...................... OKULU 2019-2020 EĞTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF İngilizce DERSİ 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

Ad-Soyad:....................... No:........
 • 1) Monday, …… ,Wednesday. Boşluğa ne gelir?
  a) Sunday
  b) Friday
  c) Saturday
  d)Tuesday
  Cevap: D

 • 2) Aşağıdaki kelimelerin türkçelerini yazın
  Toothache:
  Sore throat:
  Backache:
  Flu:
  Headache:
  Cough:
  Cevap:

 • 3) Kelimelerin Türkçe anlamlarını yazalım.
  Hide and seek
  Have breakfast:
  Sing song:
  Play tic-tac-toe:

  Cevap:

 • 4) Kutudan tabelaların anlamlarını seçerek eşleştirelim.


  Cevap:

 • 5) Hi! I am Roy. I’m from Italia. I can speak …………………. And English.
  a) Turkish
  b) German
  c) English
  d) Italian
  Cevap: D

 • 6) Which lesson is it?
  A.Turkish
  B.Maths
  C.P.E.
  D.Art
  Cevap: B

 • 7) İngilizce karşılıkları verilen saatleri eşleştiriniz.
  1. 7:00 ____ a) It’s half past eight o’clock.
  2. 8:30 ____ b) It’s five past nine a.m
  3. 10:45 ____ c) It’s two to two.
  4. 03:15 ____ d) It’s seven o’clock.
  5. 01:58 ____ e) It’s twenty to five.
  6. 04:40 ____ f) It’s ten past ten.
  7. 10:10 ____ g) It’s eleven a.m
  8. 08:20 ____ h) It’s quarter to eleven.
  9. 11:00 ____ i) It’s a quarter past three.
  Cevap:

 • 8) What does he like?

  A.Blind man’s buff
  B.Hide and seek
  C.Origami
  D.Chess
  Cevap: D

 • 9) - _______________________?
  - I am Turkish.

  a) What nationality are you?
  b) Where is the library?
  c) What is your favourite game?
  d) Where are you from?
  Cevap: A

 • 10) What are they doing?

  A)they are playing chinese whisper
  B)they are playing chess
  C)they are playing ball.
  D)they are skipping rope.
  Cevap: A

 • 11) Josh: .......................................
  Bill: My favourite hobbies are listening to music
  and doing puzzle.
  Yukarıdaki konuşmada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

  A)  Do you like listening to music? 
  B)  Does your brother like doing puzzle? 
  C)  What is your favourite book? 
  D)  What are your favourite hobbies? 

  Cevap: D

 • 12) Aşağıdaki ülke ve millet adlarını eşleştiriniz

  1)Turkey
  2) Spain
  3) France
  4) Germany
  5) Italy
  6) England
  7) Japan


  _____German
  _____English
  _____French
  _____Japanese
  _____Spanish
  _____Italian
  _____Turkish

  Cevap:

 • 13) What is Tom doing?

  A)He is playing computer games.
  B)He is watching TV
  C)He is listening to music.
  D) He is reading a book
  Cevap: D

 • 14) I am bored. Let’s play ……………………………
  a) board
  b) drawing
  c) checkers
  d) music
  Cevap: D

 • 15) Fill in the blanks.(Metni okuyup tabloyu doldurunuz.)

  Hello! My name is Alfred. I am 13 years old. I am from Germany and I am German. I am speaking English and German. My favorite lessons are Music and P.E.

  Name
  Age
  Country
  Nationality
  Language
  Favourite lessons

  Cevap:

 • 16) Boşluklara HAVE GOT yada HAS GOT yazınız
  1-I ........................................a cat.

  2-Tom...................................... a sister.

  3-My mother .............................................two children.

  4-You ......................................... a red pen.

  5-They ..................................................a ball.
  Cevap:

 • 17) Go along this road, _____ left.
  a.go
  b.look
  c.turn
  d.come
  Cevap: C

 • 18) A:_______________________?
  B:It is Ankara.

  a. Where is Ankara
  b. What is the capital city of Turkey?
  c. What is the capital city of Greece?
  d. Is Ankara the capital city of Turkey?
  Cevap: CB

 • 19) Lily: Excuse me! …………………………?
  Daniel: Look over there, opposite the pharmacy.

  a) Do you visit the museum
  b) What do you do in the evenings
  c) How can I get to the bakery
  d) Where do you go in the afternoon
  Cevap: C

 • 20) Aşağıdaki boşlukları should ya da shouldn’t ile doldurunuz.
  You …………………………………brush your teeth.
  You……………………………..eat fresh fruit.
  You……………………………eat a lot of chocolate.
  You …………………………………….smoke.
  Cevap:
 • İngilizce Dersi Öğretmeni
  ....................

  Başarılar Dilerim
 Yorum Yap (0)


* Buraya tıklayarak kaydolabilirsiniz.