...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgilerin gelişmesinde rol oynamaz ?
  A) TDK
  B) TTK
  C) Dil,Tarih-Coğrafya fakültesinin açılması
  D) FUTBOL OYNAMAK
  Cevap: D
 • 2) • Aşırı yağış
  • Eğimli arazi
  • Bitki örtüsünün tahribi
  Verilenlerin tamamı bir araya gelince aşağıdaki doğal afetlerden hangisi gerçekleşir?

  A. Sel
  B) Deprem
  C) Yangın
  D) Kuraklık
  Cevap: A
 • 3) Aşağıdakilerden hangisi depremin etkilerini azaltmak için yapılacak uygulamalardan biridir?
  A) Çok katlı binalar yapmak
  B) Evleri gevşek zemine yapmak
  C) Binalarda dayanıklı malzeme kullanmak
  D) Fay hatları yakınlarına yerleşmek
  Cevap: C
 • 4) Aşağıdaki kelimeleri uygun olan yere yerleştiriniz*
  Girişimci- kapital-hammadde—işbirliği

  a)Bir ürürnün meydana gelebilmesi için işlenen hammadeye…………………denir.
  b)Tarımda ,ticarette ve endüstride yeni üretim alanları oluşturan kişiye…………..denir.
  c)Bir girişimcinin kullandığı ana para ,alet ve makinelara………………denir.
  d)Çalışma ortaklığına …………….denir.
  Cevap:
 • 5) Aşağıdaki yerlerden hangisinde çay üretimi yapılır?
  a)Çukurova
  b)İzmir
  c)Marmara Bölgesi
  d)Rize ve çevresi
  Cevap: D
 • 6) Yurdumuzun Akdeniz ve Ege kıyılarında etkisini gösterir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Tanımlanan bu iklim tipinin adı nedir?
  a- Çöl iklimi
  b- Kutup iklimi
  c- Karasal iklim
  d- Akdeniz iklimi
  Cevap: D
 • 7) Bir girişimci ,bir bölgede yatırım yapmadan önce ilk olarak hangi konuyu araştırır?
  Cevap:
 • 8) Hangi doğal afetten korunmak için ağaçlandırmaz yapılmaz?
  a- Sel
  b- Heyelan
  c- Deprem
  d- Erozyon
  Cevap: B
 • 9) Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin etkisi baraj ve ağaçlandırma yapılarak azaltılabilir?
  a- Deprem
  b- Sel
  c- Yangın
  d- Erozyon
  Cevap: B
 • 10) Aşağıdaki göllerden hangisi İç Anadolu Bölgesi’ndedir?
  a) Manyas Gölü
  b) Van Gölü
  c) Tuz Gölü
  d) Burdur Gölü
  Cevap: C
 • 11) Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz ikliminin özelliğidir?
  a) Yazları sıcak ve kurak, kışları ılıman ve yağışlıdır.
  b) Yazları serin, kışları ılık ve her mevsim yağışlıdır.
  c) Yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlıdır.
  d) Yazları sıcak ve yağışlı, kışlar soğuk ve kuraktır.
  Cevap: B
 • 12) Yurdumuzun tahıl ambarı olarak bilinen yöre hangisidir?
  A)İstanbul ve çevresi
  B)Konya ve çevresi
  C)İzmir ve çevresi
  D)Çukurova ve çevresi
  Cevap: B
 • 13) Toprağın rüzgar ve suyla taşınması aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Erozyon
  b) Heyalan
  c) Sel
  d) Deprem
  Cevap: A
 • 14) Üç kenarı denizlerle çevrili kara parçasına ne denir?
  a) ada
  b) yarımada
  c)ova
  d)vadi
  Cevap: B
 • 15) Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerle doldurunuz
  kırkpınar güreşleri - peri bacaları – milliyetçilik ilkesi - çağdaşlaşma - kına gecesi

  1.Düğünden bir gün önce ……… ………. yapılır.
  2. ……… ………… Nevşehir ilimizin doğal güzelliklerindendir.
  3. …………. …………… Marmara Bölgesine özgü bir ata sporudur.
  4. Atatürk’ün …………………… anlayışında taklitçiliğe yer yoktur.
  5. …………… ………… milli birlik ve beraberliğimizin temel taşıdır.
  Cevap:
 • 16) Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklardan değildir?
  a)Kaplıcalar
  b)Ormanlar
  c)Kaleler
  d)Nehirler
  Cevap: D
 • 17) “Atatürk, Türk devletinin demokratik bir yönetim şekli olan Cumhuriyet’le yönetilmesini istiyordu.’’
  Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün bu düşüncesini gerçekleştirmek için yaptığı inkılâplardan biridir?

  a) Saltanatın kaldırılması
  b) Şapka inkılâbı
  c) Yeni ölçme sisteminin kabul edilmesi
  d) Medreselerin kapatılması
  Cevap: A
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi Ege yöresine özgü bir müzik veya oyun türüdür?
  a) Halay
  b) Horon
  c) Bar
  d) Zeybek
  Cevap: D
 • 19) Bir grupta kararlar nasıl alınır?
  a) Büyüklere danışılır
  b) Herkes kendi istediğini yapar.
  c) Grup sorumlusu alır
  d) Grup üyeleri ile birlikte alınır.
  Cevap: D
 • 20) Karadeniz bölgesinde iklim, her mevsim yağışlı ve ılımandır. Aşağıdakilerden hangisi bu iklim şartlarında yetişmez?
  A) çay
  B) pamuk  
  C) mısır
  D) fındık
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder