...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF Hayat Bilgisi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D), yanlış olana (Y)yazalım.
  6. ( ) Planlı çalışmak; işlerimizin daha çabuk ve sorunsuz bitmesini sağlar
  7. ( ) 29 Ekim 1923’te cumhuriyet ilan edilmiştir.
  8. ( ) Tren bir kara taşıtıdır.
  9. ( ) Atatürk’ün anıt mezarı Ankara’daır.
  10. Kalbimizin görevi pis kanı temizlemektir.
  Cevap:
 • 2) Aşağıda adları yazılan hayvanların karşılarına yuvalarını yazın.
  arı:……………………………………………
  hindi:……………………………………………..
  inek:………………………………………
  ayı:………………………………………………..
  Cevap:
 • 3) İletişim araçlarından 2 tanesini yazınız.
  1……………………………………………………… 2………………………………………………………
  Cevap:
 • 4) Dengeli ve düzenli beslenme ne demektir?
  A) Her besinden yeteri kadar yemek
  B)Çok yemek yemek
  C) İstediğimiz besinleri yemek
  Cevap: A
 • 5) Alper Büyüyünce suçluları yakalamak, can güvenliğini sağlamak istiyor.
  Buna göre Ali hangi mesleği tercih etmelidir?

  A) müdürlük
  B) araştırmacı
  C) polis
  Cevap: C
 • 6) Cumhuriyetten önce yurdumuzu kim yönetiyordu?
  a) Padişah
  b) Cumhurbaşkanı
  c) Başbakan
  Cevap: A
 • 7) Ailede ilişkilerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
  a) Ailede sadece babanın dediği olmalıdır.
  b) Ailede çocukların düşünceleri önemli değildir.
  c) Aile bireyleri birbirine saygılı olmalıdır.
  Cevap: C
 • 8) Hangisi evde bize düşen görevlerden değildir?
  a) Odamızı toplamak.
  b) Faturaları ödemek.
  c) Kardeşimizle ilgilenmek.
  Cevap: B
 • 9) “Evde uymamız gereken kuralları ………………………… ………… “ Boş bırakılan yere hangisi gelirse doğru olur?
  a) Ailece koymalıyız.
  b) Sadece annem koyar.
  c) Sadece babam koyar.
  Cevap: A
 • 10) Aşağıdakilerden hangisi, ressam olabilmek için gerekli bir yetenektir?
  a) Güzel resim yapmak
  b) Güzel konuşmak
  c) Güzel yazı yazmak
  Cevap: A
 • 11) Bir trafik polisi anlatmak istediklerini hangi yolla anlatırlar?
  a) kol hareketleri ile
  b) sözlerle
  c) yazıyla
  Cevap: A
 • 12) Okula hazırlıksız gelen bir öğrenci için ne söylenebilir?
  a)Başarılı ve iyi öğrenen bir öğrencidir.
  b) Plânsız çalışan bir öğrencidir.
  c) Yeterli ve etkili bir öğrenme sağlayan biridir.
  Cevap: B
 • 13) “Okul kurallarına uymalıyız.” diyen bir öğrencinin davranışı doğrudur?
  a) Sıraların üzerine yazı yazarım.
  b) Koridorlarda koşarım.
  c) Okula zamanında gelirim.
  Cevap: C
 • 14) Aşağıdaki özelliklere sahip öğrenci için hangisi söylenebilir?
  Haftalık ders programını oluşturur.
  Çantasını ders programına göre hazırlar
  Gün boyunca yapacaklarını önceden planlar.

  a) Bu öğrenci başarısız bir öğrencidir.
  b) Bu öğrenci planlı bir öğrencidir.
  c) Bu öğrenci dağınık bir öğrencidir.
  Cevap: B
 • 15) Aşağıdakilerden hangisi Kulüp Çalışmalarının yararlarından değildir?
  a)Kendisini üstün görmek
  b)Yardımlaşma duygusunu geliştirmek
  c)Grup çalışmalarına katılmak.
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder