...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Matematik 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki ifadelerden hangisi kare ve dikdörtgenin ortak özelliği değildir?
  A) Her ikisinin de tüm kenarları eşittir.
  B) Her ikisinin de tüm açıları 90˚dir.
  C) Her ikisinin de 2 tane köşegeni vardır.
  D) Her ikisi de 4 tane doğru parçasından oluşur.
  Cevap: A
 • 2) Bir otobüs hareket ettikten 328 km sonra mola veriyor. Mola verdikten sonra 296 km daha gidip yolculuğu tamamlıyor. Otobüs toplam kaç km yol gitmiştir?


  Cevap:
 • 3) Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına“D” , yanlış olanlara “Y” koyunuz.
  (........) Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulmak için “toplama” işlemi yapılır.
  (........) 4 on binlik + 2 binlik + 3 yüzlük + 2 birlik = 42 302´dir.
  (........) Dört basamaklı en büyük sayı 1000’ dir.
  (........) Kare ve dikdörtgenin köşe açıları 90 derecedir.
  Cevap:
 • 4) Aşağıda verilen doğal sayının basamak ve sayı değerlerini yazınız.

  Cevap: C
 • 5) 5870 kg kömürün 2784 kilogramını satan bir esnaf, 897 kilogramını da ücretsiz olarak fakirlere dağıtmıştır. Buna göre esnafın geriye kaç kg kömürü kalmıştır?
  A) 2099
  B) 2189
  C) 3086
  D) 3681
  Cevap: B
 • 6) Bir çıkarma işleminde eksilen 324, çıkan 156 ise fark (sonuç) kaçtır?
  A) 2
  B) 168
  C) 326
  D) 480
  Cevap: B
 • 7) ( 1 - 6 - 0 - 5 - 4 ) rakamlarını kullanarak yazılabilecek beş basamaklı;
  En küçük sayı

  En büyük sayı

  En büyük tek sayı

  En küçük çift sayı

  60 000’den küçük en büyük sayı

  Cevap:
 • 8) Aşağıdaki şekle göre verilmeyen açının ölçüsü kaç derecedir?
  Cevap:
 • 9) Aşağıdaki şeklin simetriğini çiziniz.


  Cevap:
 • 10) Alttaki üçgenin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?


  A) Çeşitkenar üçgen
  B) Eşkenar üçgen
  C) Geniş açılı üçgen
  D) İkizkenar üçgen
  Cevap: D
 • 11) 10+11+12+13=? Sayılarını kısa yoldan toplayınız.

  Cevap:
 • 12) 458 + 460 +462 +464 +466 +468
  Sayılarının toplamını kısa yoldan bulunuz.

  Cevap:
 • 13) Bir çıkarma işleminde fark 844 tür. Eksilen sayı 345 artar, Çıkan sayı 124 artarsa yeni fark kaç olur?
  Cevap:
 • 14) Hangi sayının 6 katının 357 fazlası 2775 eder ?
  Cevap:
 • 15) Çözümlenmiş hali “6 yüz binlik + 2 on binlik + 4 yüzlük + 3 onluk + 7 birlik” olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 624 037
  B) 602 437
  C) 620 437
  D) 624 437
  Cevap: C
 • 16) 465432 < 465503 < 465530 < 465520 < 465550

  Yukarıdaki sayılardan hangisi verilen sıralamada yanlış yerleştirilmiştir? 

  A) 465432
   B) 465503  
  C) 465520  
  D) 465550
  Cevap: C
 • 17) Şimdi 48 yaşında olan bir kişi kaç yılında doğmuştur?
  Cevap:
 • 18) 9875B sayısı rakamları farklı beş basamaklı çift doğal sayıdır. Buna göre, B rakamı yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır?

  Cevap:
 • 19) Aşağıda verilen sayıların okunuşlarını ve yazılışlarını karşılarına yazınız.
  30 142 = ………………………………………………………
  101 010 = …………………………………………………
  801 420 = ……………………………………………………
  909 201 = ………………………………………………………
  10 020 = ………………………………………………………
  Cevap:
 • 20) Aşağıda verilen sayıların okunuşlarını ve yazılışlarını karşılarına yazınız.
  Yüz bin seksen yedi = ………………………
  Doksan bir bin sekiz = ……………………………
  Yüz iki bin sekiz yüz doksan iki = …………………………
  Bin bir = ………………………………………
  Dört yüz elli dokuz bin yüz = …………………………………
  Yirmi iki bin iki yüz yirmi = …………………………………………………
  Cevap:
Yorum Yap
Gönder