Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Matematik 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) 6 yıl 10 ay toplamda kaç ay yapar?
  A) 90
  B) 85
  C) 82
  D) 75
  Cevap: C
 • 2) Aşağıda verilen sorulardan hangisi bir araştırma sorusudur?
  A) Sınıfınızda en çok sevilen öğretmen hangisidir?
  B) Mehmet’in en çok sevdiği renk hangisidir?
  C) Kaç tane iki basamaklı doğal sayı vardır?
  D) Türkiye’nin başkenti neresidir?
  Cevap: A
 • 3) Okunuşu ‘yirmi altı milyon beş yüz altmış iki bin kırk beş’ olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 26 562 045
  B) 2 562 045
  C) 2 656 245
  D) 20 656 245
  Cevap: A
 • 4) Akşam 22.45'te uyuyan Arda, sabah 7.15'te uyandığına göre,kaç saat kaç dakika uyumuştur?
  a) 8 saat 30 dakika
  b) 9 saat 10 dakika
  c) 7 saat 30 dakika
  d) 8 saat 15 dakika
  Cevap: A
 • 5) A :12=76 Kalan 4
  Bu işlemde A yerine hangisi yazılmalıdır?

  a)920
  b)918
  c)916
  d)914
  Cevap: C
 • 6) 4178 – ABCD = ?
  Yukarıdaki işlemde ABCD yerine aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  a)2051
  b)2048
  c)2041
  d)2038
  Cevap: A
 • 7) "Yüz beş milyon dört bin altmış" şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  a)2051
  b)2048
  c)2041
  d)2038
  Cevap: A
 • 8) "Yüz beş milyon dört bin altmış" şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  a)105 460 000
  b)105 400 060
  c)105 004 060
  d)10 504 060
  Cevap: C
 • 9) 6 x ( 35 ÷ 5 ) işleminin sonucu kaçtır?
  Cevap:
 • 10) Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamla yazınız.
  * üç yüz yedi milyon beş yüz seksen bin üç yüz dokuz

  * yüz yirmi bir milyon yüz sekiz bin yüz yetmiş bir
  Cevap:
 • 11) Bir bidonun 2 / 7  ’si 12 litre süt alıyorsa dolusu kaç litre süt alır?
  A)40
  B)42
  C)44
  D) 46
  Cevap: B
 • 12) Birler basamağı 5, binler basamağı 7 ve on milyonlar basamağında 8 bulunan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 807 005
  B) 8 007 005
  C) 80 070 005
  D) 80 007
  Cevap: C
 • 13) Aşağıdaki üslü ifadelerde verilen işlemleri yapınız

  a) Uğur bir haftada toplam kaç sayfa kitap okumuştur?  b) Perşembe günü Çarşamba gününden kaç sayfa fazla okumuştur?
  c) Hafta sonu toplam kaç sayfa okumuştur?

  Cevap:
 • 14) Bir mağaza tanesi 120 TL’den 8 adet takım elbise,tanesi 55 TL’den de 22 adet ayakkabı satmıştır. Mağaza bu satıştan kaç TL elde etmiştir?
  Cevap:
 • 15)

  a) Uğur bir haftada toplam kaç sayfa kitap okumuştur?  b) Perşembe günü Çarşamba gününden kaç sayfa fazla okumuştur?
  c) Hafta sonu toplam kaç sayfa okumuştur?

  Cevap:
 • 16) Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
  (....) 72 564 sayısının binler basamağındaki sayının basamak değeri 7000’dir.
  (....) 63 derece bir dar açıdır.
  (....)964 sayısını en yakın onluğa göre yuvarlarsak 970 sayısını elde ederiz.
  (....)Çok adımlı işlemlerde en son parantez içi yapılır.
  (....)En küçük geniş açı 90 derecedir.
  Cevap:
 • 17) Sınav süresi 2 saat 45 dakika olan bir sınava ,saat 9:30 da giren bir öğrenci saat kaçta sınavdan çıkar?
  Cevap:
 • 18) Aşağıdaki sayılardan hangisinin milyonlar basamağında 3 rakamı bulunur?
  A) 321 003 987
  B) 335 031 632
  C) 453 365 710
  D) 139 333 333
  Cevap: C
 • 19) 34 × 45 işleminin sonucu sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak bulunursa sonuç kaç olur?  Cevap:
 • 20) Aşağıda boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.
  a) 74 dakika =.................saat....................dakika


  b) 222 dakika=....................saat.................dakika


  c) 52 saat=..............................gün..................saat
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder