...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Temel Dinî Bilgiler 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) ”Salât” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Namaz
  b-Oruç
  c-Zekât
  d-Hac
  Cevap:
 • 2) ”Nehyi anil münker” ne demektir?
  a-Doğru söylemek
  b-Tesbih çekmek
  c- Kur’an-ı Kerim okumak
  d-Kötülükten sakındırmak
  Cevap:
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi bir namaz vakti değildir?
  a) Sabah
  b) Akşam
  c) İkindi
  d) Vitir
  Cevap: D
 • 4) Aşağıdaki namazlardan hangisinin mutlaka cemaatle kılınmalıdır?
  a) Sabah namazı
  b) Vitir namazı
  c) Bayram namazı
  d) Teravih namazı
  Cevap: C
 • 5) 1- Ağzına su vermek.
  2- Burnuna su vermek.
  3- Bütün bedenini yıkamak.
  Şeklinde alınan abdestin adı nedir?

  a) Sabah namazı
  b) Vitir namazı
  c) Bayram namazı
  d) Teravih namazı
  Cevap: C
 • 6) Elbisenin, vücudun ve namaz kılınacak yerin temiz tutulması şartı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Hadesten taharet
  b) Kıraat
  c) Vakit
  d) Necasetten Taharet
  Cevap: D
 • 7) Aşağıdakilerden hangisini hem erkekler hem de kadınlar farklı şekilde yaparlar?
  a) Hadesten taharet
  b) Kıraat
  c) Vakit
  d) Rüku
  Cevap: A
 • 8) Meleklerin varlığı ve özellikleri ile ilgili bilgi kaynağımız aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
  A) Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammedin hadisleri.
  B)Çok eski medeniyetleri araştıran bilim adamları
  C)Kâhin sihirbaz ve falcılar.
  D)Varaka b. Nevfel, Rahip Bahîra vb. gibi hanif dinine inanan kimseler.
  Cevap: A
 • 9) Aşağıda görevleri verilen melekler sırasıyla hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

  I- Allah’tan aldığı vahiyleri peygamberlere ileten melektir.
  II- Allah’ın izniyle tabiat olaylarını gerçekleştirir.
  III- Allah’ın izniyle eceli gelenlerin canını alır.
  IV- Kıyamet koparken ve yeniden dirilirken “sur” denilen boruya üfleyecek olan melektir.

  A) Cebrail – Azrail – Mikail – İsrafil
  B) Azrail – Mikail – İsrafil – Cebrail
  C) Cebrail – Mikail – Azrail – İsrafil
  D) Cebrail – Mikail –İsrafil -Azrail
  Cevap: C
 • 10) İnsanların sağında ve solunda bulunan onların iyilik ve kötülüklerini yazmakla görevli olan melekler hangileridir?
  A) Hafaza Melekleri
  B) Kirâmen Kâtibîn
  C) Münker Nekir
  D) Rıdvan
  Cevap: B
 • 11) Aşağıda belirtilen iman esaslarından hangisi bizim daima gözetildiğimizi, yaptıklarımızın kayıt altına alındığını ve bize yalnız olmadığımızı hissettirir?
  A) Peygamberlere iman
  B) Meleklere iman
  C) Ahiret gününe iman
  D) Kitaplara iman
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdaki hadis ve ayetlerde boş bırakılan yerlere uygun olan kelimeleri yazınız.
  a. “Ey iman edenler! …………………….sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı”
  b.”……………………tam kılın,…………………..hakkıyla verin, rüku edenlerle beraber rüku edin”
  c.”……………………dinin direğidir.”
  d.”……………….Rab, …………………din,……………………..peygamber olarak kabul edip inanan imse imanın tadını tatmıştır.”
  e.”İman eden kullarıma söyle :………………….dosdoğru kılsınlar…”
  Cevap:
 • 13) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimeler ile doldurunuz.
  ( İhram, farz, namaz , verilmez, tavaf, kırktabirini, Secde)

  Namaz kılarken kişinin baş, eller, diz kapaklar ve ayaklarını yere koyması.…….……… dir
  Zekat ibadeti zenginlerin altın, gümüş,para gibi mal varlıklarının ………...….. fakirlere vermesiyle olur.
  Zekat anne ,babaya, dedeye, nineye, torunlara………………………
  Kabe’nin etrafında a 7 defa dönmeye …………………….adı verilir.
  5 vakit namaz, Cuma namazı…………………… namazlardandır.
  Cevap:
 • 14) Aşağıdaki ifadelere ‘’D’’doğru veya ‘’Y’’ yanlış ibarelerini koyunuz.
  ( )Peygamberlerin peygamberliklerini ispatlamak için ortaya koyduğu olağanüstü olaylara mucize denir.
  ( )Kiramen Katibin insanın sağında ve solunda bulunup sevap günahları yazmakla görevli melektir.
  ( )Melekler gayb (görünmeyen) alemini bilirler.
  ( )Kur’an’ı Kerim’de ismi geçen 52 peygamber vardır.
  ( ) Kelam Allah’ın konuşması, vahiyler göndermesidir.
  Cevap:
 • 15) Kur’an’da bin aydan daha hayırlı olarak bahsedilen mübarek zamanın adı nedir?
  A) Mevlid
  B) Ramazan
  C) Kadir
  D) Teravih
  Cevap: C
 • 16) Oruç insanı korur.Peygamber (sav) bir hadiste orucu………………………………benzetmiştir.
  Boşluga ne gelmelidir?

  a) para
  b) kalkan
  c) ibadet
  d) açlık
  Cevap: B
 • 17) Zekat kimlere verilmez?
  a. Fakir
  b.Borçlu
  c.Yoksul
  d.Cami
  Cevap: D
 • 18) 1- Ağzına su vermek.
  2- Burnuna su vermek.
  3- Bütün bedenini yıkamak.
  Şeklinde alınan abdestin adı nedir?

  A) Gusül Abdesti
  B) Namaz Abdesti
  C) Teyemmüm
  D) Mesh
  Cevap: A
 • 19) Tevrat, İncil gibi kutsal kitaplar varken neden Kuran-ı Kerim gönderilmiştir?
  A) Tamamen farklı bir şey anlattığı için
  B) Farklı bir peygambere geldiği için
  C) Önceki kitaplar eksik kaldığı için
  D) Önceki kitaplar aslını yitirdiği için
  Cevap: D
 • 20) Meleklerin irade bakımından insanlardan en temel farkı nedir?
  A) Gözle görülmezler
  B) Allah’ın emrinin dışına çıkamazlar
  C) Değişik şekillere girebilirler
  D) Nurdan yaratılmışlardır
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder