Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi insanların bir arada yaşamasında etkisi olan bir öğe değildir?
  A)Bayramlar
  B)Düğünler
  C)İmece
  D)Seyahat
  Cevap: D
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi, Mustafa Kemal’in devlet yönetiminde halkın söz sahibi olmasını sağlamak için yaptığı yeniliklerle ilgili değildir?
  A) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması
  B) Cumhuriyetin ilan edilmesi
  C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması
  D) Kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi
  Cevap: C
 • 3) Hülya Hanım diyor ki: “ Evimde bir eş ve anne, okulda öğretmen, tenis kulübünde sporcu, alış veriş merkezinde müşteri, tiyatroda seyirciyim.”
  Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

  A) Hülya Hanım, çalışkan bir insandır.
  B) Hülya Hanım, iyi bir annedir.
  C) Hülya Hanım, gruplar içerisinde sorumluluk alan birisidir.
  D) Hülya Hanım’ın farklı gruplar içinde farklı rolleri vardır.
  Cevap: D
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi ovanın tanımıdır?
  a- Karaların denize doğru uzanmış kısımlarıdır.
  b- Akarsular tarafından parçalanmış geniş düzlüklerdir.
  c- İki dağın ya da dağ sıralarının arasında kalan derin çukurlardır.
  d- Derin akarsu vadileri ile parçalanmış yüksek veya hafif engebeli düzlüklerdir.
  Cevap: C
 • 5) Balıkçılık en çok hangi bölgemizde yapılmaktadır?
  a)Karadeniz Bölgesi
  b)Ege Bölgesi
  c)Marmara Bölgesi
  d)Akdeniz Bölgesi
  Cevap: A
 • 6) Ülkemizde çay sadece Karadeniz bölgesinde yetiştiril, bunun nedeni nedir?
  a-İklimi elverişli olduğundan
  b- İnsanların çalışkan olmaları
  c- Çok çay içtiklerinden
  d- Çayı çok sevdiklerinden
  Cevap: A
 • 7) Bir bölgede gerçekleştirilen ekonomik faaliyetler insanların meslek seçiminde nasıl etkili olabilir?
  Cevap:
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi doğal varlıklarımızdan DEĞİLDİR?
  a)Kaplıcalar
  b)Ormanlar
  c)Kaleler
  d)Nehirler
  Cevap: C
 • 9) İç Anadolu Bölgesi’nin doğal koşulları düşünüldüğünde hangi ürünün yetiştirilmesi bu bölgede olanaksızdır?
  a) buğday
  b) muz
  c) şeker pancarı
  d) arpa
  Cevap: B
 • 10) Sürekli çağdaşlaşmayı ve yeniliklere açık olmayı öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Devletçilik
  B) İnkılapçılık
  C)Milliyetçilik
  D)Halkçılık
  Cevap: B
 • 11) Aşağıdaki akarsulardan hangisi Ege Denizine dökülmez?
  a) Bakırçay
  b)Büyük Menderes
  c) Kızılırmak
  d) Gediz Nehri
  Cevap: C
 • 12) Ege bölgesinde gezi yapan bir turist kafilesi aşağıdakilerden hangisini görebilir?
  a) Balıklı göl
  b) Efes Kütüphanesi
  c) Şehitler Abidesi
  d)Sümela manastırı
  Cevap: B
 • 13) Evlilikte kadının mağdur olmaması, yasalar önünde eşit olması için hangi yenilik yapılmıştır?
  a) Laiklik
  b) Soyadı Kanunu
  c) Seçme ve seçilme hakkı
  d) Medeni Kanun
  Cevap: D
 • 14) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.
  bozkır - Marmara - ova - karasal - Karadeniz

  a) Çevresine göre alçakta kalmış düzlüklere ………………………………denir.
  b) ………………………………………………..ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır..
  c) Nüfusun en fazla olduğu bölgemiz………………………………………..Bölgesi’dir.
  d) Kızılırmak ve Yeşilırmak…………………………………………….. dökülen akarsularımızdır.
  e) İlkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz kuraklığı ile sararan ot topluluğuna……………………..denir.
  Cevap:
 • 15) Yurdumuzun kapladığı alan bakımından en büyük gölü aşağıdakilerden hangisidir?
  A)Tuz Gölü
  B) Abant Gölü
  C) Van Gölü
  D) Beyşehir Gölü
  Cevap: C
 • 16) İklimin aşağıdaki özelliklerden hangisine etkisi azdır?
  A)Ulaşıma
  B) Yer altı kaynaklarına
  C) Tarıma
  D) Giyim şekline
  Cevap: B
 • 17) Çevresine göre alçakta kalan ve üzerinde tarım yapılan geniş düzlükler aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Tepe
  B) Plato
  C) Ova  
  D) Vadi
  Cevap: C
 • 18) Dağların denize paralel uzanması, kıyıdan iç kesimlere ulaşımı zorlaştırır. Bu özellik aşağıdaki bölgelerimizden hangisiyle ilgilidir?
  A) Ege Bölgesi
  B) Marmara Bölgesi
  C) Karadeniz Bölgesi  
  D) İç Anadolu Bölgesi
  Cevap: C
 • 19) Balıkçılık denildiğinde ilk akla gelen bölgemiz hangisidir?
  A) Akdeniz bölgesi
  B) Karadeniz bölgesi  
  C) Ege bölgesi
  D) Marmara bölgesi
  Cevap: B
 • 20) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin etrafını çevreleyen denizlerden değildir?
  A) Akdeniz
  B) Karadeniz
  C) Atlas Okyanusu
  D) Ege
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder