...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Fen Bilimleri 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıda verilen atomlardan hangisi insan vücudunda yoktur?
  A) Ca
  B) O
  C) Ne
  D) C
  Cevap:
 • 2) Aşağıda verilen atomlardan hangisi dublet kuralına uyar?
  A) Mg
  B) Na
  C) S
  D) Be
  Cevap:
 • 3) M-2 ve N+2 iyonlarının elektron sayıları eşit olduğuna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi yanlış bir bilgi vermiştir?
  A) Nadire: M’nin proton sayısı daha fazladır.
  B) Vehhap: Proton sayısı N’de en fazladır.
  C) Sümeyra: M-2’nin elektron saysı M’den daha fazladır.
  D) Hasan: N+2’nin eletron sayısı N’den daha azdır.
  Cevap:
 • 4) Aşağıda verilen enerji ile ilgili bilgilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?

  I. Enerji korunum yasasına göre enerji yok edilemez.
  II. Enerji birbirine dönüşerek evrenin devamı sağlanır.
  III. Besinlerden alınan enerji aslında topraktan gelir.
  IV. Güneş, evrendeki en büyük enerji kaynağıdır.

  A) I ve II
  B) III ve IV
  C) I ve III
  D) II ve IV
  Cevap:
 • 5)  Cevap:
 • 6)  Cevap:
 • 7)
  Cevap:
 • 8) Bir adam ağırlığı 300 N olan bir yükü kendi doğrultusunda 2 km uzağa taşıyor.Yapılan iş kaç jul olur?
  A ) 600000 j
  B) 60 j
  C ) 6000 j
  D ) 600 j
  Cevap:
 • 9) Yerden oldukça yüksek bir köprüden bangi camping yapan bir kişi atlayışından sonra en alt noktaya varmadan az önce hangi enerji türlerine sahip olur?
  I- Manyetik enerji
  II- Çekim potansiyel enerjisi
  III- Esneklik potansiyel enerjisi
  IV- Elektriksel enerji
  V- Kinetik enerji

  A) I, IV
  B) II, III
  C) II, III ve IV
  D) III ve IV
  Cevap:
 • 10) 1 kg lık bir cisim için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
  a) Aydaki kütlesi aynıdır
  b) Dünyanın her yerinde aynı ağırlığa sahiptir
  c) Dağın tepesinde de, deniz kenarında da 1 kg gelir.
  d) Ağırlığı dinamometre ile ölçülür.
  Cevap:
 • 11) Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfi yazınız .
  1. ( ) Sırt çantasıyla düz yolda yürüyüş yapan sporcu fiziksel anlamda iş yapmış olmaz.
  2. ( ) Sıvı basıncı kabın şekline bağlıdır.
  3. ( ) Deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça açık hava basıncı artar.
  4. ( ) Sürtünme kuvveti kinetik enerjiyi artırır.
  5. ( ) Enerji bir türden başka türe dönüşebilir.
  6. ( ) İş yapabilme yeteneğine enerji denir.
  7. ( ) Bir cismin tabanındaki yüzey alanı arttıkça yere yaptığı basınç artar.
  8. ( ) İşi hesaplamak için kuvvet ve alınan yol bilinmelidir.
  9. ( ) Açık hava basıncını ilk ölçen kişi Pascal’dır.
  10. ( ) Potansiyel ve kinetik enerjinin toplamına mekanik enerji denir.
  11. ( ) Vücudumuzun ışık, ses gibi uyarılara karşi ani ve hızlı bir şekilde tepki göstermesine refleks denir.
  12. ( ) Böbreklerdeki idrar, üretra ile idrar kesesine taşınır.
  13. ( ) Düşünme, öğrenme, hafızada tutma gibi olaylar beynimiz tarafından kontrol edilir.
  14. ( ) Bir cismin kinetik enerjisi sürtünme kuvveti nedeniyle ısı enerjisine dönüşür.
  15. ( ) Cisimlerin hareketi ile aynı yönde olan, cisimlerin hareketini artıran kuvvete sürtünme kuvveti denir.
  Cevap:
 • 12) Açık hava basıncını ölçen bilim insanı kimdir?
  A ) Blaise Pascal
  B ) Evangelista Toriçelli
  C ) Isaac Newton
  D ) Albert Einstein
  Cevap:
 • 13) Hangisinin basıncı daha fazladır?
  A)İnce topuklu ayakkabı
  B)spor ayakkabısı
  C)kasa
  D)Telefon
  Cevap:
 • 14) İçi eşit miktarda su dolu 2 bardaktan a bardağı,c bardağından daha derindir.Buna göre hangisi doğrudur?
  A)A bardağı basıncı daha fazladır.
  B)B bardağı basıncı daha fazladır.
  C)bardaklar eşit basınca sahiptir.
  D)A bardağı daha küçüktür.
  Cevap:
 • 15) Dilimizin ucu hangi tadı daha yoğun algılar?
  A) Tatlı
  B) Tuzlu
  C) Ekşi
  D) Acı
  Cevap:
 • 16) I. Tankların tekerleklerinin palet şeklinde olması.
  II. Bıçağın bir yüzünün keskin olması.
  III. Karda daha rahat yürümek için kar ayakkabısı kullanılması.
  IV. Rayların şeklinin bozulmaması için vagonlardakitekerleklerin sayısının fazla olması.
  Günlük yaşamımızda yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi basıncı azaltmak için yapılmıştır?

  A)1
  B) 2
  C) 3
  D) 4
  Cevap:
 • 17) Bir atomun çekirdeğinde aşağıdaki parçacıklardan hangileri bulunur?
  A) proton
  B)nötron
  C)elektron
  D)Hepsi
  Cevap: D
 • 18) 1. Farklı elementlerin birleşiminden meydana gelirler.
  2. Tek cins elementlerden de oluşabilirler.
  3. Meydana geldiği elementlerin özelliklerini gösterirler. verilenlerden hangileri doğrudur?(MOLEKÜL İÇİN)

  A.YALNIZ I
  B.I,II
  C.I,III
  D.I,II,III
  Cevap:
 • 19) Bir balonun yüksekliği yüzünden sahip olduğu enerjiye ne denir?
  A)Kinetik
  B)Potansiyel
  C)Mekanik
  D)Yapay
  Cevap: B
 • 20) yüksüzüm
  Çekirdekte bulunurum.
  Kendisiyle ilgili bilgi veren atom yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Nötron
  B) Proton
  C) Elektron
  D) Katman
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder