...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Matematik DERSİ 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Saat 19.00’da başlayan bir film 95 dakika sürmüştür. Film bittiğinde saat kaçtır?
  a) 20.00
  b) 19.95
  c) 20.35
  d) 18.25
  Cevap: C

 • 2) Payı paydasından büyük ya da eşit olan kesirler nasıl kesirlerdir?
  A. Basit kesir
  B. Tam sayılı kesir
  C. Bileşik kesir
  D. Ondalık kesir
  Cevap: C

 • 3) Saat 21.30 uyuyan Ahmet saat 6.24 uyanmıştır.Ahmet kaç saat uyumuştur?

  Cevap:

 • 4) Bir bölme işleminde bölen 49, bölüm 96, kalan 38 ise bölünen sayı kaçtır?  Cevap:

 • 5) Aşağıdaki bütünlerin boyalı kısımlarını gösteren kesri yazınız  Cevap:

 • 6) Aşağıdaki dönüşümleri yapınız.
  1820 kg = ……. t………… kg
  38000mg = …………..g
  25 t = ……………….kg
  3t 78kg = …………..kg

  Cevap:

 • 7) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

  pay-büyüktür-birleşik-büyüktür-basit-küçük

  1) Birleşik kesirlerin payı, paydasından …………….
  2)…………bütünden kaç eş parça tarandığını gösterir.
  3) Payı küçük olan kesirlere …………… kesir denir.
  4) Payı paydasına eşit olan kesirlere ………… kesir denir.
  5) Paydaları eşit olan kesirlerde, payı büyük olan kesir daha ………………………...
  Cevap:

 • 8)  “  7   -     0     -     4       -      1 ”
      Verilen rakamların tümü kullanılarak dört basamaklı sayılar oluşturuluyor. 
     Bu sayılardan en büyük tek sayı ile en küçük çift doğal sayının farkı kaçtır?

  Cevap:

 • 9) Ayşen, saat 12.30’da okula gitti. Okulda 4 saat 50 dakika vakit geçirdiğine göre okul bittiğinde saat kaç olur?  Cevap:

 • 10) Aşağıdaki kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz.  Cevap:

 • 11) Çiftçi Hasan Dayı 7 Ton mısırın 1453 kg’ını Sattı. Geriye kaç ton kaç kg mısır kalmıştır.

  Cevap:

 • 12) Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına (D),yanlış olanların başına (Y) harfini koyunuz.
  ( ) Doğal sayılar 0’dan, sayma sayıları ise 1’den başlar
  ( ) Basit kesirlerin payı paydasından küçüktür ve bir bütünden az parçayı belirtirler.
  ( ) Payda” bir bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü, “pay” ise bu bütünden alınan parçayı gösterir
  ( ) 1 litre, 5 tane 200 ml'den oluşmaktır.
  ( ) Bir gün 24 saatir.
  Cevap:

 • 13) Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız.
  3 x 2000 = ………………
  40 x 300 = …………………
  36 x 100 x 10=……………………..
  Cevap:

 • 14) Aşağıda belirtilen kesir sayısının ifade ettiği noktayı, verilen sayı doğrusu üzerinde işaretleyiniz.  Cevap:

 • 15) Dört metrelik ipten sıra ile 19 cm ve 57 cm kesilmiştir. Kalan ipin uzunluğu kaç santimetredir?


  Cevap:

 • 16) Aşağıda verilen çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız.
  d) 200 X 300 =……………..
  e) 400 X 20 = ………..……
  Cevap:

 • 17) Aşağıdaki dönüşümleri yapınız.
  3 L= …………………..mL
  4245 mL = …… L ……….…… Ml
  3L 128 mL= ……………………mL  Cevap:

 • 18) 24L su çeyrek litrelik kaç şişeye konur?  Cevap:

 • 19) Aşağıda verilen çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız.
  a) 57 X 10 = …….…..……
  b) 60 X 100 = ……………..
  c) 18 X 1000 = ………….…
  Cevap:

 • 20) Aşağıdaki çarpma ve bölme işlemlerini yapınız.  Cevap:
 • Matematik Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.