Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Fen Bilimleri 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Dolaşım sistemi organları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
  A) İskelet-kalp-akciğer
  B) Kalp-akciğer-damarlar
  C) Damarlar-yutak-gırtlak
  D) Damarlar-kan-kalp
  Cevap: B
 • 2) .Aşağıdakilerden hangisi iskeletin esas görevlerinden değildir?
  A) Vücuda şekil vermek.
  B) İç organları korumak.
  C) Kan yapmak
  D) Vücudu dik tutmak.
  Cevap: C
 • 3) İskeletin görevlerini yazınız. (En az 3 tane)

  Cevap:
 • 4) Yaşları 20 olan Melisa, Kadir ve Suat’ın nabız sayıları ölçülmüş. Melisa’nın nabız sayısı: 117,
  Kadir’in nabız sayısı: 64,
  Suat’ın nabız sayısı: 83.
  Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  A) Melisa egzersiz yapmaktadır.
  B) Kadir uyuyor.
  C) Suat dinlenmektedir.
  D) Kadir yürüyor.
  Cevap:
 • 5) Sağlıklı bir insan soluk verdiğinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
  A) Göğüs kafesi genişler.
  B) Akciğerler havayla dolar.
  C) Akciğer oksijenle dolar.
  D) Diyafram kubbeleşir.
  Cevap: D
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi iskelet ve kas sağlığını olumsuz yönde etkiler?
  A) Sağlıklı ve dengeli beslenmek.
  B) Ağır eşyalar taşımak
  C) Sırada dik oturmak.
  D) Düzenli egzersiz yapmak
  Cevap: B
 • 7) Aşağıdaki şemalarda görevli yapı ve organların isimlerini yazınız.


  Cevap:
 • 8) Aşağıdaki şemalarda görevli yapı ve organların isimlerini yazınız.


  Cevap:
 • 9) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

  KARBONDİOKSİT – KAFATASI – NABIZ – OKSİJEN – BALIK/SÜT – 206 – KALP – KAN – KULAKÇIK – EKLEM – AKCİĞER – BURUN – KASLAR – KEMİK – ENERJİ

  1. Vücudumuza şekil veren sert yapılara…………..………. denir.

  2. …………………….kasılıp gevşeme özelliğine sahiptirler.

  3. Yetişkin bir insanın vücudunda yaklaşık …………….adet kemik vardır.

  4. İskeletin kısımlarından………………………., beyni korumakla görevlidir.

  5. Kemiklerin sert yapısını korumak için …………………ve ……………..tüketmemiz gerekir

  6. Kemiklerin birleşme yerlerine ……………………….denir.

  7. Solunum organları ile vücuda ………………….alınmasına soluk alma denir.

  8. ………………...havayı dış ortamdan vücuda alan organdır.

  9. ………………………………..gazı solunum yolu ile dışarı atılır.
  10. Kalbin üst taraftaki odacıklarına ………..……………denir.

  11. Kanın vücuda dağılmasında ………………..pompa görevi yapar.

  12. Vücuttaki kırmızı renkli hayati sıvıya……………….denir.

  13. Kanın damarlara yaptığı basınca………………….denir.

  14. Kalp, göğüs kafesi içerisinde ve iki…………………………arasındadır.

  15. Kan ile vücuda dağılan besin ve oksijen kullanılarak …………………üretilir.
  Cevap:
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi dolaşım sistemi yapı ve organlarından birisi değildir?
  A) Kalp
  B) Kemik
  C) Kan
  D) Damar
  Cevap: B
 • 11) Kasılıp gevşeyerek vücudun hareketini sağlayan, kemikleri hareket ettiren yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kas
  B) Kan
  C) Eklem
  D) Kalp
  Cevap: D
 • 12) Aşağıdaki boşlukları verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamlayınız.
  oksijen – kalp – göğüs kafesi – yassı – oksijen besin – beyin – damarlar – stetoskop – 33 - karbondioksit

  1. Kan, dolaşım sırasında vücudumuza ………………… ve …………………..taşır.
  2. Soluk verirken dış ortama ………….………………………gazı veririz.
  3. Kemiklerimiz; uzun, kısa ve ……………….…………kemikler olmak üzere 3 çeşittir.
  4.Omurgamız omur adı verilen ………. kısa kemikten oluşur.
  5. İskeletin kalbimizi ve akciğerlerimizi koruyan bölümü……………… ………..……….dir.
  6. ……………………..…… kalbin ve akciğerlerin hareketlerini dinlemeye yarayan alettir.
  7. ………………………., vücudumuza kan pompalar.
  8. Kan vücudumuzda …………………….. içinde dolaşır.
  9. Soluk alırken vücudumuza aldığımız hava içinde bol miktarda………………………vardır. 10. Kafatası içinde ………………….. bulunur.
  11. Kalbin pompaladığı kanın damarlara yaptığı etkiye …………………………….denir.
  12. İskeletimiz ………………………………………….. korur.
  13. Kafatası ve göğüs kafesi , ……………………… kemiklerden oluşmuştur.
  14. Bilek kemikleri , omurga kemikleri …………………. kemiklerden oluşmuştur.
  15. Kafatasımızdaki eklemler ……………………………………eklemlerdir.
  16. Kemiklerin birbirine bağlandığı yere …………………… denir.
  17. Vücudumuza şekil veren,kemiklerin etrafını saran ve hareket etmemizi sağlayan yapıya ………… denir.
  18. Kemiklerden oluşan hareket etmemizi sağlayan ve vücudumuza genel şeklini veren yapıya………………denir.
  19. Vücudumuza oksijen alıp karbondioksit verme olayına ……………………. denir.
  20. Havanın soluk borusuna besinlerin yemek borusuna geçmesini……………….. sağlar.
  Cevap:
 • 13) Aşağıdaki yapılardan hangisi kemiklerimizi bağlayarak bir arada tutar?
  A-Eklemler
  B-Uzun kemikler
  C-Yassı kemikler
  D-Kısa kemikler
  Cevap: A
 • 14) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.
  1. ( ….. ) Yerden bir cisim kaldırırken sadece belimizden kuvvet almalıyız.
  2. ( ….. ) Yeterli kalsiyum almamak kemiklerin kırılgan olmasına yol açar.
  3. ( ….. ) Yetişkinlerin kemik sayısı, bebeklerin kemik sayısından daha fazladır.
  4. ( ….. ) Karbondioksit taşıyan kanın rengi parlak açık kırmızıdır.
  5. ( ….. ) Omurgamız, omur adı verilen 33 kemikten oluşur .
  6. ( ….. ) Kalp, kasılıp gevşeme hareketiyle kanı vücudumuza pompalar.
  7. ( ….. ) Diyafram, soluk alıp vermemize yardımcı olan yapı ve organlardan biridir.
  8. ( ….. ) Yetişkin bir insanda toplam 200 kemik vardır.
  9. ( ….. ) Egzersiz sırasında vücudumuzun daha fazla oksijene ve besine ihtiyacı vardır.
  10. ( ….. ) Yetişkin bir insanın nabzı, dakikada 100 – 120 defa atar.
  Cevap:
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi nabız sayımızı artırmaz?
  A) Koşmak gibi vücut egzersizleri
  B) Uyumak
  C) Heyecanlanmak
  D) Korkmak
  Cevap: B
 • 16) I. Burnumuz alınan havayı ısıtır ve
  nemlendirir.

  II. Burnumuzdaki kıllar ve özel sıvı,alınan
  havadaki mikropların tutulmasını sağlar.

  III. Burun delikleri büyük olduğu için daha
  fazla oksijen almamızı sağlar.

  Yukarıdakilerden hangileri burnumuzla nefes almamızın daha sağlıklı olduğunu gösterir?

  A. I ve II
  B. II ve III
  C. I ve III
  D. I-II ve III
  Cevap: A
 • 17) Kanın içerisinde yol aldığı yapıya ne ad verilir?
  A) kalp
  B) damar
  C) akçiğer
  D) soluk borosu
  Cevap: B
 • 18) Kanın vücutta dolaşımını sağlamak için pompa görevi yapan organ aşağıdakilerden hangisidir?
  A) akçiğer
  B)kalp
  C) burun
  D) mide
  Cevap: B
 • 19) I - Düzenli spor yapmalıyız.
  II - Dengeli ve düzenli beslenmeliyiz.
  III - Egzersiz yapmak sağlığımız için gereklidir.
  Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri doğrudur?

  A) I
  B) II
  C) III
  D) I – II – III
  Cevap: D
 • 20) Yetersiz ve dengesiz beslenme ile hareketsizlik aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?
  A) Sağlıklı bir vücuda sahip olmamızı sağlar.
  B) Vücut sağlığımızın bozulmasına ve hasta olmamıza neden olur.
  C) Sağlıklı bir yaşam sürmemize neden olur.
  D) Yaşamımızda herhangi bir değişikliğe neden olmaz.
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder