...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Atatürk, Türk kültürü ve tarihinin araştırılması için Türk Tarih Kurumunu, Türk dilinin geliştirilmesi için de Türk Dil Kurumunu kurmuştur. Atatürk’ün bu girişimi hangi ilkesiyle daha iyi açıklanabilir?
  A)Halkçılık
  B)Cumhuriyetçilik
  C)Devletçilik
  D)Milliyetçilik
  Cevap: D
 • 2) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların önüne D , yanlış olanların önüne Y harfi koyunuz.
  ( )İnsan birden çok rol üstlenebilir.
  ( )Barınma, beslenme ve giyinme zorunlu ihtiyaçlarımızdandır.
  ( )Düğünler insanların bir araya gelmesini engelleyen kültürel öğelerdendir.
  ( )Adıyaman ilimizde kilim dokumacılığı yaygındır.
  ( )Bayramlarda küskünler barışır, büyükler ziyaret edilir.
  ( )Atatürk inkılapları, Türk halkını çağdaş bir yaşama kavuşturmuştur.
  Cevap:
 • 3) Atatürk’ün naaşının bulunduğu Anıtkabir bugün hangi şehrimizde yer almaktadır?
  A)Ankara
  B. İstanbul
  C. İzmir
  D. Samsun
  Cevap: A
 • 4) Buğdayın ekmek haline gelene kadar geçirdiği aşamalrı sıralayın?
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Cevap:
 • 5) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden biri değildir?
  a-Ege Bölgesi
  b- Karadeniz Bölgesi
  c-Doğu Anadolu Bölgesi
  d-Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi
  Cevap: D
 • 6) "Hiç bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz, Herkes devlet hiz­metlerinden yararlanma hakkına sahip­tir,"
  Yukarıdaki anlatım Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?

  A) Devletçilik
  B)Halkçılık
  C)Laiklık
  D)Milliyetçilik
  Cevap: B
 • 7) "Türk milletinin karakter ve âdetlerine en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir." Atatürk'ün bu sözleri hangi ilkenin tanı­mına aittir?
  A) Cumhuriyetçilik
  B)Milliyetçilik
  C) Halkçılık
  D)Laiklik
  Cevap: A
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun doğal güzelliklerinden biri değildir?
  A) Peri Bacaları
  B) Pamukkale Travertenleri
  C) Abant Gölü
  D) Galata Kulesi
  Cevap: D
 • 9) 7. Aşağıdaki yerlerin hangisinde en az insan yaşar?
  A) Verimli toprakların çevresinde
  B) İş imkanı olan yerlerde
  C) Akarsuların çevresinde
  D) Dağların yamaçlarında
  Cevap: D
 • 10) “İnsanlar ve evler zarar görür. Yer altı şebekeleri çöker. Tarlalar ve bahçeler sular altında kalır. Aniden eriyen kar suları ve şiddetli yağan yağmur sularıyla oluşur.”
  Yukarıda yapılan anlatımlar, aşağıda verilen doğal felaketlerden hangisinin açıklamasıdır?

  A) Deprem
  B) Çığ
  C) Trafik kazası
  D) Sel
  Cevap: D
 • 11) Hangi göl Bölgemizde bulunmamaktadır?
  a)Manyas gölü
  b)Marmara gölü
  c)Köyceğiz gölü
  d)Bafa gölü
  Cevap: B
 • 12) Hangisi Ege Denizi kıyısında körfez değildir?
  a) Güllük Körfezi
  b) Gökova Körfezi
  c) Edremit Körfezi
  d) İskenderun Körfezi
  Cevap: D
 • 13) Ülkemizde hangi iklim tipi görülmez?
  a) Karadeniz
  b) Karasal
  c) Akdeniz
  d) Ekvatoral
  Cevap: D
 • 14) Aşağıdakilerden hangisi ovanın tanımıdır?
  a)Karaların denize doğru uzanmış kısımlarıdır.
  b)Akarsular tarafından parçalanmış geniş düzlüklerdir.
  c)İki dağın yada dağ sıralarının arasında kalan derin çukurlardır.
  d)Derin akarsu vadileri ile parçalanmış düz veya hafif engebeli yüksek düzlüklerdir.
  Cevap: C
 • 15) Türkiye’deki toprak kaymalarının büyük bölümünün Karadeniz Bölgesi’nde meydana gelmesinde en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Ormanların kapladığı alan
  b) Depremler
  c) Yağış ve eğimin fazla olması
  d) Yol yapımları
  Cevap: C
 • 16) Karadeniz Bölgesi ülkemizin neresinde yer alır?
  a)Doğusu
  b)Kuzeyi
  c) Batısı
  d) Güneyi
  Cevap: B
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bölgeler arasında kültür birliğinin olduğuna bir kanıt olarak gösterilebilir?
  A-yöresel türküler
  B-Yöresel oyunlar
  C-Geçim kaynakları
  D-Milli bayram kutlamaları
  Cevap: D
 • 18) “Arazinin Eğimli, olduğu ve Fazla yağmur alan bölgelerde toprak kayması fazla olur.” Buna göre aşağıdaki bölgelerin hangisinde toprak kayması fazla olur?
  A) Marmara Bölgesi
  B) Karadeniz Bölgesi  
  C) Akdeniz Bölgesi
  D) İç Anadolu Bölgesi
  Cevap: B
 • 19) Taşıdığı coğrafi özelliklerle etrafından ayrılan, buna karşılık kendi sınırları içinde benzerlik gösteren coğrafi birimdir. Yukarıda verilen tanım aşağıdaki şıklardan hangisidir?
  A) Ülke
  B) Bölge  
  C) Şehir
  D) Yerleşim yeri
  Cevap: B
 • 20) Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
  I-Coğrafya, doğal çevreyi ve çevre ile insan arasındaki ilişkileri inceleyen bilim dalıdır
  II-Dağ, tepe, düzlük ve çukurlar yeryüzü şekillerini oluşturur.
  III-Belli bir alanda yaşayan insan sayısına nüfus denir.
  IV-Ülkemiz depremleri fazla yıkıcı olmaz.

  A- 1
  B- 2
  C- 3
  D- 4
  Cevap: C
Yorum Yap
Gönder