...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki bilim adamlarından hangisinin buluşu, öncelikle sağlık alanında yeni olanaklar getirmiştir.
  A) Edison
  C) Newton
  B) Arşimed
  D) Pastör
  Cevap: D
 • 2) Bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) Teknolojik gelişmeler yaşamı kolaylaştırabilir.
  B) Teknolojik gelişmeler birbirinden bağımsızdır.
  C) Bilim, teknolojik gelişmeye katkı sağlar.
  D) Bilimsel gelişmeler birbirleri için birer basamaktır.
  Cevap: B
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi bir bilim insanının özellikleriyle ilgili doğru bir ifadedir?
  A) Tesadüf sonucu icat yapar.
  B) Kararlı, planlı ve yöntemli çalışır.
  C) Kendi bildikleriyle yetinir.
  D) Yeniliklere kapalı olarak iş yaparlar.
  Cevap: B
 • 4) Osmanlı Devleti zamanında Hilal-i Ahmer Cemiyeti adıyla kurulan sivil toplum örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
  A) TEMA
  B) Kızılay
  C) Yeşilay
  D) Darüşşafaka
  Cevap: D
 • 5) Bölgelerimiz değişik alanlarda ülke ekonomisine katkıda bulunur. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A) Marmara Bölgesi - Sanayi ürünleri
  B) Karadeniz Bölgesi - Balıkçılık
  C) İç Anadolu Bölgesi - Kerestecilik
  D) Doğu Anadolu Bölgesi - Hayvancılık
  Cevap: C
 • 6) I. Bankacı - Hizmet
  II. Çiftçi - Tarım
  III. Mühendis - Sanayi

  Yukarıda verilen meslek-sektör eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız II
  B) I ve III
  D) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 7) Türkiye’de, ekonomik faaliyetlerin en çok geliştiği bölgenin Marmara Bölgesi olmasında aşağıdaki faktörlerden hangisi daha fazla etkilidir?
  I. Ovaların geniş yer kaplaması
  II. Yükseltinin ve engebenin fazla olması
  III. İklim çeşitliliğinin olması
  IV. İstanbul ve Çanakkale Boğazlara sahip olması

  A) I-II-III
  B) I- III- IV
  C) I- II- IV
  D) II- III-IV
  Cevap: B
 • 8) Atatürk’ün aşağıdaki sözlerinden hangisiMilliyetçilik ilkesi ile ilgilidir?
  A) Ne Mutlu Türk’üm diyene!
  B) Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
  C) Hayatta en hakiki yol gösterici ilimdir.
  D) En doğru, en gerçek tarikat medeniyet tarikatıdır.
  Cevap: A
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi “süreli yayın” dır?
  A) Dergiler
  B) Hikâye kitapları
  C) Romanlar
  D) Afişler
  Cevap: A
 • 10) Tekerlek insanlık tarihinin en önemli buluşlarından biridir. Tekerlek önce atlı arabaların daha sonra da motorlu taşıtların yürütülmesini sağlayan en önemli parça olmuştur.
  Buna göre tekerleğin bulunmasının aşağıdakilerden hangisinin gelişmesine daha fazla katkı sağladığı söylenebilir?

  A) Haberleşmenin
  B) Yük ve yolcu taşımanın
  C) Tarımsal üretimin
  D) Yerleşmenin
  Cevap: B
 • 11) Ekonomik faaliyetler coğrafi özelliklerle doğrudan ilişkilidir.
  Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi üzerinde iklimin etkisi görülmez?

  A) Tarım
  B) Turizm
  C) Hayvancılık
  D) Madencilik
  Cevap: D
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarına ait bir özellik değildir?
  A) Yardımsever olma
  B) Gözlemci olma
  C) Araştırmacı olma
  D) Sorgulayıcı olma
  Cevap: B
 • 13) Bir kişinin geçimini sağlamak için yaptığı işe “meslek” denir. Meslek seçiminde kişinin mutlu ve başarılı olması için dikkat edilecek hususlar sıralandığında aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden sonra gelir?
  A) Yeteneklerine uygun meslek seçmesi
  B) Kazancının yüksek olması
  C) Sevebileceği meslek olması
  D) İlgisini çekecek iş olması
  Cevap: B
 • 14) Ben atomu insanlığa hizmet etmek için buldum. Onlar bomba yapıp birbirlerini yok ettiler.

  Einstein’in sözüne bakarak teknoloji ile igili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

  A) Buluşların hızla geliştiğinin
  B) Buluşların kötü amaçlarda kullanılabildiğinin
  C) Buluşların yaşamı kolaylaştırdığının
  D) Buluşların evrensel olduğunun
  Cevap: D
 • 15) Aşağıda verilen cümlelerin doğru ise başına “D”, yanlış ise başına “Y” koyunuz.
  (………) Ekonomik faaliyetler meslek seçimini etkiler.
  (………) Çay, en çok Doğu Anadolu Bölgesi’nde yetiştirilir.
  (………) Ülkemizde tarımsal üretim çeşitliliğinin çok olmasında iklim etkilidir.
  (………) Teknoloji toplum hayatını her zaman olumlu etkiler.
  (………) Graham Bell yerçekimi yasasını buldu.
  Cevap:
 • 16) Çay, fındık ve mısır en çok hangi bölgemizde yetişir?
  A. Karadeniz Bölgesi
  B. Akdeniz Bölgesi
  C. Marmara Bölgesi
  D. Ege Bölgesi
  Cevap: A
 • 17) İletişim araçlarının icadının kronolojik sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
  A) telgraf,-fax- telefon-bilgisayar
  B) telgraf- telefon-fax- bilgisayar
  C) telefon-telgraf-fax- bilgisayar
  D) telefon-telgraf-bilgisayar-fax
  Cevap: B
 • 18) Aşağıda verilen kavramları cümlelerde, boş bırakılan yerlere uygun olanını bularak yerleştiriniz.

  EKONOMİ – CUMHURİYETÇİLİK – DEMOKRASİ – KURUM – DEPREM – AKARSU – YÜKSELTİ
  HALKÇILIK – BAYRAM – GRUP

  1) Halka hizmet için oluşturulan ve genellikle devletle ilişkisi olan toplumsal örgütlenmelere ……………………………………...…… denir.

  2) ………………………………………..…… Belli bir amaç doğrultusunda bir araya gelmiş kişilerin oluşturduğu topluluğa denir.

  3) İnsanları bir araya getiren, milli ve manevi duyguların ortak yaşanmasını sağlayan özel günlere ………………………………………. denir.

  4) ………………………………….. ilkesi, halkın kendisini yönetecek kişileri seçimle belirlemesi hakkını savunur.

  5) Toplumdaki ayrıcalıkların ortadan kaldırılması ve eşitliğin sağlanması amacı ile …………….…………………… ilkesi çıkarılmıştır.

  6) Fiziki haritada bulunan renkler ……………………………..…………… basamaklarını göstermek için kullanılır.

  7) Yer kabuğunun kırılması veya yer değiştirmesi sonucu ortaya çıkan sarsıntılara …………………………………. denir.

  8) İnsanların üretim, tüketim ve dağıtım faaliyetlerinin bütününe ……………….……………………………… denir.
  Cevap:
 • 19) I. Çocuk hakları, bütün çocuklar içindir.
  II. Yaşama hakkı en temel haktır.
  III. Herkes 18 yaşına kadar çocuk haklarından yararlanır.
  Yukarıdaki bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız II
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap: D
 • 20) Ülkemizde iş imkânları, ticaret, ulaşım, sağlık, eğitim vb. nedenlerden dolayı en çok nüfusu olan il aşağıdakilerden hangisidir?
  A) İzmir               
  B) Ankara
  C) Bursa             
  D) İstanbul
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder