...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Temel Dinî Bilgiler 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) ”Emri bil maruf” ne demektir?
  a-Doğru yoldan gitmek
  b-İyiliği emretmek
  c-Namaz kılmak
  d-Oruç tutmak
  Cevap:
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi farz bir namazdır?
  a) Cuma namazı
  b) Bayram namazı
  c) Teravih namazı
  d) Vitir namazı
  Cevap: A
 • 3) Boy abdesti namaza hazırlık şartlarından hangisiyle ilgilidir?
  a) Hadesten Taharet
  b) Necasetten Taharet
  c) Niyet
  d) Vakit
  Cevap: B
 • 4) Namazın aşağıdaki şartlarından hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
  a) Necasetten Taharet
  b) Kaide-i Ahire
  c) İstikbal-i Kıble
  d) Setr-i Avret
  Cevap: C
 • 5) Kulun Rabbine en yakın olduğu yer hangisidir?
  a) Kıyam
  b) Rüku
  c) Secde
  d) Kaide-i Ahire
  Cevap: C
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayında kılınan sünnet bir namazdır?
  a- Teravih namazı
  b-Teheccüd namazı
  c-Kuşluk namazı
  d-Vitir namazı
  Cevap: A
 • 7) Kur’an-ı Kerim hangi ayda inmeye başlamıştır?
  a-Muharrem
  b-Ramazan
  c-Şaban
  d-Recep
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi Allah’a inanmakla ilgili yanlış bir bilgidir.
  A)Allah’ın bir olduğuna inanmak
  B)Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğuna inanmak
  C)Allah Kur’an’da kendini nasıl tanıtıyorsa öyle olduğuna inanmak.
  D) Allah’ın bu dünyada görülebileceğine inanmak
  Cevap: D
 • 9) Öldükten sonra kabirde insanları sorgulamakla görevli melekler aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mâlik
  B)Kirâmen Kâtibin
  C) Münker ve Nekir
  D) Hafaza melekleri
  Cevap: C
 • 10) Namazlarda secdede iken hangi tesbih söylenir?
  a)Semiallahü limen hamideh
  b) Sübhane rabbiyel a’la
  c)Rabbena ve lekel hamd
  d) Sübhane rabbiyel azim
  Cevap: D
 • 11) Aşağıdaki zekat ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a-Zekat insanlardaki cimrilik gibi kötü huyları giderir, paylaşmayı öğretir.
  b- Zenginler daha fazla para, mal biriktirip fakirleri hor görürler.
  c-Zekat, toplumdaki yardımlaşmaya katkı sağlar.
  d-Zekat, zengin fakir arasındaki kardeşlik duygularını geliştir,
  Cevap: B
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Ahiret hayatı bir oyun ve eğlenceden ibarettir.
  B)Ahirette dünyada yaptıklarımızdan hesaba çekileceğiz.
  C)Dünya hayatı geçici, ahret hayatı kalıcıdır.
  D)Ahirette mutlu olmak için dünyada iyi şeyler yapmalıyız.
  Cevap: A
 • 13) Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka…………………………yoktur.Boşluğa hangi kelime gelir?
  A) İlah
  B) peygamber
  C) kuran
  D) namaz
  Cevap: A
 • 14) Zekat ibadetini yerine getiren bir Müslüman malından ne kadar zekat verir?
  a) Yarısını
  b) üçte birini
  c) kırkta birini
  d) yüzde üçünü
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir?
  a) Safa ve Merve arasında say yapmak.
  b) Kabe etrafında ziyaret tavafı yapmak
  c) İhrama girmek
  d) Arafat’ta vakfeye durmak
  Cevap: D
 • 16) Hacla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a. Zengin olan her Müslümana farzdır.
  b. İhrama girilerek yapılır.
  c. Mal ile yapılan bir ibadettir.
  d. Herkes gidiyorsa biz de gitmeliyiz.
  Cevap: D
 • 17) Bir malın zekatının verilebilmesi için ulaşması gereken miktara ne denir?
  A) Yıllanma
  B) Nisap
  C) Gram
  D) Mahsul
  Cevap: B
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi Hacc’da olup Umrede olmayan bir uygulamadır?
  A) Vakfe
  B) İhram
  C) Tavaf
  D) Sa’y
  Cevap: C
 • 19) 1. De ki: O, Allah birdir.
  2. Allah sameddir.
  3. O, doğurmamış ve doğmamıştır.
  4. Onun hiçbir dengi yoktur.
  İhlâs Suresinden Allah-u Teala’nın hangi sıfatını çıkaramayız?

  A)Vahdaniyet
  B) Muhalefetun lil havadis
  C) Tekvin
  D) Kelam
  Cevap:
 • 20) Aşağıdaki sahife-peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
  A) Hz. İbrahim-10 sayfa
  B) Hz. Nuh-10 sayfa
  C) Hz. Şit-50 sayfa
  D) Hz.İdris-30 sayfa
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder