...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Matematik 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)


  Cevap:
 • 2)


  Cevap:
 • 3) Tarık bilyelerini 4’er, 5’er ve 6’şar saydığında her defasında 1 bilyesi artıyor. Buna göre Tarık’ın en az kaç bilyesi vardır?
  A) 121
  B) 120
  C) 60
  D) 61
  Cevap: D
 • 4) Alanı 39 m2 olan kare şeklinde bir bahçenin bir kenar uzunluğu hangi metreler arasındadır?
  A) 4-5
  B)5-6
  C)6-7
  D) 7-8
  Cevap: C
 • 5) Açıölçer pergel ve cetvel yardımıyla aşağıdakilerden hangisinde ölçüleri verilen üçgenler çizilebilir?
  i. Üç açısının ölçüsü verilen üçgen
  ii. Üç kenar uzunluğu verilen üçgen
  iii. İki kenarının uzunluğu ve bunlar arasında kalan açının ölçüsü verilen üçgen

  A) i
  B) iii
  C) i ve ii
  D) ii ve iii
  Cevap:
 • 6) Bir madeni para ve bir zarın birlikte havaya atılması deneyinde zarın 3`ten büyük ve paranın tura gelme olayına ait;
  a.) Evrensel kümeyi yazınız.


  b.)Beklenen olayların kümesini yazınız.

  Cevap:
 • 7)


  Cevap:
 • 8) 12 lt lik,20 lt lik ve 24 lt lik fıçılarda verilen üç farklı zeytinyağı birbirine karıştırılmadan eşit hacimli şişelere doldurulmak istenirse bu iş için
  en az kaç şişeye ihtiyaç vardır?

  Cevap:
 • 9)


  Cevap:
 • 10)


  Cevap:
 • 11)


  Cevap:
 • 12)


  Cevap:
 • 13)


  Cevap:
 • 14) ”; X ; Rasyonel Kümesi ;kesin olay; Dik ; Gerçek Sayılar ; Y ; Bağımlı ; Geniş ;dar; Eş olasılıklı;Bağımsız” verilen kelimeleri boşluklara uygun şekilde yerleştiriniz.
  i) En geniş sayı kümesine………………….…..kümesi denir.
  ii)Pisagor bağıntısı sadece…………..üçgenlerde uygulanır.
  iii) Aynı anda gerçekleşen iki olaydan biri diğerini etkiliyorsa bu tür olaylara………….……denir.
  İV) Koordinat düzleminde X’e göre yapıalan yansımada ………….. değişirken ; Y’ye göre yapılan yansımalarda ise …………..değişir.
  V) Gerçekleşme olasılıkları eşit olan olayalara………………olaylar denir.
  Cevap:
 • 15)


  Cevap:
 • 16)


  Cevap:
 • 17)


  Cevap:
 • 18)


  Cevap:
 • 19)


  Cevap:
 • 20)


  Cevap:
Yorum Yap
Gönder