Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Fen Bilimleri 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen elementlerin elektron dağılımlarını yapınız.
  Azot(N)=7

  Argon(Ar)=18
  Cevap:
 • 2) I. Kar ayakkabısı
  II. Kalem ucu
  III. Topuklu ayakkabı
  IV. Lastiklere geçirilen kar zinciri

  Yukarda verilen cisimlerden hangileri basıncı artırıcı etki ederek günlük hayata yardımcı olur?

  A) IV ve II
  B) I, II, III
  C) II ve IV
  D) II, III ve IV
  Cevap:
 • 3) Aşağıdakileren hangisi duyu organlarının sağlığı için en faydalıdır?
  A) Göz ve bilgisayar ekranı arasındaki mesafe en fazla 40cm olmalıdır.
  B) Kulak sağlığımız için kulak temizleyicisi kullanmalıyız.
  C) Sigara ve alkolden uzak durarak ağız kokusunu önlemeliyiz.
  D) Deride oluşan kaşıntı-kızarıklık gibi durumlarda sabunlu su ile yıkayıp temizlemeliyiz.
  Cevap: C
 • 4)  Cevap:
 • 5)  Cevap:
 • 6)
  Cevap:
 • 7)
  Cevap:
 • 8) Aşağıda boş bırakılan yerleri doldurunuz
  1. Cisimlerin konumlarından dolayı sahip olduğu enerjiye……………………………….denir
  2. işin birimi………….. dur
  3. Kinetik enerji………….. ve ……………. Bağlıdır
  4. Suyun cisimlere uyguladığı sürtünme kuvvetine……………………………. Denir
  5. Pürüzlü yüzeylerde sürtünme kuvveti …………….. dır
  6. Barajda duran su……………………………… enerjisine sahiptir.
  Cevap:
 • 9) Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise ‘D’ yanlış ise ‘Y’ yazınız.
  1.(...) Sürtünme kuvveti her zaman yaşamı kolaylaştırır.
  2.(...) Kinetik enerji kütleye bağlı değildir.
  3.(...) Basıncın birimi toriçellidir.
  4.(...) Birim yüzeye etki eden dik kuvvete basınç denir
  5.(...) Açık hava basıncı barometreyle ölçülür.
  6.(...) Sıvı basıncı kabın şekline bağlıdır.
  Cevap:
 • 10) Aşağıdaki hormonlardan hangisinin yeteri miktarda salgılanmaması durumunda şeker(diyabet) hastalığı ortaya çıkmaktadır?
  A) Adrenalin
  B) Büyüme hormonu
  C) Glukagon
  D) İnsilün
  Cevap: A
 • 11) Boşaltım organları ve uzaklaştırdıkları atık maddelerle ilgili olarak;
  I. Akciğerler: Karbon dioksit, su
  II. Böbrekler: Su, üre, tuz
  III. Deri: Su, tuz, safra
  verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  A) II ve III
  B) Yalnız II
  C) I ve III
  D) I ve II
  Cevap:
 • 12) Aşağıda verilenlerin hangisinin sahip olduğu enerji türü diğerlerinden farklıdır?
  A.Dalında duran elma
  B.Dönen pervane
  C. Koşan insan
  D.Hareket eden otomobil
  Cevap:
 • 13) Karbonhidratların sindirimi aşağıdakilerden hangisinde başlar?
  a) ağız
  b) mide
  c) kalın bağırsak
  d) yutak
  Cevap:
 • 14) İş birimi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Joule
  B) Pascal
  C) Metre
  D)Newton
  Cevap: A
 • 15) Verilen ifadelerden doğru olanlara ‘D’ yanlış olanlara ‘Y’ yazınız.
  (__)Ağırlığın birimi Newton dur.
  (__)Ağırlık dinamometre ile ölçülür.
  (__)kütle eşit kollu terazi ile ölçülür.
  (__)kütlenin birimi kg dır.
  Cevap:
 • 16) Hangisinde pascal prensibi kullanılmaz?
  A)Vinç
  B)Kamyon
  C)hidrolik fren sistemleri
  D)Motor
  Cevap:
 • 17) Yayların sıkıştırılması veya esnetilmesiyle meydana gelen enerji çeşidi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A-)Esneklik potansiyel enerjisi
  B-) Kinetik enerjisi
  C-) Çekim potansiyel enerjisi
  D-) Isı enerjisi
  Cevap:
 • 18) Aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi durumda fen olarak iş yapılmış olur?
  A) Elinde çantasını sallamadan götüren kişi
  B) Masayı iterek hareket ettiren kişi
  C) Kitap okuyan kişi
  D) Televizyon izleyen kişi
  Cevap: B
 • 19) Aşağıdaki merkezi sinir sistemi organlarından hangisinin görevi yanlış verilmiştir?
  A) Beyin: Hafızayı kontrol eder.
  B) Beyincik: Vücudun denge merkezidir.
  C) Omurilik Soğanı: Duyu organlarından gelen uyarılara cevap oluşturur.
  D) Omurilik: Refleks davranışlarını kontrol eder.
  Cevap:
 • 20) Aşağıda verilen sindirim sistemi organlarından hangisi sindirim yapmaz?
  A) Ağız
  B) Yutak
  C) Mide
  D) İnce Bağırsak
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder