...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7. SINIF Fen Bilimleri 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki maddelerden hangisi camın temel maddesidir?
  A) Fosfor
  B) Flor
  C) Hidrojen
  D) Silisyum
  Cevap:
 • 2) X+2, Y-3, Z-2 iyonlarının elektron sayıları eşit olduğuna göre bu atomların proton sayıları arasındaki ilişki ne olmalıdır?
  A) X>Y>Z
  B) YX>Y
  D) X<Z<Y
  Cevap:
 • 3) Bir poster çalışması yapan öğrencilerden hangisi yanlış bir bilgi vermiştir?
  A) Nadire: Uzaya giden bir astronotun kütlesi artmazken ağırlığı sıfır olur.
  B) Veysel: Vehhab’ın ağırlığı yerin merkezine yaklaştıkça artar ama kütlesi değişmez.
  C) Sümeyra: Mesut’u dinamometre ile ölçersek ekvatorda ve Everest’te en düşük olarak ölçeriz.
  D) Kader: İbrahim’in ağırlığı 70kg’a yaklaştıkça kütlesi artar.
  Cevap:
 • 4) Toprak yüklü kamyon sabit süratle giderken kasasındaki toprağın bir kısmı yola dökülüyor. Bu durumla ilgili olarak hangisi doğrudur?
  A) Kamyonun kinetik enerjisi değişmez.
  B) Kamyonun çekim potansiyel enerjisi artar.
  C) Kamyonun kinetik enerjisi azalır.
  D) Kamyonun mekanik enerjisi artar.
  Cevap:
 • 5)  Cevap:
 • 6)  Cevap:
 • 7)
  Cevap:
 • 8) Yayların sıkıştırılması veya esnetilmesiyle meydana gelen enerji çeşidi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A-) Esneklik potansiyel enerji
  B-) Kinetik enerji
  C-) Çekim potansiyel enerjisi
  D-) Isı enerjisi
  Cevap: A
 • 9) I-Kabın şekli
  II-Sıvı miktarı
  III-Sıvının yoğunluğu
  IV-Sıvının derinliği
  Bir kaptaki sıvı basıncı verilenlerden hangilerine bağlı değildir?

  A) Yalnız I
  B) I ve II
  C)III ve IV
  D)II ve IV
  Cevap:
 • 10) Yayların sıkıştırılması veya esnetilmesiyle meydana gelen enerji çeşidi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  A-) Esneklik potansiyel enerjisi
  B-) Kinetik enerjisi
  C-) Çekim potansiyel enerjisi
  D-) Isı enerjisi
  Cevap: A
 • 11) Dünyadaki ağırlığı 60N olan bir cismin aydaki ağırlığı kaç Newton dur?

  Cevap:
 • 12) Dünyadaki ağırlığı 30N olan bir cismin Aydaki ağırlığı kaç Newton dur?
  Cevap:
 • 13) Yüzey alanları aynı olan iki cisimden A daha ağır , B ise hafiftir.Buna göre hangisi doğrudur?
  A)A cisminin basıncı daha fazladır.
  B)B cisminin basıncı daha fazladır.
  C)Cisimler eşit basınca sahiptir.
  D)A cisminin basıncı 3pa dır.
  Cevap:
 • 14) ydaki ağırlığı 50N olan bir cismin aydaki kütlesi kaçtır?
  A)50kg
  B)500kg
  C)600kg
  D)5kg
  Cevap:
 • 15) I .Ağırlık
  II . Sürat
  III . Yükseklik
  Bir cismin çekim potansiyel enerjisi yukarıdakilerden hangisine ya da hangilerine bağlıdır?

  A) Yalnız I
  B) I ve III
  C) II ve III
  D) I ve II
  Cevap:
 • 16) Bir atomun kütlesi hesaplanırken aşağıdaki parçacıklarından hangileri hesaba katılır?
  A) proton, nötron
  B) nötron, elektron
  C)elektron, nötron
  D) sadece proton
  Cevap:
 • 17) Atom katmanlarının doğru dizilişi hangisidir
  A) 2)8)3)10
  B) 2)1)3)8
  C) 2)8)8)18
  D) 1)2)3)4
  Cevap:
 • 18) Bir kişinin kan şekeri düşük durumdayken yükseliyorsa hangi hormon iş yapıyordur?
  A) İnsülin
  B) Tiroksin
  C) Adrenalin
  D) Glukagon
  Cevap:
 • 19) I. Katı basıncı cismin yüzey alanı küçülürse artar.
  II. Sıvı basıncı sıvının yoğunluğu artarsa artar.
  III. Gaz basıncı gazın yoğunluğu azalırsa artar.
  Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

  A) I ve III
  B) I, II ve III
  C) I ve II
  D) II ve III
  Cevap:
 • 20) I. Kinetik enerji cismin sürati fazla ise artar.
  II. Kinetik enerji cismin kütlesi artarsa azalır.
  III. Kinetik enerji cismin yüksekliğine bağlıdır.
  Yukarıda kinetik enerji ile verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?

  A) I ve II
  B) II ve III
  C) I, II ve III
  D) I ve III
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder