...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Demokrasi ve insan hakları bakımından eşitlik nasıl olmalıdır?
  A) İnsanların boy, kilo, fiziksel güç ve ten bakımından eşit olmasıdır.
  B) İnsanların dil, kültür, cinsiyet bakımından eşit olmasıdır.
  C) İnsanların yasa karşısında aynı hak ve özgürlüklere sahip olmasıdır.
  D) İnsanların çalışmalarının karşılığını almasıdır.
  Cevap: B
 • 2) Aşağıdakilerden hangisiyanlıştır?
  A) İnsan hakları dünyanın her yerinde aynı derecede geçerlidir.
  B) Suçlular insan haklarından yararlanmamalıdır.
  C) İnsan hakları başkalarının hakları ile sınırlıdır.
  D) İnsan hakları doğmadan başlar.
  Cevap: B
 • 3) Aşağıdaki yargılardan hangisiyanlıştır?
  A)Ahlak kurallarının hiçbir yaptırımı yoktur.
  B)Ahlak kurallarına aykırı bazı davranışlar,yasalara göre suç oluşturur.
  C)Ahlak anlayışı,kişinin kültürüne bağlı olarak değişebilir.
  D)Ahlakın iyi ve kötü olarak nitelediği davranışlar,kişiden kişiye değişir.
  Cevap: A
 • 4) İnsan; akıl ve vicdan sahibi bir varlık olduğu için yaptığı her şeyden sorumludur. Çünkü akıl ona iyi-kötü şeyleri ayırt etme, vicdan ise hissetme yeteneğini vermiştir. Bu nedenleinsan iyi-güzel-doğru-faydalı olan şeyleri yapmakla sorumludur. Aşağıdakilerden hangisi insanın bu özelliğine uyar?
  a-) Başkaları ile alay etmek
  b-) Suyu tasarruflu kullanmak
  c-) Yalancı şahitlik etmek
  d-) Hasta ziyaretlerine gitmemek
  Cevap: B
 • 5) Okula kayıt yaptıran her öğrencinin bir kısım hakları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan biri olamaz?
  a) Okul kütüphanesinden yararlanmak
  b) Eğitim imkânlarından yararlanmak
  c) Okula istediği zaman gelmek
  d) Okul bahçesinden yararlanmak
  Cevap: C
 • 6) Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin kabul edilmesinin asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Dünya çocuklarının haklarını koruma altına almak
  b) Barışı sağlamak
  c) Çocukların okumasını sağlamak
  d) Suç işleyenleri cezalandırmak
  Cevap: A
 • 7) Azerbaycan’ın başkenti neresidir?
  A) Erivan
  B) Bakü
  C) Bişkek
  D) Taşkent
  Cevap: B
 • 8) “Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamalıyız. Kendimizi karşımızdaki insanın yerine koyarak onun duygularını anlamaya çalışmalıyız.” Bu ifade hangi kavramın açıklamasıdır?
  A-Kural
  B- Özgürlük
  C-Hak
  D- Empati
  Cevap: D
 • 9) Temel ihtiyaçları karşılanmış ve tertemiz elbiselerle okula gelen , bir çocuk için ne söylenebilir?
  a-) Mutlu
  b-) Neşeli
  c-) Üzgün
  d-)Güvenli
  Cevap: A
 • 10) -Papağan: “Ey şahım, benim de ailem ve kardeşlerim vardır, yurdum Hindistan’dır.” demiş. “Size tutsağım. Kuralları unuttunuz, diğer kuşlar gibi
  özgür olamadım, yıllardır beni kafeste tuttunuz.”

  Yukarıdaki hikayeye göre papağan bir haksızlığa isyan ediyor. Bu durumda kafeste olan papağan için en uygun cümle hangisidir?

  A-Papağan özgür ve mutludur.
  B- Papağanın özgürlüğü elinden alınmıştır.
  C-Papağan şahı çok sevmektedir.
  D-Papağan hakkını aramakla yanlış davranıyor.
  Cevap: B
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğu tanımlar?
  A) Herhangi bir işe karışmamaktır.
  B) Boş yere konuşmaktır.
  C) Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesidir.
  D) Her şeyi ben bilirim, ben yaparım demektir.
  Cevap: C
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi çocuk hak­larından biri değildir?
  A) Giyinme
  B) Beslenme
  C) Kavga etme
  D) Eğitim alma
  Cevap: C
 • 13) Toplumda düzeni sağlayan, huzuru koruyan yazılı ve yazısız kurallar vardır. Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallardandır?
  A. Yaşlılara saygı göstermek.
  B. Toplum içinde insanları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmak.
  C. Kırmızı ışıkta geçmemek.
  D. Farklı düşüncelere saygılı olmak.
  Cevap: C
 • 14) Cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıda verilen kelimelerden uygun olanları yerleştirin.
  sorumluluk
  yazılı olmayan kurallardır
  görgü kuralları
  empati
  ayrımcılık

  1.Görgü kuralları,din ve ahlak kuralları ile gelenek ve göreneklerimiz…………………………….……………………………dır.
  2. ………………………………………………………..kişinin kendi davranışlarının veya yaptıklarının sonuçlarını üstlenmesidir.
  3…………………………………………………… İnsanlara kültürü,dili,dini ya da ten rengi nedeniyle farklı davranmaktır.
  4. Toplumda var olan saygı ve incelik kurallarına…………………………………………………………denir.
  5. Bir kişinin duygusal olarak kendisini başkasının yerine koymasına ………………………………….denir.
  Cevap:
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi çocukların sorumluluklarından değildir?
  A) Derslerine çalışmak
  B) Bir işte çalışmak
  C) Aile kurallarına uymak
  D) Okulda öğretmenini dinlemek
  Cevap: B
 • 16) . "Çocuk Hakları Sözleşmesi"ne göre çocuk aşağıdakilerden hangisinde ailesinden alınır?
  A. Çocuk okula gönderilmezse.
  B. Çocuğun istemesi halinde.
  C. Ana ve babası kötü davranırsa.
  D. Devlet isterse.
  Cevap: C
 • 17) Özgürlük kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  A. Devletin koyduğu kurallara uymamak.
  B. Dilediğimiz her şeyi yapmak.
  C. Başkalarına zarar vermeden dilediğini yapmak.
  D. Başkalarına zarar vererek, dilediğini yap­mak.
  Cevap: C
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri değildir?
  A) Beslenme
  B) Giyinme
  C) Eğitim
  D) Kavga etme
  Cevap: D
 • 19) Güçlü ve zengin olanlara daha çok hakların verildiği bir toplumda hayat nasıl olurdu?
  1-…………………………………………………
  2- …………………………………………………
  3- …………………………………………………
  Cevap:
 • 20) Gelecek nesillere karşı sorumluluklarımız nelerdir?
  1-…………………………………………………
  2- …………………………………………………
  3- …………………………………………………
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder