Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Peri bacalarıyla tanınan yöremizin adı nedir?
  A)Mezopotamya
  B)Kapadokya
  C)Pamukkale
  D)Harran
  Cevap: C
 • 2) İnsanların doğada yaptıkları değişiklikler sonucunda beşeri unsurlar ortaya çıkar.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi beşeri unsura örnek gösterilir?

  A) Çoruh Nehri
  B) Atatürk Barajı
  C) Van Gölü
  D) Erciyes Dağı
  Cevap: B
 • 3) Yurdumuzun Akdeniz ve Ege kıyılarında etkisini gösterir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Tanımlanan bu iklim tipinin adı nedir?
  a) Çöl iklimi
  b) Kutup iklimi
  c) Karasal iklim
  d) Akdeniz iklimi
  Cevap: D
 • 4) İllerimizi nüfus yoğunluğu bakımından sıralayacak olursak hangisi bu ilk sıradaki il olur?
  A) İstanbul
  B) Ankara
  C) İzmir
  D) Yozgat
  Cevap: A
 • 5) Ege Bölgesinde bulunmayan Baraj gölü hangisidir?
  a)Atatürk Barajı
  b)Demirköprü barajı
  c)Adıgüzel barajı
  d) Çine barajı
  Cevap: A
 • 6) Kısa bodur ağaçlardan oluşan, çalı türündeki bitki örtüsüne ne ad verilir?
  a) bozkır
  b) maki
  c) orman
  d) çayır
  Cevap: B
 • 7) İnsanların hangi uygulamaları sellerin bir felakete dönüşmesine yol açar?
  I- Yamaçlardaki ormanların kesilmesi
  II- Dere yataklarına ev ve iş yerlerinin yapılması
  III- Barajların yapılması
  IV- Ormanların çoğaltılması

  a)II, III
  b) I, IV
  c)II, III, IV
  d) I, II
  Cevap: D
 • 8) Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde insanların yerleşme istedikleri alanlarda aradıkları özellikler arasında yer almaz?
  a)Tarıma elverişli, verimli alanlar
  b)Sanayinin geliştiği alanlar
  c)Ulaşımın geliştiği alanlar
  d)Çevresine göre yüksekte kalan alanlar
  Cevap: D
 • 9) .Boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri düzelterek yazınız.

  Kami- ozonyre- simana- hekavrnige-urngiltuçlre-ayf tahıt- rzimi

  _________________ olayı ile verimli topraklar yok olmaktadır.
   Çekirdeksiz üzüm _________________ yetişir.
   Türkiye fiziki harıtasında en yüksek yerler _________________ ile gösterilir
   _________________ Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsüdür.
   _________________ ülkemizde Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde yetiştirilir.
   Yer kabuğunda bulunan ve depremlere neden olan derin çatlaklara _________________ denir.
   Ege bölgesinde nüfusu en kalabalık olan ilimiz _________________ .
  Cevap:
 • 10) Aşağıda verilen turizm merkezlerinden hangisi diğerlerinden farklı bir bölgede yer almaktadır?
  A)Peri Bacaları
  B) Seyfe Kuş Cenneti
  C) Erciyes Kayak Merkezi
  D) Nemrut Dağı
  Cevap: D
 • 11) Türk Medeni Kanunu'nun kabulüyle aile hayatı yeniden düzenlendi. Resmi nikah usulü getirilmesi, evlenme, boşanma ve miras konularında kadın-erkek eşitliğinin sağlanması hangi ilkeyle doğrudan ilişkilidir?
  A) devletçilik
  B) milliyetçilik
  C) cumhuriyetçilik
  D) halkçılık  
  Cevap: D
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğunun Marmara ve Ege Bölgesinde toplanmasının nedenlerinden biri değildir?
  A) Yeryüzü şekillerinin elverişliliği
  B) Verimli tarım alanlarının bulunması
  C) Deprem kuşağından uzak olması  
  D) Gelişen ekonomisi
  Cevap: C
 • 13) Yazlar sıcak ve kurak Kışlar ılık ve yağışlı Verilen özellikler hangi iklime aittir?
  A) Karadeniz iklimi
  B) Akdeniz iklimi  
  C) Muson iklimi
  D) Karasal iklimi
  Cevap: B
 • 14) Soğuk bölgelerde insanlar kalın elbiseler giyerler. Bu bilgiye dayanarak nasıl bir çıkarımda bulunabiliriz?
  A) İklim, günlük hayatımızı etkiler  
  B) Soğuk bölgelerde tekstil sanayisi gelişmiştir
  C) Soğuk bölgelerde yaşayanların ekonomik durumu iyidir
  D) Bu bölgelerde yaşayan insanlar kalın elbiselerden hoşlanırlar
  Cevap: A
 • 15) Hangisi tarihi yapıya sahip turistik alanlarımızdan değildir?
  A) Truva
  B) Efes harabeleri
  C) Pamukkale  
  D) Rumelihisarı
  Cevap: C
 • 16) şağıdakilerden hangisi tiyatro veya sinemaya gittiğimizde üstlendiğimiz bir roldür?
  A) sporcu
  B) oyuncu
  C) seyirci  
  D) öğrenci
  Cevap: C
 • 17) Doğal bitki örtüsü korunmalıdır. Yamaçlar ağaçlandırılmalıdır. Yamaç arazileri eğime dik sürülmelidir. Bu önlemler hangi doğal afeti önlemek için alınmalıdır?
  A) Deprem
  B) Heyelan  
  C) Yangın
  D) Çığ
  Cevap: B
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi insanların doğal ortama zarar vermesine örnektir?
  A-Farklı ekonomik faaliyetler yapmak
  B-Orman alanlarına yerleşim birimleri kurmak
  C-Akarsular üzerine baraj yapmak
  D-Turizm faaliyetlerine turist olarak katılmak
  Cevap: B
 • 19) Fiziki haritalarda denizler ve dağlar hangi renklerle gösterilir?
  A) mavi-yeşil
  B) kahverengi-sarı
  C) mavi-kahverengi
  D) yeşil-kahverengi
  Cevap: A
 • 20) Ege bölgesinde efelerin oynadığı meşhur halk oyununun ismi nedir?
  A) zeybek
  B) horon
  C) halay
  D) dans
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder