...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 4. SINIF Matematik 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Bir esnaf tanesi 367 TL olan deri kabandan 34 tane sattı. Bu satıcı yaptığı satıştan kaç lira kazanmıştır?
  İşlem yaparak bulunuz.


  Cevap:
 • 2) Aşağıdaki çarpma işlemlerini kısa yoldan yapalım.
  284 x 10

  85 x 100

  63 x 1000

  30 x 60

  Cevap:
 • 3) Esrakırtasiyeye gidip 23 TL’ye bir kitap, 15 TL’ye boya seti ve 89 TL’ye bir çanta alıyor. Kasiyere 200 TL veren Esra kaç TL para üstü alır?


  Cevap:
 • 4) Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
  456 012 - 345 013 - 456 000 - 99 999
  ………………………… < ………………………… < ………………………… < …………………………
  Cevap:
 • 5) 5870 kg kömürün 2784 kilogramını satan bir esnaf, 897 kilogramını da ücretsiz olarak fakirlere dağıtmıştır. Buna göre esnafın geriye kaç kg kömürü kalmıştır?
  A) 2099
  B) 2189
  C) 3086
  D) 3681
  Cevap: B
 • 6) Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamlarla yazınız.
  On beş bin iki yüz sekiz

  Yedi bin altı yüz elli dört

  Yüz yedi bin on yedi

  Üç yüz yirmi beş bin elli iki

  Altı yüz altı bin altı yüz on altı

  Cevap:
 • 7) Aşağıdaki şeklin simetriğini çiziniz.


  Cevap:
 • 8) Aşağıda çözümlenmiş olarak verilen sayıları noktalı yerlere yazınız.
  ( 8 yüz binlik ) + ( 7 binlik) + ( 3 yüzlük ) + ( 4 onluk) + ( 7 birlik )=
  ……………………..

  ( 3 yüz binlik ) + ( 3 binlik) + ( 4 onluk ) + ( 7 birlik)=
  ………………………
  Cevap:
 • 9) Kare ve dikdörtgen ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  A) İkisinin de iç açıları toplamı 360 derecedir.
  B) İkisinin de dört kenarı birbirine eşit uzunluktadır.
  C) İkisinin de dört köşesi dik açılıdır.
  D) İkisinin de dört köşesi ve dört kenarı vardır.
  Cevap: B
 • 10) ‘0,9,4,5,7,6’ rakamlarını kullanarak aşağıdaki işlemleri yapınız.
  a)Altı basamaklı en büyük tek sayı:………………..
  b)Altı basamaklı en küçük çift sayı:…………………
  c)Altı basamaklı en küçük sayı:……………………
  d)Altı basamaklı en büyük sayı:……
  Cevap:
 • 11) Aşağıdaki sayılar en yakın onluğa yuvarlandığında hangi sayı 2310 sayısına yuvarlanmaz? 
  A) 2314
  B) 2305 
  C) 2315
  D) 2306
  Cevap: C
 • 12) Aşağıdaki en yakın yüzlüğe yuvarlamalardan hangisi yanlıştır? 
  A) 4157 = 4200   
  B) 1312 = 1300  
  C) 4508 = 4500
  D) 8790 = 8700
  Cevap: D
 • 13) Aşağıdaki sayı örüntülerinde boşluğa gelecek sayıları bulunuz.
  1 , 2 , 4 , 8 , 16 , ……………
  8 , 6 , 10 , 8 , 12 , 10 , ...........
  3 , 14 , 25 , 36 , ………………
  Cevap:
 • 14) Aşağıdaki işlemleri yapınız.


  Cevap:
 • 15) K,L,M,N L,M,N,K M,N,K,L ?
  Yukarıdaki örüntüde soru işaretli yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) NKLM
  B) NLKM
  C) KLMN
  D) MNKL
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder