...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) “Halbuki sizin üstünüzde hakiki bekçiler(Allah katında) çok şerefli yazıcılar vardır ki, onlar ne yapıyorsanız bilirler” İnfitar Suresi 1-2 ayetinde söz konusu edilen melekler gurubu aşakilerden hangisidir.
  A-Azrail
  B-Mikail
  C-Hafaza
  D-Kiramen Katibin
  Cevap: D
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi meleklerle ile ilgili olarak yanlıştır?
  A) Yüce Allah’a sürekli ibadet ederler
  B) Allah’ın emirlerine itaat ederler
  C) Davranış özgürlükleri olduğundan yaptıkları davranışlardan sorumludurlar
  D) Müslümanların bağışlanması için yüce Allah’a dua ederler
  Cevap: C
 • 3) Allah’tan aldığı emirleri Peygamberlere iletmekle görevli olan melek hangisidir?

  Cevap: Cebrail
 • 4) İnsan topraktan yaratılmıştır. Cin ve Şeytan ise neden yaratılmıştır?
  Cevap: Ateş
 • 5) AŞAĞIDAKİ SORULARDAN DOĞRU OLANLARIN BAŞINA (D) YANLIŞ OLANLARIN BAŞINA (Y) YAZINIZ.
  ( ) Melekler nurdan yaratılmış, yemesi içmesi olmayan daima ibadet eden varlıklardır.
  ( ) Allah ile peygamberleri arasında elçi görevi olan ve vahiy getirmekle görevli melek Cebrail (a.s)’dır.
  ( ) Sura üfleyerek kıyametin kopacağını haber verecek olan melek Azrail (a.s)’dır.
  ( ) “Kara kedi görmek uğursuzluktur” demek batıl inantır.
  ( ) Melekler insanlara daima iyilik yapmaya yönlendirir ve davranışlarımızın güzelleşmesine katkı sağlar.
  ( ) İnsan öldükten sonra yok olur ve tekrar dirilmez.
  ( ) Sağ ve sol yanımızda bulunan yaptığımız iyilik ve kötülükleri amel defterimize yazmakla görevli melekler Kiramen Katibin’dir.

  ( ) İnanan ve iman eden iyi insanların öldükten sonra gidecekleri ve sonsuza kadar yaşayacakları güzelliklerle dolu ebedi rahatlık yurduna Cennet denir.

  ( ) Cennete gidebilmek için üzerinden geçilecek olan Cehennemin üzerine kurulmuş köprüye Mizan denir.
  ( )11 ayın sultanı olarak bilinen Kur’an-ı Kerim’in indirildiği, Oruç ibadetini yerine getirdiğimiz aya Ramazan ayı denir.
  Cevap: D-D-Y-D-D-Y-D-D-Y-D
 • 6) Nurdan yaratılmış yemesi içmesi olmayan daima Allah’a ibadet eden görülemeyen varlıklara ne denir?
  A)ŞEYTAN
  B)İNSAN
  C)CİN
  D)MELEK
  Cevap: C
 • 7) Kabir hayatı dünyada yapılan amellere göre şekil-lenir. Münker ve Nekir melekleri sorgu sualden son-ra kabir hayatı başlamış olur.
  Aşağıdakilerden hangisi kabir hayatıyla ilgili söyle-nemez?

  a)Kabir hayatı cennet bahçesi gibi olabilir.
  b)Kabir hayatı cehennem gibi olabilir.
  c)Kabirde insana hiç bir şey yapılmaz
  d)Kabir hayatı ahiret hayatına yön verir
  Cevap: D
 • 8) Aşağıda şeytan (İblis) ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
  a) Her insanı kontrolü altına alır.
  b) Melekken Allah’a karşı gelmediği için Şeytan olur.
  c) İnsanları iyi olana yönlendirir.
  d) Ateşten yaratılmıştır.
  Cevap: D
 • 9) “Allah’ın emirlerine saygılı olanlara söz verilen yerin durumu şöyledir: İçinde kirlenmeyen tertemiz sudan ırmaklar, tadı bozulmayan süt ten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ır-maklar vardır. Orada meyvelerin her çeşidi onlarındır. Rableri onları bağışlamıştır.”

  Ayette sözü edilen yerin adı nedir?

  a) Cennet
  b) Cehennem
  c) Mahşer
  d) Ahiret
  Cevap: A
 • 10) “Kim Allah huzuruna iyilikle gelirse ona getirdiğinin on katı ödül vardır. Kim de kötülükle gelirse o sade-ce getirdiğinin dengiyle cezalandırılır. Onlar haksızlı-ğa uğratılmazlar.”
  Ayette Allah-u Teâlâ’nın en çok hangi özelliği ön plana çıkmıştır?

  a) Merhameti
  b) Yaratıcılığı
  c) Öfkesi
  d) Bilgisi
  Cevap: A
 • 11) Aşağıdaki kavramların anlamlarını karşılarına yazın…
  Ecel:


  Ömür:


  Mizan:


  Batıl İnanç:
  Cevap: .
 • 12) Aşağıdaki sorulardan doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
  ( ) Cinler ve insanlar Allah’a ibadet etmek için yaratılmıştır.

  ( ) İki bayram arasında düğün yapmak günahtır.

  ( ) Peygamber efendimiz gaybdan haberdardır.

  ( ) Dünyadaki yaşamın son bulmasına mahşer denir.

  ( ) İsrafil doğa olaylarını düzenleyen melektir
  Cevap: .
 • 13) Kul ……………..birabbinnas. Melikinnas. İlahinnas. Min ………………vesvasil hennas . …………. yuvesvisu fi ………………….. Minel …………….. vennas.
  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla gelmesi gerekenler hangi şıkta doğru verilmiştir?

  A) Euzu /yuvesvisu/cinneti/şerril/haset
  B) Şerril /vesvasil/yuvesvisu/cinneti/sudurinnas
  C) Euzu/şerril/ellezi/sudurinnas/cinneti
  D) Cinneti/vesvasil/sudurinnas/şerril/hannas
  Cevap: C
 • 14) Ahiret hayatını ölümden başlayarak bir otobüs yolculuğuna benzetebiliriz. Bu yolculuğunun belli durakları vardır. Aşağıdaki karışık durumda verilen ahiret hayatının aşamalarını (duraklarını) doğru olarak sıralayınız.

  Ölüm

  Yeniden dirilme

  Mizan/Hesap

  Kıyamet

  Cennet/Cehennem

  Mahşer/Haşir

  Kabir hayatı
  Cevap: .
 • 15) Hangisi meleklerin özelliklerinden biri değildir?
  a- Gözle görünmeyen varlıklardır, nurdan yaratılmışlardır.
  B- Allah’ın emirlerine hiç karşı gelmezler.
  c- Yerler içerler evlenirler, inanan ve inanmayanları vardır,
  d- insanlara iyilik ve hayrı söyler, iyiliği tavsiye ederler.
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder
 • Crazy girl 2834
 • 2020-10-15

Çooooooook güzeller