...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Temel Dinî Bilgiler 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Kâbe etrafında bir tur dönmeye ne ad verilir?
  a-Sa’y
  b-Şavt
  c-Vakfe
  d-Tavaf
  Cevap: C
 • 2) Devamlı hasta olanlar ve yaşlıların oruç tutamadıkları her gün için verdiği paraya ne denir?
  a-Fidye
  b-Cizye
  c-Zekât
  d-Sadaka
  Cevap: A
 • 3) Suyun olmadığı yerde iki darb (vuruş) bir niyet şeklinde alınan abdest aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Gusül Abdesti
  b) Namaz Abdesti
  c) Teyemmüm
  d) Mesh
  Cevap: C
 • 4) “Rabbena leke’l hamd” ne zaman söylenir?
  a) Rükuda
  b) Rükudan doğrulunca
  c) Rükudan doğrulurken
  d) Secdede
  Cevap: C
 • 5) “Subhane rabbiyel Ala” ne zaman söylenir?
  a) Rükuda
  b) Rükudan doğrulunca
  c) Rükudan doğrulurken
  d) Secdede
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) Bütün farz namazlar aynı şekilde kılınır
  b) Bayram namazı sünnet bir namazdır
  c) Cenaze namazı farz bir namazdır
  d) Vitir namazı 4 rekattır.
  Cevap: A
 • 7) ”Salât” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Namaz
  b-Oruç
  c-Zekât
  d-Hac
  Cevap:
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi hac ibadeti yapılırken ziyaret edilecek yerlerden değildir?
  a-Kabe
  b-Arafat Dağı
  c-Kudüs
  d-Merve ve Safa tepeleri
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın (sadece Allah’a özgü) Zâti sıfatlarındandır.
  A)Vücud
  B)Hayat
  C)İlim
  D) Besar
  Cevap: A
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın “Muhalefetün li’l-Havâdis” sıfatının tanımıdır.
  A)O bâkidir, ebedidir. Onun varlığının sonu yoktur.
  B) Allah’ın varlığı için bir başlangıç söz konusu değildir. O her şeyden önce var olandır.
  C) Allah yarattığı hiçbir varlığa benzemez. O her şey den farklıdır.
  D) Allah kendiliğinden var olandır. Var olmak için başkasına ihtiyacı yoktur.
  Cevap: A
 • 11) Namaz kılacak kişinin örtünmesi anlamına gelen şartı hangisidir?
  a-Necasetten teharet
  b-Setr-i avret
  c-Vakit
  d-İstikbali –kıble
  Cevap: B
 • 12) Dünyada yaptığımız işlerin yazıldığına inanmamız bizi davranışlarımızda dikkatli olmaya yöneltir.
  Bu ifade aşağıdaki inanç esaslarından hangisi ile ilgilidir?

  A) Meleklere iman
  B) Peygamberlere iman
  C) İlahi kitaplara iman
  D) Kadere iman
  Cevap: A
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi İslam dinine göre kişinin ibadetlerle yükümlü olması için gerekli özelliklerden biri değildir?
  A) Akıl sahibi olması
  B) Gençlik çağına girmiş olması
  C) Yaşlı olması
  D) Müslüman olması
  Cevap: C
 • 14) Ramazan ayı boyunca kılınan 20 rekâtlık namazın adı nedir?
  A) Cuma namazı
  B) Teravih namazı
  C) Bayram namazı
  D) Vitir namazı
  Cevap: B
 • 15) Kişi ibadet konusunda ne yaparsa “Şirk” olur?
  A) İbadetini yanlış yaparsa
  B) İbadetini eksik yaparsa
  C) Gösteriş için ibadet yaparsa
  D) Sevap kazanmak için ibadet yaparsa
  Cevap: C
 • 16) İhramdan ………….kesip …………………… tıraşı ile çıkılır. Boşluğa ne gelmelidir?
  a)kurban,ağaç
  b) kurban,saç
  c) bıyık,sakal
  d) hac,tavaf
  Cevap: B
 • 17) İslama göre zenginlik ölçüsüne ne denir?
  a. nisap
  b. Kurban
  c. Sadaka
  d. Fıtır
  Cevap: A
 • 18) Zekatla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a. zekat malın üstünden bir yıl geçince verilir.
  b. Fakirler de vermek zorundadır.
  c. yüzde iki buçuk oranında verilir.
  d. Mal ile yapılan bir ibadettir.
  Cevap: C
 • 19) Kelime anlamı olarak bereket,çoğalma,temizlik anlamlarına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir?
  a. hac
  b. Namaz
  c. Zekat
  d. Oruç
  Cevap: D
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi Abdestin Farzlarından birisi değildir?
  A) Yüzü yıkamak
  B) Ayakları yıkamak
  C) Ağzımıza su vermek
  D) Başı meshetmek
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder