...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Fen Bilimleri 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen bilgileri doğru (D) veya yanlış (Y) olarak işaretleyiniz.
  1.( ) Proteinlerin kimyasal sindirimi ince bağırsakta başlar.
  2.( ) Karaciğerde sindirim gerçekleşmez.
  3.( ) Tatma ve koklama duyularının değerlendirildiği beyin merkezi ortaktır.
  4.( ) Kütle uzayın hiç bir yerinde değişmez.
  5.( ) Kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.
  6.( ) Sıvıların basıncı her yönde ve aynı büyüklükte iletebilmesine Toricelli prensibi denir.
  7.( ) Yukarı doğru çıkıldıkça açık hava basıncı artar.
  8.( ) Sıvı basıncı kabın şekline bağlıdır.
  9.( ) Elektron dağılımında, bir katman dolmadan diğer katmana geçilmez.
  10.( ) Günümüzde kullanılan atom modeli, Dalton Atom Modeli’dir.
  Cevap:
 • 2) Aşağıdaki boşluklarda elementlerin sembol ve adlarını yazınız.
  Helyum : ………..
  Si : …………
  Sodyum : ………..
  Ca : …………
  Kükürt : ………..
  O : …………
  Flor : ………..
  P : …………
  Karbon : …….....
  Mg : ………….
  Cevap:
 • 3) Aşağıda kullanım yerleri ve nerede bulunduğu verilen maddelerden hangisi Hidrojen (H) için doğru bilgi değildir?
  A) Karbonatın yapısında bulunur.
  B) Suyun yapısında bulunur.
  C) Günümüzde arabalara yakıt olarak kullanılır.
  D) Evrendeki en çok bulunan maddedir.
  Cevap:
 • 4) Organ nakli ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
  A) Her organın bağışı yapılabilinir.
  B) Göz nakli günümüzde yapılabilinen bir organdır.
  C) Organ bağışı için form doldurmak ve istediğimiz organı bağışlamamız yeterlidir.
  D) Böbrek, bağışı en çok beklenen organlardan biridir.
  Cevap: B
 • 5)  Cevap:
 • 6)
  Cevap:
 • 7)
  Cevap:
 • 8) Bilgi: Dünya’daki çekim kuvveti Ay’daki çekim kuvvetinin yaklaşık 6 katıdır.
  I. Dünya’daki ağırlığı 60 N olan cismin Ay’daki ağırlığı 10 N’dur.
  II. Ay’daki kütlesi 12 kg olan cismin Dünya’daki kütlesi 72 kg’dır.
  III. Ay’daki ağırlığı 72 N olan cismin Dünya’daki ağırlığı 432 N’dur.
  Verilen bilgiye göre kaç numaralı ifade ya da ifadeler
  doğrudur?

  A. Yalnız II
  B. I ve II
  C. I ve III
  D. II ve III
  Cevap:
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi Açık Hava Basıncını bulmuştur?
  A)Toricelli
  B)Galileo
  C)Edison
  D)Ertuğrul Gazi
  Cevap:
 • 10) Aynı derinlikte olan,su ve civa ile ilgili hangisi doğrudur?
  A)Civa’nın basıncı daha fazladır.
  B)Suyun basıncı daha fazladır.
  C)Su daha yoğundur.
  D)Basınçları farklıdır.
  Cevap:
 • 11) Yüzey alanları aynı olan iki cisimden A 30kg,B ise 10kg dir. .Buna göre
  hangisi doğrudur?

  A)A cisminin basıncı daha fazladır.
  B)B cisminin basıncı daha fazladır.
  C)Cisimler eşit basınca sahiptir.
  D)A cisminin basıncı 3pa dır.
  Cevap:
 • 12) Aşağıdaki göz kusurlarından hangisi tedavi edilemez?
  A) Renk körlüğü
  B) Miyop
  C)Katarakt
  D)Astigmat
  Cevap: A
 • 13) Ağırlık ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) birimi kilogramdır
  B) yönü daima yerin merkezine doğrudur
  C) dinamometre ile ölçülür
  D) kütleye ve dünyanın çekim gücüne bağlıdır
  Cevap: C
 • 14) Kütle ve Ağırlık kavramları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Ağırlık hiçbir yerde değişmez.
  B) Kütlenin birimi newtondur.
  C) Ağırlık dinamometre ile ölçülür.
  D) Kütle değişkendir.
  Cevap:
 • 15) BOŞLUK DOLDURMA SORULARINI YAPINIZ

  Thomson-tat tomurcukları-atom-proton-basınç-gram newton-terazi-dinomometre-kornea-miyop-hipermetrop-joule-iş-kuvvet-kütle-potansiyel-kinetik

  Bir cismin yüksekliğinden dolayı olan enerji çeşidine……………………..enerji denir
  İş birimi ………………… dür.
  bir yapının en küçük bölümüne………………. Denir
  uzağı görememe hastalığı …………………dur
  (+)yüklü atomun bölümü ……………………. Dır
  Atomu üzümlü keke benzeten bilim adamı ………………dır
  Ağırlık …………………………ile ölçülür
  Gözün ön tarafındaki saydam yere …………………… denir
  ………………………..değişmeyen madde miktarıdır
  Birim yüzeye etki eden kuvvete …………………………denir
  Cevap:
 • 16) DOĞRU YANLIŞ SORULARINI YAPINIZ
  (…)Açık hava basıncı barometreyle ölçülür.
  (…)atomu üzümlü keke thomson benzetmiştir
  (...) Basıncın birimi toriçellidir.
  (…)Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir.
  (…)Açık hava basıncı manometreyle ölçülür.
  (…)Atom un katmanları 2)8)8)18 dir
  (…)gerilmiş yay esneklik potansiyel enerisine sahiptir
  (…)Atom un en hızlı hareket eden bölümü nötronlardır
  (…)iş birimi Newton dur
  (…)Değişmeyen madde miktarına ağırlık denir
  Cevap:
 • 17) 1. çekirdeği vardır gelmişlerdir.
  2. Bir elementteki atomlar birbirlerinden farklı olabilirler.
  3. Maddenin en küçük yapı taşıdır. verilenlerden hangileri doğrudur?(atom için)

  A. I,II
  B.I,III
  C.II,III
  D.I,II,III
  Cevap:
 • 18) Dilimizin ortası hangi tadı daha yoğun algılar?
  A) Tatlı
  B) Tuzlu
  C) Ekşi
  D) Acı
  Cevap:
 • 19) Atomlar içi dolu kürelerdir.
  Yukarıda verilen atom teorisi hangi bilim adamına aittir?

  A) Thomson
  B)Bohr
  C)Dalton
  D)Rutherford
  Cevap:
 • 20) Hangisinin basıncı daha fazladır?
  A)İnce topuklu ayakkabı
  B)spor ayakkabısı
  C)kasa
  D)Telefon
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder