...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Teknolojik gelişmelerin doğaya bazı zararlı etkileri olabilir.
  Aşağıdakilerden hangisi buna bir örnek değildir?

  A) Fabrika atıklarının suları kirletmesi
  B) Klima gazlarının ozon tabakasını delmesi
  C) Depremlerin iletişimi güçleştirmesi
  D) Aşırı gübre ve ilaç kullanımının toprağı kirletmesi
  Cevap: C
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi Sivil Toplum Kuruluşları’nın özelliklerinden biri değildir?
  A) Devlete bağlı kurumlardır.
  B) Gönüllülük esası ile çalışır.
  C) Bağışlar ile yardım toplarlar.
  D) Toplumun ihtiyaçlarını karşılarlar.
  Cevap: A
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının ortak özelliklerinden biri değildir? 
  A) Merak
  B) Çalışkanlık
  C) Gözlem yapma
  D) Bencillik
  Cevap: D
 • 4) Kaynakça bölümünde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  A) Yazarın doğum tarihi
  B) Kitabın yayınevi
  C) Yazarın adı soyadı
  D) Kitabın adı
  Cevap: A
 • 5) Seracılık, kış ılıklığı ve güneşli gün sayısının fazla olduğu yerlerde kolayca yapılabilmektedir.
  Buna göre aşağıdaki bölgelerden hangisinin seracılık faaliyeti için en uygun olduğu söylenebilir?

  A) Doğu Anadolu Bölgesi
  B) Karadeniz Bölgesi
  C) İç Anadolu Bölgesi
  D) Akdeniz Bölgesi
  Cevap: D
 • 6) Atatürk, bilim ve teknolojinin gelişmesi ve hayatımızın bir parçası haline gelmesi için çalışmıştır.
  Aşağıdakilerden hangisi onun, bu çalışmalarına örnek olarak gösterilemez?

  A) Yurt dışına öğrenciler gönderilmesi
  B) Türk tarihi ile çalışmalar yapması
  C) Türk Dil Kurultayının toplanması
  D) Resim ve heykel müzesinin açılması
  Cevap: D
 • 7) .Sanayi tesisleri ile nüfusun dağılışı bölgeler arasında farklılık göstermektedir.
  Ülkemizde sanayi tesislerinin sayısının ve nüfusun en fazla olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Marmara Bölgesi
  B) Doğu Anadolu Bölgesi
  C) Karadeniz Bölgesi
  D)İç Anadolu Bölgesi
  Cevap: A
 • 8) Merhabalar ben 6. Sınıf öğrencisi Asya. Çocukları, yeni şeyler öğrenmeyi ve öğretmeyi çok seviyorum. Güler yüzlüyüm ve insanlarla iletişimim çok iyi.Hangi mesleği seçeceğime karar veremiyorum bana yardımcı olur musunuz?

  Asya hangi mesleği seçerse doğru karar vermiş olur?

  A)Bilgisayar Mühendisi
  B)Öğretmen
  C)Ziraat Mühendisi
  D)Futbolcu
  Cevap: B
 • 9) 1- MERAK
  2- ŞÜPHECİLİK
  3- SABIRSIZLIK
  4- PROBLEM ÇÖZME İSTEĞİ
  5- ACELE KARAR VERME
  Yukarıdakilerden hangileri bir bilim insanının sahip olması gereken kişilik özelliklerindendir?

  A) 1-2-4
  B) 3-5
  C) 1-2-3
  D) 1-3-5
  Cevap: A
 • 10) Kilisenin Baskısından Dolayı Yaptığı araştırmaları ömrünün sonlarına doğru insanlarla paylaşmıştır. Dünyanın ve gezegenlerin güneş etrafında döndüğünü açıklamıştır.
  Yukarıda özellikleri verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İbni Sina
  B) Kopernik
  C) Samuelmorse
  D) Pascal
  Cevap: C
 • 11) Buluşlarla teknolojik gelişmeler arasındaki ilişkiyi aşağıdaki ifadelerden hangisi tam olarak açıklar?
  A) Buluşlar teknolojik gelişmelere göre yapılır.
  B) Buluşlar teknolojik gelişmelerin bir sonucudur.
  C) Teknolojik gelişmelerin temelinde buluşlar vardır.
  D) Teknolojik gelişme olmadan buluş yapılamaz.
  Cevap: C
 • 12) Atatürk’ün bilime ve teknolojiye verdiği önemi bir örnekle açıklayınız?


  Cevap:
 • 13) Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının ortak özelliklerinde biri değildir? 
  A) Merak
  B) Çalışkanlık
  C) Gözlem yapma
  D) Kıskançlık
  Cevap: D
 • 14) Aşağıdaki sivil toplum örgütlerinden hangisinin etkinlikte bulunduğu alan yanlış verilmiştir?
  A) LÖSEV – Doğal afetlerde ilkyardım
  B) Millî Eğitim Vakfı – Eğitimin desteklenmesi
  C) TEMA Vakfı – Erozyonla mücadele
  D) Yeşilay – Zararlı alışkanlıklardan koruma
  Cevap: A
 • 15) Temel amacı; toplumda aileye ve bireye zararlı olan sigara, alkol ve uyuşturucu mad­de kullanımını eğitim yoluyla engellemek olan sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) TEMA Vakfı
  B) Yeşilay
  C) AKUT
  D) Millî Eğitim Vakfı
  Cevap: B
 • 16) I. Emniyet Müdürlüğü
  II. Hastane
  III. Okul
  IV. Türk Silahlı Kuvvetleri
  Yukarıdakilerden hangileri can ve mal güvenliğimizi korumak amacıyla kurulmuştur?

  A)  I, II, III ve IV
  B)  I, II ve III
  C)  II ve III
  D)  I ve IV
  Cevap: D
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve kültür alanında yapılan inkılaplardan değildir?
  A) Yeni Türk Harflerinin kabulü
  B) Türk Dil Kurumu’nun açılması
  C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu
  D) Türk Medeni Kanunu’nun kabulü
  Cevap: C
 • 18) Yaşadığımız yerdeki iklim aşağıdakilerden hangisini etkilemez?
  A) Tarım
  B) Hayvancılık  
  C) Bitki örtüsü
  D) Eğitim
  Cevap: D
 • 19)  Yıllık yağış miktarının en çok olduğu bölgemiz aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Karadeniz Bölgesi                   
  B) Ege Bölgesi
  C) Doğu Anadolu Bölgesi
  D) Güney Doğu Anadolu Bölgesi
  Cevap: A
 • 20) Heyelan yağışın çok olduğu ve eğimli arazini fazla olduğu yerlerde görülen bir afettir. Buna göre aşağıdaki verilen bölgelerin hangisinde bu doğal afetin olması beklenir?
  A) Deprem             
  B) Heyelan
  C) Sel                 
  D) Çığ
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder