...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi bir ilköğretim dördüncü sınıf öğrencisinin evde alabileceği sorumluluklardan biri olamaz?
  A) Her sabah yatağını düzeltmek.
  B) Okul dönüşü, okul kıyafetlerini düzgün bir şekilde dolaba asmak.
  C) Yemek için masanın hazırlanması ve toplanmasına yardım etmek.
  D) Evin alışverişlerini yapmak.
  Cevap: D
 • 2) Aşağıdakilerden hangisinin yapılması bireyler arasındaki anlaşmazlıkların büyümesine neden olur?
  A) Sorunu görmezden gelmek.
  B) Karşıdaki kişiye kendini ifade etmesi için fırsat vermek,
  C) Karşıdaki kişiyle empati kurmaya çalışmak.
  D) İnsanlara karşı hoşgörülü olmaya çalışmak.
  Cevap: A
 • 3) Sınıfta yapılan bir tartışma sırasında arkadaşlarının düşüncelerine katılmadığı halde onları sonuna kadar saygı ile dinleyen bir öğrencinin davranışı, aşağıdaki etik değerlerden hangisine daha uygundur?
  A) Sevgi
  B) Hoşgörü
  C) Dürüstlük
  D) Güven
  Cevap: B
 • 4) Aşağıdaki davranışlardan hangisi iş ve meslek etiğine aykırı bir davranıştır?
  A) Bir doktorun hastaları arsında hiçbir ayrım yapmaması
  B)Bir öğretmenin öğrencilere yararlı olabilmek için çaba göstermesi
  C)Bir satıcının bozuk malları satmaması
  D) Bir iş adamının sigortasız işçi çalıştırması
  Cevap: D
 • 5) “Dünya bize atalarımızdan miras kalmadı,onu torunlarımızdan ödünç aldık”
  Yukarıdaki Kızılderili atasözünün verdiği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?

  A) İnsanların torunlarına borçlu olduğu
  B) Ormanların korunması gerektiği
  C) Ortak mirasın korunması gerektiği
  D) İnsanların geçmişini araştırması gerektiği
  Cevap: C
 • 6) “Ben özgürüm istediğim her şeyi yaparım.” Diyen birisi, araba park etme konusundaki özgürlüğünü başka insanların hak ve özgürlüğüne zarar verecek bir biçimde kullanırsa”
  Arabasını nereye park etmiş olamaz?

  a-) Garaj çıkış kapısına            
  b-) Boş araziye
  c-) Kaldırıma                           
  d-) Depo giriş kapısına
  Cevap: B
 • 7) Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
  a-) Kız çocuklarının eğitimi önemli değildir
  b-) Çocuk, zulüm ve ayrımın her türlüsüne karşı korunacaktır.
  c-) Çocuk, yeterli beslenme ve barınma hakkına sahiptir.
  d-) Çocuk anlayış, hoşgörü ve barış ruhu içinde yetiştirilecektir.
  Cevap: A
 • 8) Dokunulmazlık hakkı ne zaman ortadan kalkar?
  a-) Doktora gidince           
  b-) Hırsızlık yapınca
  c-) Sinemaya gidince        
  d-) Okula gelince
  Cevap: B
 • 9) Atalarımız Kurtuluş Savaşı’nda düşmanlarla neden ve hangi insani hak için savaşmıştır?
  a) Para için
  b) Dinlenmek için
  c) Özgürlük için
  d) Eğlence için
  Cevap: C
 • 10) İnsan aşağıda verilenlerden hangisini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir?
  a) Soluk alıp verme
  b) Doğru ile yanlışı ayırt etme
  c) Soğuk havada titreme
  d) Sıcakta terleme
  Cevap: B
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden değildir?
  A) İşsizliği önlemek
  B) Çalışanları korumak
  C) Aile bütçesini ayarlamak
  D) Yol yapmak
  Cevap: C
 • 12) Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi hangi hakkını kullanmıştır?
  A)Sağlık hakkı
  B) Seçilme hakkı
  C)Eğitim hakkı
  D)Yaşama hakkı
  Cevap: B
 • 13) Sınıf başkanını seçerken hangi yolu kullanırsak demokratik bir sınıf oluruz?
  A) Başkanı öğretmen seçerse
  B) Başkanı öğrenciler oylama ile seçerse
  C) Başkanı Okul Müdürü seçerse
  D) Geçen yıl ki başkan en sevdiği arkadaşına başkanlığı devrederse.
  Cevap: B
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi insanın duygusal yönünü belirtir?
  A) Spor yapması
  B) Beslenmesi
  C) Gülmesi
  D) Konuşması
  Cevap: C
 • 15) Tartışmanın doğal olması kadar uzlaşamamak da doğaldır.Uzlaşmanın sağlanamadığı durumlarda aşağıdakilerin hangisine başvurulmalıdır?
  A. Susup oturmak
  B. Birlik olup kavga etmek
  C. Kendi başımızın çaresine bakmak
  D. Hukuki yollara başvurmak
  Cevap: D
 • 16) “Soğuk çay ve pilavı kabul edebiliriz ama asık suratlılığı
  asla.’’ Çin Atasözü
  “İnsanlar konuşa konuşa anlaşır.” Türk Atasözü

  Yukarıdaki atasözleri aşağıdakilerden hangisinin anlamını vurgulamaktadır?

  A.Ayrımcılığın
  B.Ön yargıların
  C. Etkili iletişimin
  D. Toplumsal kuralların
  Cevap: C
 • 17) Demokratik toplumun üyeleri nasıl yaşamalıdır?
  A. Hak ve özgürlükleri kısıtlanarak.
  B. Uzlaşıya gerek duymadan yaşamalıdır.
  C. Kendi çıkarlarını düşünerek yaşamalıdır.
  D. Şiddetten uzak barış içinde yaşamalılar.
  Cevap: D
 • 18) Aşağıdaki cümleleri okuyun.İfade doğru ise ‘’ D ‘’ yanlış ise ‘’Y’’ harfini yay ayraç içine yazın.
  1.(…….)Özgür olmayan ve küçük çocuklar sorumluluk bilinci taşımalıdır.
  2.(…….)Tüm istek,öneri ve şikayetler için Bimer’e başvurabiliriz.
  3.(…….)Farklılıklara karşı saygı göstermeliyiz.
  4.(…….)Empati, uzlaşmanın önündeki en büyük engeldir.
  5.(…….)Uzlaşı,sorunları çözmek tüm tarafların kabul edeceği bir sonuca varmak demektir.
  Cevap:
 • 19) “ ………………… araştırmacılığın başlangıcıdır.Eğitimin amacı merak …………… uyandırmak olmalıdır. “
  Yukarıdaki ifadenin anlamlı hale gelmesi için noktalı yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılmalıdır?

  A) dinleme - çalışma
  B) dinlemek - etmek
  C) merak - duygusunu
  D) koşmak – insan
  Cevap: C
 • 20) Ülkemizde sahip olduğumuz hak ve özgürlükler, aşağıdakilerden hangisi ile güvence altına alınmıştır?
  A) mahkemeler
  B) gruplar
  C) yasalar
  D) vakıflar
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder