...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Matematik 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Ali 8 yaşında, babası 35 yaşındadır. 7 yıl sonra yaşları toplamı kaç olacaktır?


  Cevap:
 • 2) Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına“D” , yanlış olanlara “Y” koyunuz.
  (........) Dik açı 180 derecedir.
  (........) Karenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir.
  (........) Çıkarma işleminde eksileni bulmak için çıkan ile fark toplanır.
  (........) 2017 sayısının binler basamağındaki rakamın basamak değeri 2000’dir.
  (........) 86 070 < 86 007
  (........) 36 125 sayısı çift sayıdır.
  Cevap:
 • 3) Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
  456 012 - 345 013 - 456 000 - 99 999
  ………………………… < ………………………… < ………………………… < …………………………
  Cevap:
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi grafiğe göre yanlıştır?

  A) En çok satış 2007 yılında yapılmıştır.
  B) 2003 ve 2004 yılları satışı toplamı 2007 satışından fazladır.
  C) Beş yılın satış toplamı 2200 adettir.
  D) Beş yılın satış toplamı 2000 adettir.
  Cevap:
 • 5) Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamlarla yazınız.
  On beş bin iki yüz sekiz

  Yedi bin altı yüz elli dört

  Yüz yedi bin on yedi

  Üç yüz yirmi beş bin elli iki

  Altı yüz altı bin altı yüz on altı

  Cevap:
 • 6) Aşağıda ardışık olarak verilmiş sayıları kısa yoldan toplayınız.
  5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 + 35 = ?
  Cevap:
 • 7)


  Cevap:
 • 8) Kare ve dikdörtgen ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) İkisinin de iç açıları toplamı 360 derecedir.
  B) İkisinin de dört kenarı birbirine eşit uzunluktadır.
  C) İkisinin de dört köşesi dik açılıdır.
  D) İkisinin de dört köşesi ve dört kenarı vardır.
  Cevap: B
 • 9) 20+22+24+26+28= ? sayılarını kısa yoldan toplayınız.

  Cevap:
 • 10)


  Tavşan ve tilkilerin farkını bulalım.  Fil, maymun ve tavşanların toplamı kaçtır?  Sayısı en fazla olan hayvan hangisidir?


  Hayvanat bahçesinde bulunan hayvanların toplam sayısı nedir?

  Cevap:
 • 11) Aşağıdaki boşluklara yazılması gerekenleri, yukarıdaki tablodan bulup yazınız.
  eksilen - on bin bir - kilometre- büyüktür

  1-Çıkarma işleminde .......................... en büyük terimdir.
  2- Beş basamaklı en küçük tek sayı,.................................. dir.
  3-Matematikte > sembolü ..............................................diye okunur.
  4-Şehirler arasındaki uzaklıklar .............................. ile ifade edilir.
  Cevap:
 • 12) Binler bölüğünde 20, birler bölüğünde 503 olan sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? 
  A) Yirmi bin beş yüz üç 
  B) İki bin beş yüz üç 
  C) İki yüz beş bin üç 
  D) İki yüz beş bin yüz üç
  Cevap: A
 • 13) 386 345 sayısının on binler ve birler basamağındaki rakamların sayı değerlerinin toplamı kaçtır? 
  A) 10     
  B) 11    
   C) 12     
  D) 13
  Cevap: D
 • 14) Bir satıcı sonbahar mevsiminde 3460, kış mevsiminde 1650, ilkbahar mevsiminde 2244
  ürün satıyor. Satıcı bir yılda 9876 ürün sattığına göre yaz mevsiminde kaç ürün satmıştır?


  Cevap:
 • 15) 3 – 6 – 12 – 24 -48 – 96 - ?
  Örüntüyü devam ettiren sayı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 48
  B) 108
  C) 120
  D) 192
  Cevap: D
 • 16) 756 767 Sayısında 7 rakamının basamak değerleri toplamı kaçtır?  Cevap:
 • 17) 9875B sayısı rakamları farklı beş basamaklı çift doğal sayıdır. Buna göre, B rakamı yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?
  A) 180 500 > 180 010 > 180 000
  B) 191 090 > 190 009 > 190 900
  C) 560 000 > 506 000 > 500 600
  D) 101 100 > 100 100 > 100 010
  Cevap: B
 • 18) 78+ A > 100 ifadesindeki A yerine gelebilecek en küçük doğal sayı kaçtır?
  A) 1
  B) 20
  C) 21
  D) 23
  Cevap: A
 • 19) Metin tahtaya 3, 0, 5, 2, 1, 7 rakamlarını yazıyor. Bu rakamları birer kez kullanarak yazılabilecek, en büyük doğal sayı ile en küçük çift doğal sayının toplamı kaçtır?

  Cevap:
 • 20) 43733" sayısındaki 3 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?
  A) 3033
  B) 3333
  C) 333
  D) 9
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder