...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi Atatürk inkılaplarından hangisiyle ilişkilidir?
  A)Devletçilik
  B)Milliyetçilik
  C)Halkçılık
  D)Laiklik
  Cevap: C
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi bir grup değildir?
  A)Sınıf arkadaşları
  B)Aile bireyleri
  C)Konser izleyicileri
  D)Oyun arkadaşları
  Cevap: C
 • 3) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor -Devletçilik-Karadeniz-Bayramlar-Yaşama
  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri yukarıdaki uygun kelimelerle tamamlayınız.

  İzmir İktisat Kongresi’nin yapılması Atatürk’ün ………………… ilkesiyle ilgilidir.
  ………………..da küskünler barışır, büyükler ziyaret edilir.
  Atatürk, …………………………………...
  ……………………………..Bayramı’ nı Türk gençliğine armağan etmiştir.
  Cevap:
 • 4) Fiziki haritalarda kullanılan mavi renk ve tonları aşağıdakilerden hangisini gösterir?
  A) Dağ ve tepeleri
  B) Deniz, göl ve akarsuları
  C) Ova ve platoları
  D) Orman, çayır ve meraları
  Cevap: B
 • 5) 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesini benimsedi.
  Aşağıdaki inkılaplardan hangisi bu ilke doğrultusunda yapılmıştır?

  A. Saltanatın kaldırılması
  B) Medeni Kanun’un kabul edilmesi
  C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
  D) Medreselerin kapatılması
  Cevap: A
 • 6) Üç tarafı su ile çevrili toprak parçasına ………………denilir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
  A)Yarımada
  B- Ada
  C- Körfez
  D.Burun
  Cevap: A
 • 7) Kızılırmak çoğu kez taşıp nice canlar alır. Nicelerin gözü yaşlı, eli bağrında kalır. Niceleri gidenlerin ardından acıklı bir türkü yakar.
  Aşık Veysel’in bu sözlerinden çıkarılacak en önemli sonuç, aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kızılırmak’ın her mevsim taşmaktadır.
  B) Sel felaketi sadece Kızılırmak’ta yaşanır.
  C) Doğal afetler türkülere konu olur.
  D) Sevdiklerimiz bir şekilde ölmektedir
  Cevap: A
 • 8) Ülkemizde platoların en yaygın olduğu coğrafi bölge aşağıdakilerden hangisidir?
  a- Karadeniz
  b- Ege
  c- İç Anadolu
  d- Doğu Anadolu
  Cevap: B
 • 9) Bir yerde uzun yıllar boyunca görülen hava durumu özelliğine ne ad verilir?
  a- Yağız
  b- İklim
  c- Hava olayları
  d- yağmur
  Cevap: B
 • 10) Doğal kaynaklar ekonomik faaliyetleri nasıl etkiler?
  Cevap:
 • 11) Aşağıdaki doğal afetlerden hangisi Türkiye’de can ve mal kaybına DAHA ÇOK sebep olur?
  a)depremler
  b)heyelanlar
  c)çiğ düşmeleri
  d)şiddetli kuraklık
  Cevap: A
 • 12) Karasal iklim kuşağının özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
  a) Yaz ve kış sürekli yağışlıdır
  b) Yazın yağışlı kışın kuraktır
  c) Yaz ve kış sürekli kuraktır
  d) Yazları kurak ve sıcak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır
  Cevap: D
 • 13) AŞAĞIDAKİ SORULARI CEVAPLAYINIZ.
  1.Türkiye’nin en büyük dağı:
  ...................................................
  2. Türkiye’nin en büyük gölü:
  ..................................................
  3. Türkiye’nin en büyük nüfusa sahip ili:
  .......................................................
  5. Türkiye’nin en büyük dağlık bölgesi:
  ......................................................
  6. Türkiye’nin en büyük bölgesi:
  ......................................................
  7. Türkiye’nin en küçük bölgesi.
  ......................................................
  8.Türkiye’nin en büyük barajı:
  .....................................................
  9.Türkiye’nin en kalabalık bölgesi:
  ......................................................
  10. Türkiye’nin en uzun akarsuyu.
  ..........................................................
  Cevap:
 • 14) Anayasamızda yer alan "Herkes vic­dan, dinî inanç ve kanaat özgürlüğüne sahiptir," maddesi aşağıdaki Atatürk il­kelerinden hangisinin kapsamına girer?
  A) Cumhuriyetçilik
  B) İnkılapçılık
  C) Laiklik
  D) Halkçılık
  Cevap: C
 • 15) Hangisi Ege Bölgesi dağlarından değildir?
  a)Menteşe Dağları
  b)Uludağ
  c) Murat Dağı
  d) Bozdağlar
  Cevap: B
 • 16) Ege bölgesinde dağların denize dik uzanması hangi sonucu doğurur?
  a) Verimli toprak oluşumu
  b) Ilık iklimin iç kesimlere uzanması
  c) Kışları yağmurlu olması
  d) Ulaşımın daha kolay olması
  Cevap: B
 • 17)  Aşağıdaki cümlelerin başına doğru ise "D" yanlış ise "Y" yazınız.
   (__) Ülkemizde bulunan en yüksek dağ Ağrı dağı dır.
   (__) Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afet heyelandır.
   (__) Akdeniz ikliminin özelliği yazları çok sıcak olmasıdır.
   (__) Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü bozkırdır
   (__) Çevresine göre alçakta kalan geniş düzlüklere ova denir.
  Cevap:
 • 18) Ege kıyılarının girintili çıkıntılı olmasının sebebi nedir?
  A)Dağların denize dik uzanması
  B) Göllerin denize yakın oluşu.
  C) Binaların çok oluşu
  D) Sıcaklığın çok olması
  Cevap: A
 • 19) Göller yöresi hangi bölgemizdedir?
  A)Marmara
  B) İÇ Anadolu
  C) Akdeniz
  D) Ege
  Cevap: C
 • 20) Aşağıdaki akarsulardan hangisi Akdeniz’e dökülür?
  A) Kızılırmak
  B) bakır çay
  C) Manavgat 
  D) Fırat
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder