...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Temel Dinî Bilgiler 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Hac esnasında bazı iş ve davranışların yasak olmasına ne denir?
  a-İhram
  b-Telbiye
  c-Tavaf
  d-Vakfe
  Cevap: B
 • 2) Bir kişi aşağıdakilerden hangisine zekât verebilir?
  a-Annesine
  b-Babasına
  c-Oğluna
  d-Kardeşine
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi orucunu -daha sonra kaza etmek şartıyla- tutmayabilir?
  a-Hastalar ve yolcular
  b-Fakirler ve yoksullar
  c-Borçlular ve alacaklılar
  d-Kadınlar ve erkekler
  Cevap: A
 • 4) ”Namazda Kur’an-ı Kerim okumak” hangi kavramla ifade edilir?
  a-Kıyam
  b-Kıraat
  c-Rükû
  d-Secde
  Cevap: A
 • 5) Namazın farz olması için aşağıdakilerden hangisi şart değildir?
  a-Yaşlı olmak
  b-Müslüman olmak
  c-Akıllı olmak
  d-Ergen olmak
  Cevap: A
 • 6) Setr-i Avret namazın şartlarından hangisidir?
  a)Örtünme
  b) Temizlik
  c) Kıbleye yönelme
  d) Ayakta durma
  Cevap: A
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biri değildir?
  a) Elleri yıkamak
  b) Yüzü yıkamak
  c) Başa mesh vermek
  d) Boyna mesh vermek
  Cevap: D
 • 8) I- Kalp kırmamaya,
  II- Kötü söz söylememeye,
  III- İsraf etmemeye,
  Oruç tutan bir Müslüman yukarıdaki maddelerden hangilerine dikkat etmelidir?

  a-Hepsi
  b-II ve III
  c-I ve II
  d-I ve III
  Cevap: A
 • 9) ”Namazda Kur’an-ı Kerim okumak” hangi kavramla ifade edilir?
  a-Kıyam
  b-Kıraat
  c-Rükû
  d-Secde
  Cevap: A
 • 10) İnsanın aklı Allah’ın tüm özelliklerini kavrayacak güçte değildir. Buna göre Allah’a imanımız nasıl olmalıdır.
  A)Allah’ın başlangıcının olmadığını kanıtlayamazsak Allah’a iman etmiş olmayız.
  B)Allah’a imanımız, Allah bize Kur’an’da kendini nasıl tanıtıyorsa öyle olmalıdır.
  C)Allah’a iman konusunda diğer dinlerden yardım almalıyız.
  D)Allah’a imanımız bu günkü bilim kurallarının doğrultusunda olmalıdır.
  Cevap: B
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi rab kavramının anlamları arasında yer almaz
  A) Terbiye eden
  B) Uyulması için kurallar koyan.
  C) Cezalandıran
  D) Koruyup gözeten, idare eden, yöneten
  Cevap:
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi Mâlik adlı meleğin özelliğidir.
  A)Cennetteki meleklerin lideridir.
  B)Kabirde sorgulama yapacak melektir.
  C)Cehennemdeki görevli meleklerinin lideridir.
  D)İnsanların canlarını almakla görevli melektir.
  Cevap: A
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi Musa (A.S) gönderilen kitabın bir özelliği değildir.
  A)Töre kanun ve öğreti anlamlarına gelir.
  B)Eski Ahit de denilir.
  C)Kutsal kitapların sonuncusudur.
  D)Yahudilerin kutsal kitabıdır.
  Cevap:
 • 14) Aşağıdaki namazların kılınma vakitlerini yazınız.
  Vitir Namazı:
  Bayram Namazı:
  Teravih Namazı:
  Cuma Namazı
  Cevap:
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir?
  A) Safa Merve tepeleri arasında sa’y yapması.
  B) Kâbe’nin etrafında ziyaret tavafı yapması.
  C) İhrama girmek.
  D) Arafat tepesinde vakfe yapmak
  Cevap: D
 • 16) Hz. Muhammed kulların kıyamette hesap verecekleri ilk ibadetin namaz olduğunu ifade etmiştir. Bu
  sözüyle namazın hangi yönüne dikkat çekmiştir?

  A) Çocukların namaz kılmayı öğrenmeleri gerektiğine
  B) Namazın önemli bir ibadet olduğuna
  C) Namazın vaktinde kılınması gerektiğine
  D) Niyet etmeden namaz kılınamayacağına
  Cevap: B
 • 17) Allah’ın semi sıfatının anlamı nedir?
  A)Her şeyi bilmesi
  B)Her şeyi görmesi
  C)Her şeye gücünün yetmesi
  D)Her şeyi işitmesi
  Cevap: D
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi orucun insana katkılarından değildir?
  a. sabırlı olma
  b. Şefkatli olma
  c.kötülükten koruma
  d. Zengin olma
  Cevap: D
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi büyükbaş (sığır) cinsi hayvanların nisap miktarıdır?
  A) 20
  B) 30
  C) 40
  D) 50
  Cevap: C
 • 20) şağıdakilerden hangisi Peygamberlerin sıfatlarından değildir?
  A) Semi
  B) Fetanet
  C) Emanet
  D) İsmet
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder