Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Matematik 2. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki çarpma ve bölme işlemlerini yapınız.


  Cevap:
 • 2) Ayşen, saat 12.30’da okula gitti. Okulda 4 saat 50 dakika vakit geçirdiğine göre okul bittiğinde saat kaç olur?


  Cevap:
 • 3) Aşağıdaki dönüşümleri yapınız.
  3 L= …………………..mL
  4245 mL = …… L ……….…… Ml
  3L 128 mL= ……………………mL


  Cevap:
 • 4) 24L su çeyrek litrelik kaç şişeye konur?


  Cevap:
 • 5) Payı paydasından büyük ya da eşit olan kesirler nasıl kesirlerdir?
  A. Basit kesir
  B. Tam sayılı kesir
  C. Bileşik kesir
  D. Ondalık kesir
  Cevap: C
 • 6) Aşağıda verilen çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız.
  a) 57 X 10 = …….…..……
  b) 60 X 100 = ……………..
  c) 18 X 1000 = ………….…
  Cevap:
 • 7) Aşağıda verilen çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız.
  d) 200 X 300 =……………..
  e) 400 X 20 = ………..……
  Cevap:
 • 8) Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına (D),yanlış olanların başına (Y) harfini koyunuz.
  ( ) Doğal sayılar 0’dan, sayma sayıları ise 1’den başlar
  ( ) Basit kesirlerin payı paydasından küçüktür ve bir bütünden az parçayı belirtirler.
  ( ) Payda” bir bütünün kaç eş parçaya bölündüğünü, “pay” ise bu bütünden alınan parçayı gösterir
  ( ) 1 litre, 5 tane 200 ml'den oluşmaktır.
  ( ) Bir gün 24 saatir.
  Cevap:
 • 9) Aşağıda belirtilen kesir sayısının ifade ettiği noktayı, verilen sayı doğrusu üzerinde işaretleyiniz.


  Cevap:
 • 10) Bir bölme işleminde bölen 49, bölüm 96, kalan 38 ise bölünen sayı kaçtır?


  Cevap:
 • 11)  “  7   -     0     -     4       -      1 ”
      Verilen rakamların tümü kullanılarak dört basamaklı sayılar oluşturuluyor. 
     Bu sayılardan en büyük tek sayı ile en küçük çift doğal sayının farkı kaçtır?
  Cevap:
 • 12) Saat 21.30 uyuyan Ahmet saat 6.24 uyanmıştır.Ahmet kaç saat uyumuştur?
  Cevap:
 • 13) Aşağıdaki bütünlerin boyalı kısımlarını gösteren kesri yazınız


  Cevap:
 • 14) Aşağıdaki dönüşümleri yapınız.
  1820 kg = ……. t………… kg
  38000mg = …………..g
  25 t = ……………….kg
  3t 78kg = …………..kg
  Cevap:
 • 15) Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız.
  3 x 2000 = ………………
  40 x 300 = …………………
  36 x 100 x 10=……………………..
  Cevap:
 • 16) Çiftçi Hasan Dayı 7 Ton mısırın 1453 kg’ını Sattı. Geriye kaç ton kaç kg mısır kalmıştır.
  Cevap:
 • 17) Dört metrelik ipten sıra ile 19 cm ve 57 cm kesilmiştir. Kalan ipin uzunluğu kaç santimetredir?

  Cevap:
 • 18) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

  pay-büyüktür-birleşik-büyüktür-basit-küçük

  1) Birleşik kesirlerin payı, paydasından …………….
  2)…………bütünden kaç eş parça tarandığını gösterir.
  3) Payı küçük olan kesirlere …………… kesir denir.
  4) Payı paydasına eşit olan kesirlere ………… kesir denir.
  5) Paydaları eşit olan kesirlerde, payı büyük olan kesir daha ………………………...
  Cevap:
 • 19) Aşağıdaki kesirleri sayı doğrusunda gösteriniz.


  Cevap:
 • 20) Saat 19.00’da başlayan bir film 95 dakika sürmüştür. Film bittiğinde saat kaçtır?
  a) 20.00
  b) 19.95
  c) 20.35
  d) 18.25
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder