...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF Matematik 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdaki sayının basamak değerlerini yazınız.
  73 basamak değeri
  Cevap:
 • 2) Aşağıda verilen tümcelerde boşlukları tamamlayınız.
  *En büyük iki basamaklı doğal sayı…………………..
  *En küçük iki basamaklı doğal sayı…………………..
  Cevap:
 • 3) Esra’nın 14TL parası vardı.3TL’ye döner,2 TL’ye meyve suyu aldı.Esra’nın kaç TL parası kaldı?
  Cevap:
 • 4) 2- Bir çiçekçi her birinde 4’er çi- çek bulunan 8 demet çiçek yap- t›. 3 demetini satt›. Geriye kaç çiçek kalm›flt›r?
  A) 32
  B) 20
  C) 16
  Cevap:
 • 5) Aşağıda verilen doğal sayıları çözümleyiniz.
  70 = ….. onluk + ….. birlik
  56 = ….. onluk + ….. birlik
  Cevap:
 • 6) Aşağıda verilen doğal sayıları çözümleyiniz.
  65 = ….. onluk + ….. birlik
  41 = ….. onluk + ….. birlik
  Cevap:
 • 7) Aşağıdaki cisimle ok ile gösterilen yerlerin isimlerini yazınız.  Cevap:
 • 8) Aslı çiçekçiden bir deste karanfil ve 3 düzine de gül almış. Aslı çiçekçiden toplam kaç tane çiçek almıştır?

  Cevap:
 • 9) Aşağıda geriye doğru ritmik saymaları yazınız.
  95-90-…..-……-……-……- …….-……. -……-50-…..-……-…….-30
  40-36-…..-……-……-…….-…….-…….-…….-……-0
  Cevap:
 • 10) Bir otobüste 37 yolcu vardır.Bu yolculardan 12 tanesi inince otobüste kaç yolcu kalır?

  Cevap:
 • 11) Birler basamağındaki rakamı 8, onlar basamağındaki rakamı 7 olan sayıyı yazınız.

  Cevap:
 • 12) Uygar’ın üç düzine kalemi var. Buna göre Uygar’ın kalemlerinin sayısı kaçtır?

  Cevap:
 • 13) “24” sayısı için doğru söylenen hangisidir?
  A-2 destedir.
  B-3 düzinedir.
  C-2 düzinedir.
  Cevap: C
 • 14) Bir toplama işleminde sonuca yazılacak sayıya verilen ad nedir?
  A-toplam
  B-toplanan
  C-eksilen
  Cevap: A
 • 15) Defterin kenarını aşağıdakilerin hangisi ile ölçebiliriz?
  A-karış
  B-ayak
  C-kulaç
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder