...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Temel Dinî Bilgiler 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Hac esnasında bazı iş ve davranışların yasak olmasına ne denir?
  a-İhram
  b-Telbiye
  c-Tavaf
  d-Vakfe
  Cevap: B
 • 2) Kâbe etrafında 7 tur dönmeye ne ad verilir?
  a-Telbiye
  b-Vakfe
  c-Tavaf
  d-Sa’y
  Cevap: C
 • 3) Namaz kılarken nereye doğru yöneliriz?
  a) Mekke-Kabe
  b) Roma-Vatikan
  c) Kudüs-Mescid-i Aksa
  d) Medine-Mescid-i Nebevi
  Cevap: A
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayında kılınan sünnet bir namazdır?
  a- Teravih namazı
  b-Teheccüd namazı
  c-Kuşluk namazı
  d-Vitir namazı
  Cevap: A
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi imanın özellikleri arasında yer almaz.
  A) Allah’a ve onun istediği esaslara kalbimizle inanmalıyız.
  B)İmanımızı dilimizle söylemeliyiz.
  C)İnancımıza uygun iş ve davranışlarda bulunmalıyız.
  D)Kalbimizle inanmak yeterlidir. İnancımızı dilimizle söylemeye gerek yoktur.
  Cevap: C
 • 6) Meleklerin varlığı ve özellikleri ile ilgili bilgi kaynağımız aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
  A) Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammedin hadisleri.
  B)Çok eski medeniyetleri araştıran bilim adamları
  C)Kâhin sihirbaz ve falcılar.
  D)Varaka b. Nevfel, Rahip Bahîra vb. gibi hanif dinine inanan kimseler.
  Cevap: A
 • 7) İnsanların sağında ve solunda bulunan onların iyilik ve kötülüklerini yazmakla görevli olan melekler hangileridir?
  A) Hafaza Melekleri
  B) Kirâmen Kâtibîn
  C) Münker Nekir
  D) Rıdvan
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdaki zekat ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
  a-Zekat insanlardaki cimrilik gibi kötü huyları giderir, paylaşmayı öğretir.
  b- Zenginler daha fazla para, mal biriktirip fakirleri hor görürler.
  c-Zekat, toplumdaki yardımlaşmaya katkı sağlar.
  d-Zekat, zengin fakir arasındaki kardeşlik duygularını geliştir,
  Cevap: B
 • 9) Ziyaret etmek,etrafında dolaşmak anlamında olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?
  a) tavaf
  b) vakfe
  c) farz
  d) sünnet
  Cevap: A
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki şartlardan değildir?
  a. ayakta durmak
  b. Secde
  c. bir miktar kuran okumak
  d. Abdest almak
  Cevap: D
 • 11) Uyku ya da gaflet nedeni ile unutulan namaz ne yapılır?
  a. hatırlanınca kılınır.
  b. Kılmaya gerek yoktur.
  c. yaşlanınca kılınır.
  d. İki katı kılınır.
  Cevap: A
 • 12) Sabah, öğle, ikindi,akşam ve yatsı namazları sırasıyla kaçar rekat olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir ?
  A) 5,13,4,8,10
  B) 4,8,10,5,13
  C) 10,5,4,13,8
  D) 4,10,8,5,13
  Cevap: B
 • 13) Aşağıdaki mallardan hangisinin nisabı, diğerlerinin nisabından farklıdır?
  A) Gümüş
  B) Para
  C) Ticaret Malı
  D) Altın
  Cevap: C
 • 14) Hükümranlık elinde olan Allah, yücedir. O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.
  Yukarıdaki ayet Allah-u Teala’nın hangi sıfatından bahseder?

  A) Semi
  B) Tekvin
  C) Kudret
  D) Kelam
  Cevap: C
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi “Şerefli Yazıcılar” olarak bilinen meleklerdir?
  A) Münker ve Nekir
  B) Kiramen Katibin
  C) Rıdvan ve Malik
  D) Cebrail (AS)
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder