Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Fen Bilimleri 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Atom modellerini sırasıyla yazınız.
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  Cevap:
 • 2) Safra salgısı ……….. organının yaptığı sıvıdır.
  Yukardaki boşluğa hangi organ gelmelidir?

  A) Karaciğer
  B) Beyin
  C) Bağırsak
  D) Burun
  Cevap:
 • 3) Aşağıdaki Boşlukları Uygun Kavramlar İle Doldurunuz.

  Newton – hareket - Potansiyel enerji - kinetik enerji – iş - esneklik – joule – potansiyel – enerji – cinsine – artar –azalır- sabit – esnek – dinamometre – eşit – zıt – aynı – kalınlık – durdurabilir

  1-Bir cismin kuvvet uygulanarak kuvvet doğrultusunda yer değiştirmesine ……………………….… denir.

  2-Kuvvetin birimi …………………………………....dur.

  3-Dinamometre yayların ……………………………… özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır.

  4-İş birimi ……………………….……… dür.

  5-Bir cismin yüksekliğinden dolayı sahip olduğu enerjiye ……………………………….…………… enerji denir.

  6-İş yapabilme yeteneğine ………………………………………. Denir

  7-Esneklik potansiyel enerjisi; esnek maddenin ……………………….. ve esneme miktarına göre değişir.

  8-Bir cisme uygulanan kuvvet o cismi hareket ettiriyorsa cisim …………………………………..………. yapar.

  9-Cisimlerin süratleri sebebi ile sahip oldukları enerjiye ………………………………………………. denir.

  10-Masanın üstünde duran kitabın sahip olduğu enerji ………………………………………………………….dir.

  11.Katı hâlde bulunan cisimlerin temas ettiği yüzeyin alanı artarsa basınç ..............................
  Cevap:
 • 4)
  Cevap:
 • 5)
  Cevap:
 • 6)
  Cevap:
 • 7)
  Cevap:
 • 8) Hangisinin basıncı daha fazladır?
  A)İnce topuklu ayakkabı
  B)spor ayakkabısı
  C)kasa
  D)Telefon
  Cevap: A
 • 9) Aşağıdakilerden hangisi beyincik tarafından yapılır?
  a) dengeyi sağlamak
  b) yazı yazmayı öğrenmek
  c) hayal kurmak
  d) bıçakla meyve soymak
  Cevap:
 • 10) Basınç ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  a) kuvvet arttıkça basınç azalır
  b) yüzey arttıkça basınç azalır
  c) birimi Newton dur
  d) kuvvete bağımlı olmadan ölçülür
  Cevap:
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi basıncı arttırma amaçlıdır?
  A) Kışın karda yürümek için kar ayakkabısı giymek.
  B) Ekmeği daha kesmek için bıçağın keskinleştirilmesi
  C) Tırların fazla sayıda tekerlekli olması
  D) Traktörlerin tekerlerinin geniş yüzeyli olması
  Cevap:
 • 12) Bir cismin çekim potansiyel enerjisi;
  I. Cismin kütlesine
  II. Cismin yüksekliğine
  III. Cismin süratine
  yargılarından hangilerine bağlıdır?

  A) I ve II
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I, II ve III
  Cevap:
 • 13) Aydaki ağırlığı 20N olan bir cismin Dünyadaki ağırlığı kaç Newton dur?
  Cevap:
 • 14) Eşleştirin
  A)Göz (__)Alt Deri
  B)Kulak (__)Tat tomurcukları
  C)Burun (__)Sarı Bölge
  D)Dil (__)Östaki Borusu
  E)Deri (__)Sarı Leke
  Cevap:
 • 15) Açık Hava Basıncı aşağıdakilerden hangisi ile ölçülür?
  A)Barometre
  B)AHB Metre
  C)Manometre
  D)Basınç Metre
  Cevap:
 • 16) Dünyada 24N olan bir cismin aydaki ağırlığı kaçtır?
  A)4
  B)14
  C)240
  D)44
  Cevap:
 • 17) Aynı ağırlıktaki K, L, M kamyonlarının tekerlek sayıları sırasıyla 4, 6, 8 dir.
  Buna göre kamyonların yere yaptıkları basınçlar arasındaki ilişki nasıldır?

  A) K > L >M
  B) L > K > M
  C) K = L = M
  D) M > L > K
  Cevap:
 • 18) Bir cismin potansiyel enerjisini artırmak için;
  I. Yükseğe çıkarmak
  II. Kütlesini arttırmak
  III. Süratini arttırmak
  işlemlerinden hangilerini yapmak gerekir?

  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I, II ve III
  D) I ve II
  Cevap:
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi atomun parçalarından biri geğildir?
  A)PROTON
  B)SARI BENEK
  C)NÖTRON
  D)ELEKTRON
  Cevap: B
 • 20) Aşağıda organ bağışı ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
  A) Toplum içi dayanışmayı sağlar.
  B) Organ bağışı zorla yaptırılır.
  C) Kalp nakli yapılma.
  D) Organ bağışı yapan insan sağlıksız olur.
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder