...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Fen Bilimleri 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) İlk defa atom fikrini ortaya atan, atomun bölünemediğini düşünen bilim insanının adını aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru söylemiştir?
  A) Refika: Democritos
  B) Huriye: Thomson
  C) Kader: Dalton
  D) Nadire: Bohr
  Cevap:
 • 2) ” ……… taşıtlarında hava direncini azaltmak için ön kısımlar V şeklinde tasarlanır.” Cümlesindeki boşluğa gelecek cümleye aşağıdakilerden hangisi örnek verilebilir?
  A) Jet-ski
  B) Roket
  C) Araba
  D) Jet
  Cevap: D
 • 3) Bir kişinin kan şekeri düşük durumdayken yükseliyorsa hangi hormon iş yapıyordur?
  A) İnsülin
  B) Tiroksin
  C) Adrenalin
  D) Hipofiz
  Cevap:
 • 4)
  Cevap:
 • 5)
  Cevap:
 • 6) Sindirilen besinlerin kana karıştığı sindirim organı aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Kalın Bağırsak
  B)Mide
  C)İnce Bağırsak
  D)Anüs
  Cevap:
 • 7) Aşağıdaki ifadelerden hangisi enerji için yanlıştır?
  A)Enerji iş yapabilme yeteneğidir
  B) Cismin kütlesi ve sürati artarsa kinetik enerjisi artar.
  C) Hareketsiz cisimler kinetik enerjiye sahiptir
  D) Enerjinin birimi jouledür.
  Cevap:
 • 8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi enerji için yanlıştır
  A) Cisimler hareketsiz olsa da kinetik enerjiye sahiptir
  B) Cismin kütlesi ve sürati artarsa kinetik enerjisi artar.
  C) Enerji iş yapabilme yeteneğidir
  D) Enerjinin birimi jouledür.
  Cevap: A
 • 9) Bir balon su ile doldurulup Balonun üzerinde birkaç delik açılıyor.Balonun üzerine bastırıldığında tüm deliklerden fışkıran suyun hızının arttığı gözleniyor.Bu deneyle aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt aranmaktadır?
  A) Sıvılar basıncı her yöne eşit iletir mi?
  B) Sıvıların basıncı yoğunluğa bağlı mıdır?
  C) Sıvıların ağırlığı basıncı nasıl etkiler?
  D) Sıvının cinsi sıvının deliklerden akış hızını nasıl etkiler?
  Cevap:
 • 10) Bir cismin potansiyel enerjisini artırmak için;
  I. Yükseğe çıkarmak
  II. Kütlesini arttırmak
  III. Süratini arttırmak;
  işlemlerinden hangilerini yapmak gerekir?

  A) I ve II
  B) Yalnız III
  C) I, II ve III
  D) Yalnız I
  Cevap: D
 • 11) Açık hava basıncı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) İlk ölçen toricellidir
  B) Deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça azalır
  C) Diğer adı atmosfer basıncıdır
  D) Deniz seviyesinde 760 cm civa ölçülür
  Cevap:
 • 12) “Sürtünme Kuvveti” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A)Sürtünme kuvvetinin artması kinetik enerjiyi azaltır.
  B)Sürtünme kuvveti sonucu sürtünen yüzeyler ısınır.
  C)Kalemle yazı yazmak sürtünme kuvvetinin olduğunun göstergesidir.
  D)Sürtünme kuvveti havada ve suda yoktur.
  Cevap:
 • 13) Düşmekte olan bir uçakta yolculardan birisi uçağın kapısını kırarak aşağıya atlamayı başarmıştır.
  Tehlike anında vücudun bu denli güçlü olmasını sağlayan
  hormon aşağıdakilerden hangisidir ?

  A) Adrenalin hormonu
  B) Glukagon hormonu
  C) Tiroksin hormonu
  D) İnsülin hormonu
  Cevap:
 • 14) Zeminde yuvarlanmakta olan bir top neden bir müddet sonra durur?
  A) Çünkü yerçekimi kuvveti topu aşağı doğru çeker.
  B) Çünkü rüzgar topun hareketiyle aynı yönde eser.
  C) Çünkü yer ve top arasında sürtünme kuvveti vardır.
  D) Çünkü topun içinde hava vardır
  Cevap: C
 • 15) Aydaki ağırlığı 11N olan bir cismin Dünyadaki ağırlığı kaç Newton dur?
  Cevap:
 • 16) Kulağın dengemizi sağlamada görevli kısmı, aşağıdakilerden hangisidir?
  A)salyangoz
  B) Östaki Borusu
  C)Yarım daire kanalları
  D) Kulak zarı
  Cevap:
 • 17) Aşağıdaki cisimlerden hangisinin hem potansiyel hem de kinetik enerjisi vardır?
  A ) Duran araba
  B ) Dalda duran elma
  C ) Uçan kuş
  D ) Hareketli araba
  Cevap: C
 • 18) Bir atomun hangi parçacığı pozitif(+) yüklüdür?
  A) elektron
  B) nötron
  C)proton
  D)hepsi
  Cevap: C
 • 19) Refleks nedir?
  A)atomu oluşturan en küçük yapı taşı
  B)Ani tepki
  c)EN KÜÇÜK YAPI TAŞI
  d)BEYİNCİK
  Cevap: B
 • 20) Aşağıda sürtünme kuvveti ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?
  A) Cisme ters yönde kuvvet uygular.
  B) Günlük hayatımızda olumlu etkileri vardır.
  C) Günlük hayatımızda olumsuz etkileri vardır.
  D) Cismin yönünü değiştirir.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder