Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Sosyal Bilgiler 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisinde kültürel öğe ile bölge doğru eşleştirilmiştir?
  A)Kemençe-Akdeniz bölgesi
  B)Horon- Karadeniz Bölgesi
  C)Kaşık-Doğu Anadolu Bölgesi
  D)Seğmen-Güneydoğu Anadolu Bölgesi
  Cevap: B
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarına aykırıdır?
  A)Çocukların belli aralıklarla aşılanması
  B)Çoçukların pamukta çalıştırılması
  C)İlköğrenimin tüm çocuklar için zorunlu olması
  D)Devletin kimsesiz çocukları koruması
  Cevap: B
 • 3) Atatürk ilkelerini yazınız
  ……………………………………

  …………………………………….

  ……………………………. ………

  ……………………………………..

  ……………………………………..

  ……………………………………..
  Cevap:
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde yapılmamıştır?
  A) Milâdi Takvimin kabulü
  B) Yeni Türk Alfabesinin kabulü
  C) Zorunlu temel eğitimin sekiz yıla çıkarılması
  D) Halifeliğin kaldırılması
  Cevap: C
 • 5) Yaşadığımız bölgedeki köylerin en önemli sorunu erozyondur. Bu yüzden çayır ve meralarımız azaldı, tarım topraklarımız küçüldü ve gelirlerimiz düştü. Bütün bunların sonunda pek çok aile şehirlere göç etti.
  Aşağıdakilerden hangisini yapmak bu bölgedeki soruna çözüm getirir?

  A-Ağaçlandırma çalışmaları
  B) Sağlam konutlar yapmak
  C) Su kaynaklarını aşırı kullanmak
  D) Büyükbaş hayvancılığa önem vermek
  Cevap: A
 • 6) Aşağıdaki sorularda boşluklara uygun cevapları yazınız.
  MAKİ - KARASAL - İKLİM – DEPREMİ – VAN

  1) Bir yerde uzun yıllar değişiklik göstermeyen ortalama hava değerine ……………….. denir.
  2) Denizlerden uzak kalan bölgelerde görülür. Gece ve gündüz sıcaklık farkı fazla olup yazları sıcak ve kurak kışları soğuk ve kar yağışlı olan iklim tipi …………………..iklimdir.
  3) Yeryüzünde kısa süreli hissedilen kırılma, çökme, kıvrılma gibi sarsıntılar ………….. oluşturur.
  4) Yayvan, bodur, yaz-kış yapraklarını dökmeyen ve yeşil kalan ağaç ve çalılardan oluşan bitki örtüsü …………………..dir.
  5) Türkiye’nin en büyük gölüdür. Üzerinde Feribotla ulaşım yapılan gölümüz ………..gölüdür.
  Cevap:
 • 7) Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir alanda üretimin gerçekleşmesi için gerekli olanlardan biri değildir?
  a)insan
  b)yer şekilleri
  c)hammadde
  d)kapital
  Cevap: D
 • 8) Ekonomik faaliyetlerin aşamaları hangi seçenekte sıralanmıştır?
  a- üretim-dağıtım-tüketim
  b- dağıtım-tüketim-üretim
  c)tüketim-dağıtım-müşteri
  d-üretim-dağıtım-dönüşüm
  Cevap: A
 • 9) Meslek seçimini etkileyen faktörler nelerdir?
  Cevap:
 • 10) Karasal iklim kuşağının özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?
  a- Yaz ve kış sürekli yağışlıdır
  b- Yazın yağışlı kışın kuraktır
  c- Yaz ve kış sürekli kuraktır
  d- Yazları kurak ve sıcak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır
  Cevap: D
 • 11) Fiziki haritalarda karalarda yükselti artıkça haritalarda kullanılan renkler koyulaşır.Buna göre hangi coğrafi bölgemizde koyu renkler DAHA ÇOK kullanılmıştır?
  a)Marmara
  b)İç Anadolu
  c)Güneydoğu Anadolu
  d)Doğu Anadolu
  Cevap: A
 • 12) Nüfus yoğunluğu en fazla olan bölgemiz hangisidir?
  a) Güneydoğu Anadolu bölgesi
  b) Marmara Bölgesi
  c) Doğu Anadolu Bölgesi
  d) Akdeniz Bölgesi
  Cevap: B
 • 13) Aşağıdaki illerimizin hangisinde yazın turizmden dolayı nüfus artar?
  a) Antalya
  b) Konya
  c) Sivas
  d) Bursa
  Cevap: A
 • 14) Hangisi doğal afet olamaz?
  a) Deprem
  b) Sel baskını
  c) Çığ
  d) Toplu konut
  Cevap: D
 • 15) Yurdumuzun en yüksek dağı hangisidir?
  a) Erciyes Dağı
  b)Hasan Dağı
  c)Uludağ
  d) Ağrı Dağı
  Cevap: D
 • 16) Aşağıdaki haklardan hangisi Mustafa Kemal’in kadın haklarına verdiği önemin bir göstergesidir?
  A) TBMM’nin açılması
  B) Seçme ve seçilme hakkının verilmesi
  C) Soyadı Kanununun çıkarılması
  D) Saltanatın kaldırılması
  Cevap: B
 • 17) Aşağıda verilen cümleler doğru ise parantezlere (D) yanlış ise(Y) harfini yazınız.
  a) ( ) Toplumda hak ve sorumlulukların önemi konusunda farlı düşünen insanlar olabilir.
  b) ( ) Toplumda eğitim hakkından öğrencilerin bazıları yararlanır.
  c) ( ) Geleneklerimiz, kültürümüzün bir parçasıdır.
  d) ( ) Kültür, bir topluluğa verilen adlardan bir tanesidir.
  e) ( ) Laiklik toplumsal alanda yapılan yeniliklerden biridir.
  f) ( ) Halifelik Atatürk ilkelerinden oluşan bir düşünce sistemidir.
  g) ( ) Hirfanlı Baraj Gölü İç Anadolu Bölgesi’ndedir.
  h) ( ) Tuz gölü Kırşehir ili sınırları içerisindedir.
  i) ( ) Yurdumuz 7 coğrafi bölgeye ayrılmıştır.
  j) ( ) Ekonomik değeri olan hayvanların üretilip, beslenmesi ve pazarlanması işlerine tarım denir.
  Cevap:
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi coğrafya biliminin inceleme alanına girmez?
  A) Eski uygarlıkların yaşam tarzları  
  B) Yeryüzü şekillerinin ulaşıma etkisi
  C) İklim ve tarım arasındaki ilişki
  D) İnsan ve doğa arasındaki etkileşim
  Cevap: A
 • 19) Portakal bitkisinin yetişmesi için yazları sıcak, kışları ise ılık ve yağışlı bir iklim gerekmektedir. Bu duruma göre portakal aşağıdaki bölgelerin hangisinde yetiştirilir?
  A) Akdeniz  
  B) Karadeniz
  C) İç Anadolu
  D) Doğu Anadolu
  Cevap: A
 • 20) İklim şartları değerlendirildiğinde ülkemizde en çok şemsiyenin hangi bölgemizde satılacağı düşünülür?
  A)Karadeniz Bölgesi
  B)Akdeniz Bölgesi
  C)Ege Bölgesi
  D) Marmara Bölgesi
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder