Boşluğa ne gelmelidir?
  a) say yapmak
  b) nisap miktarı
  c) ihrama girmek
  d) mikat noktası
  Cevap: A
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki şartlardan değildir?
  a. ayakta durmak
  b. Secde
  c. bir miktar kuran okumak
  d. Abdest almak
  Cevap: D
 • 15) Ramazan ayı boyunca kılınan 20 rekâtlık namazın adı nedir?
  A) Cuma namazı
  B) Bayram namazı
  C) Teravih namazı
  D) Vitir namazı
  Cevap: C
 • 16) “Allahumme rabbenâ ve lekelhamd” ne zaman söylenir?
  A) Rükuda iken
  B) Rükudan doğrulunca
  C) Rükudan doğrulurken
  D) Rükuya giderken
  Cevap: C
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi zekat verecek kimsede aranan şartlardan değildir?
  A) Hür olmak
  B) Akil-Baliğ olmak
  C) Sağlıklı olmak
  D) Müslüman olmak
  Cevap: C
 • 18) I. Zorla orucum bozduruldu
  II. Abdest alırken boğazıma su kaçtı
  III. Vaktinden önce orucumu açtım
  Yukarıdaki hallerde ne yapılması gerekir?

  A) Orucum bozulmaz, devam ederim
  B) Orucum bozulur, kaza gerekir
  C) Orucum bozulur, fidye gerekir
  D) Orucum bozulur, hem kaza hem kefaret gerekir.
  Cevap: A
 • 19) Hacc’da Şeytan taşlama ve Kurban kesmenin yapıldığı yer neresidir?
  A) Müzdelife
  B) Arafat
  C) Kabe
  D) Mina
  Cevap:
 • 20) Peygamberimizin safa tepesinde yaptığı konuşmadan yola çıkarak onun hangi sıfatına ulaşabiliriz.
  A) Sıdk
  B) Fetanet
  C) Emanet
  D) İsmet
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder