...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF Matematik 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1)


  Cevap:
 • 2)


  Cevap:
 • 3)


  Cevap:
 • 4)


  Cevap:
 • 5)


  Cevap:
 • 6)


  Cevap:
 • 7) Aralarında asal iki sayıdan biri 33 ise diğeri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
  A) 10
  B) 14
  C) 21
  D) 35
  Cevap: C
 • 8) 75 sayısından en az kaç çıkartılırsa sonuç bir tam kare sayı olur ?
  A)8
  B) 9
  C)10
  D)11
  Cevap: D
 • 9) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) İmkânsız bir olayın olasılık değeri sıfırdır.
  B) Bir olayın olasılık değeri 1 ise kesin olaydır.
  C) Bir olayın olasılık değeri 1'den büyük olabilir.
  D) Bir olayın olma olasılığı biliniyorsa olmama olasılığı hesaplanabilir
  Cevap: C
 • 10) x ve y pozitif tamsayı olmak üzere;ebob(x,y)=5 ve ekok(x,y)=100 dür. x + y = 45 olduğuna göre Ix-yIkaça eittir?  Cevap:
 • 11) 12 lt lik,20 lt lik ve 24 lt lik fıçılarda verilen üç farklı zeytinyağı birbirine karıştırılmadan eşit hacimli şişelere doldurulmak istenirse bu iş için
  en az kaç şişeye ihtiyaç vardır?

  Cevap:
 • 12)


  Cevap:
 • 13)


  Cevap:
 • 14) Çevre uzunluğu 36 cm olan bir üçgenin en uzun kenarının alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç cm ‘dir?

  Cevap:
 • 15)


  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder