...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Fen Bilimleri 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) İskelet kemiklerini bir birine bağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Eklemler
  B) Kaslar
  C) Kemikler
  D) Yağlar
  Cevap: A
 • 2) Bisiklete binmek, yürüyüş, hafif koşu gibi belli bir alanda düzenli olarak tekrar eden vücut hareketlerine ne denir?
  A) egzersiz
  B) nabız
  C) enerji
  D) beslenme
  Cevap: A
 • 3) A.Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına ‘D’,yanlış olanların başına ’ Y’ yazınız.
  1. ( ) Sırada otururken dik oturmalıyız.
  2 . ( ) Egzersiz nabız sayımızı arttırır.
  3. ( ) Kemiklerimizin birleşme yerine eklem denir.
  4. ( ) Egzersiz yaptığımızda soluk alıp verme hızımız yavaşlar.
  5. ( ) Kemik ve kaslarımızın gelişimi için bolca şeker yemeliyiz.
  6. ( ) Doktorların akciğerlerimizi dinlerken kullandığı aletin adı termometredir.
  7. ( ) Vücudumuzda bir tane akciğer vardır.
  8. ( ) Özellikle büyüme çağında doğru oturmalı ve doru bir şekilde durmalıyız.
  9. ( ) Bütün vücudumuzu dolaşan kan beyaz renklidir.
  10. ( ) Kanı vücuda pompalayan akciğerlerimizdir.
  Cevap:
 • 4) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcüklerden uygun olanıyla tamamlayınız.

  206 – nabız - yassı – oksijen – steteskop
  – egzersiz - kalp

  Vücudumuzda kısa, uzun ve __________________ kemikler bulunur.
  Soluk alıp verme sırasında alınan ______________ vücudumuzun her yerine kan yolu ile taşınır.
  Kan dolaşımında kanı pompalama görevini _______________ yapar.
  Egzersiz sonucu __________ sayısındaki artışın nedeni, vücuda daha hızlı kan pompalanmasıdır.
  Yetişkin bir insanda yaklaşık ______ adet kemik bulunur.
  Kalp atışlarını dinlemeye yarayan alete ________________ denir.
  İskelet ve kas sağlığı için düzenli _______________ yapılmalıdır.
  Cevap:
 • 5) Kalbin pompaladığı kanın damarlarımıza yaptığı etkiye ne denir?
  A) Kalp atışı
  B) Nabız
  C) Kan akışı
  D) Kalp kasılması
  Cevap: B
 • 6) Aşağıdaki olaylardan hangisinde soluk alıp verme sıklığı artmaz?
  A) Koşmak
  B) Uyumak
  C) Korkmak
  D) Spor yapmak
  Cevap: B
 • 7) Bebeklerin nabız sayısının daha fazla olmasının sebebi nedir?
  A) Bebeklerin çok uyumaları
  B) Bebeklerin daha çok enerjiye ihtiyaç duymaları
  C) Bebeklerin daha küçük olmaları
  D) Bebeklerin daha çok üşümeleri
  Cevap: B
 • 8) “Kasların ……………. gevşemesi kemiklerin eklem bölgesinden hareket etmesini sağlar.”

  Cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılırsa doğru olur?

  A)Sıkışıp
  B)Kasılıp
  C)Ezilip
  D)Gerilip
  Cevap:
 • 9) Soluk alma hangi organımızdan başlar?
  A) Akciğerler
  B) Ağız
  C) Yutak
  D) Burun
  Cevap: D
 • 10) Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutucuğun içerisinde verilen sözcüklerden uygun olanlarla tamamlayınız?
  balon – burundan – ısıtır – oksijen
  akciğerler - nemlendirir - kalp ağızdan – karbondioksit – nabız

  1. Doğru soluk alıp vermede hava ……………………..
  alınıp ………………………… verilir.
  2. Soluk aldığımızda ……………………………… şişer.
  3. Burun, soluduğumuz havayı …………………
  ve ……………………………………
  4. ………………… vücudumuza kan pompalar.
  5. Vücuda dağıtılan besinlerden enerji elde etmek için …………………….. kullanılır.
  Cevap:
 • 11) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
  1. ( ) Bisiklet binmek, yürüyüş yapmak ve hafif tempoda koşmak egzersiz yapmak demektir.
  2. ( ) Kalbimizin kasılıp gevşeme hareketi ile damarlarımıza pompaladığı kanın damarlarda yaptığı etki egzersiz olarak adlandırılır.
  3. ( ) Nabzımızı boyun, el bileği veya ayak üstündeki damarlardan hissedebiliriz.
  4. ( ) Hareket ederken tükettiğimiz enerjiyi karşılamak için vücudumuz daha fazla karbondioksite ihtiyaç duyar.
  5. ( ) Kan, vücudumuz için gerekli olan enerjiyi damarlar yoluyla ulaştırır.
  6. ( ) Koşan bir insanın kalbi daha hızlı çarpar.
  7. ( ) Kanın vücutta dolaşımını kalorifer sistemine benzetebiliriz.
  8. ( ) Damarların içinde sadece temiz kan dolaşır.
  9. ( ) Akciğerler kanımızı temizler.
  10. ( ) Uyuyan bir insan çok enerji harcar.
  Cevap:
 • 12) Kasılıp gevşeyerek vücudun hareketini sağlayan, kemikleri saran ve hareket etmemize yardımcı olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Kan
  B) Kas
  C) Eklem
  D) Damarlar
  Cevap: B
 • 13) Kas ve kemiklerimizin gelişmesi, sağlıklı olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?
  a.  Yeterli ve dengeli beslenme
  b.   Küçük yaşlarda bol miktarda süt içmek
  c.   Küçük yaştan itibaren ağır yükleri kaldırmaya başlamak
  d.  Düzenli spor ve egzersiz yapmak
  Cevap: C
 • 14) A. Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
  (……) Korku ve heyecan soluk alıp verme hızını yavaşlatır.

  (……)Egzersiz sonucu nabız sayısı artar.

  (……) Bebeklerdeki nabız sayısı yetişkin insanlarınkinden azdır.

  (……)Bütün damarlar oksijence zengin kan taşır.

  (……)Kan vücutta kalp ve damarlar sayesinde dolaşır.

  (……)Kalp ve akciğer sesler teleskop ile dinlenir.

  (……)Besin ve oksijen vücudumuzda enerji üretme amacı ile kullanılır.

  (……) Kalp, dolaşım sisteminde görevlidir.
  Cevap:
 • 15) Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs kafesinin içinde bulunur?
  A) Akciğerler ve mide
  B) Akciğerler ve kalp
  C) Kalp ve karaciğer
  D) Kalp ve böbrekler
  Cevap: B
 • 16) “ Kan, …………………….taşır” ifadesinde boş bıraklan yere hangi ifade ya da ifadeler yazılırsa doğru olur?
  A) Besin, karbondioksit, oksijen, atık madde
  B) Besin, karbondioksit, oksijen
  C) Besin, karbondioksit
  D) Besin, oksijen
  Cevap: D
 • 17) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A ) Kasılan kas uzar.
  B ) Kalp kasılarak temiz havayı bütün vücuda pompalar.
  C ) Kafatasında eklem yoktur.
  D ) Karaciğer solunumda görevli bir organdır.
  Cevap: C
 • 18) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
  A. Kafatası = yassı kemik
  B. Parmak kemikleri = uzun kemik
  C. Omurga kemikleri = kısa kemik
  D. Bacak kemikleri = uzun kemik
  Cevap: A
 • 19) Aşağıdaki cisimlerden hangisine uygulanan kuvvet kalıcı şekil değişikliğine neden olur?
  A. Süngeri sıkmak
  B. Yayı germek
  C. Cam bardağa çekiçle vurmak
  D. Balonu şişirmek
  Cevap: C
 • 20) Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
  A) Düzenli spor yaparsak sağlıklı oluruz.
  B) Dengeli beslenmek sağlığımız için önemlidir.
  C) Obezite ile mücadele için yürüyüş yapmalıyız.
  D) Egzersiz yapmak vücudumuzun sağlığı için gereksizdir.
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder