...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Temel Dinî Bilgiler 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Zekât, fitre, kurban gibi ibadetler için konulan zenginlik ölçüsüne ne denir?
  a-Fidye
  b-Nisap
  c-Hesap
  d-Fitre
  Cevap: B
 • 2) Bir kişi aşağıdakilerden hangisine zekât verebilir?
  a-Annesine
  b-Babasına
  c-Oğluna
  d-Kardeşine
  Cevap: D
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi vacip bir namazdır?
  a-Beş vakit namaz
  b-Cuma namazı
  c-Bayram namazı
  d-Cenaze namazı
  Cevap: D
 • 4) ”Salât” kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  a-Namaz
  b-Oruç
  c-Zekât
  d-Hac
  Cevap:
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi orucunu -daha sonra kaza etmek şartıyla- tutmayabilir?
  a-Hastalar ve yolcular
  b-Fakirler ve yoksullar
  c-Borçlular ve alacaklılar
  d-Kadınlar ve erkekler
  Cevap: A
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi farz bir namazdır?
  a) Cuma namazı
  b) Bayram namazı
  c) Teravih namazı
  d) Vitir namazı
  Cevap: A
 • 7) I. Namazda eğilme şartıdır
  II. Subhane rabbiye-l azim okunur

  Yukarıda namazın hangi şartından bahsedilmektedir?

  a) Kıyam
  b) Rüku
  c) Secde
  d) Kaide-i Ahire
  Cevap: B
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) Bütün farz namazlar aynı şekilde kılınır
  b) Bayram namazı sünnet bir namazdır
  c) Cenaze namazı farz bir namazdır
  d) Vitir namazı 4 rekattır.
  Cevap: A
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın “Muhalefetün li’l-Havâdis” sıfatının tanımıdır.
  A)O bâkidir, ebedidir. Onun varlığının sonu yoktur.
  B) Allah’ın varlığı için bir başlangıç söz konusu değildir. O her şeyden önce var olandır.
  C) Allah yarattığı hiçbir varlığa benzemez. O her şey den farklıdır.
  D) Allah kendiliğinden var olandır. Var olmak için başkasına ihtiyacı yoktur.
  Cevap: A
 • 10) Allah’ın semi sıfatının anlamı nedir?
  A)Her şeyi bilmesi
  B)Her şeyi görmesi
  C)Her şeye gücünün yetmesi
  D)Her şeyi işitmesi
  Cevap: D
 • 11) İhramdan ………….kesip …………………… tıraşı ile çıkılır. Boşluğa ne gelmelidir?
  a)kurban,ağaç
  b) kurban,saç
  c) bıyık,sakal
  d) hac,tavaf
  Cevap: B
 • 12) Zekatla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a. zekat malın üstünden bir yıl geçince verilir.
  b. Fakirler de vermek zorundadır.
  c. yüzde iki buçuk oranında verilir.
  d. Mal ile yapılan bir ibadettir.
  Cevap: C
 • 13) Hacc’da Şeytan taşlama ve Kurban kesmenin yapıldığı yer neresidir?
  A) Müzdelife
  B) Arafat
  C) Kabe
  D) Mina
  Cevap:
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi Hacc’da olup Umrede olmayan bir uygulamadır?
  A) Vakfe
  B) İhram
  C) Tavaf
  D) Sa’y
  Cevap: C
 • 15) Meleklerin irade bakımından insanlardan en temel farkı nedir?
  A) Gözle görülmezler
  B) Allah’ın emrinin dışına çıkamazlar
  C) Değişik şekillere girebilirler
  D) Nurdan yaratılmışlardır
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder