...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. SINIF Hayat Bilgisi 1. DÖNEM 2. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Aşağıdakilerden hangisi bir yön değildir?
  A) Orta
  B) Kuzey
  C) Batı
  Cevap: A
 • 2) Tavuğun yuvasına ne ad verilir?
  A) kovan
  B) kümes
  C) ahır
  Cevap: B
 • 3) Güneş hangi yönden batar?
  A) batı
  B) kuzey
  C) doğu
  Cevap: A
 • 4) Aşağıdakilerden hangisi özel bir gündür?
  A.Veli toplantısı
  B.Piknik
  C.Doğum günü
  Cevap: C
 • 5) Okula gitmek hangi hakkımızla ilgilidir?
  A) Seçilme Hakkı
  B) Seyahat Hakkı
  C) Eğitim Hakkı
  Cevap: C
 • 6) TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) ne zaman açılmıştır?
  A) 23 Nisan 1920
  B) 19 Mayıs 1919
  C) 10 Kasım 1938
  Cevap: A
 • 7) Bayrak töreni sırasında nasıl olmalıyız?
  A) Arkadaşımızla konuşmalıyız.
  B) Arkamızı dönmeliyiz.
  C) Hazır ol vaziyetinde olmalıyız.
  Cevap: C
 • 8) Kurtuluş Savaşı ne zaman başlamıştır?
  A) Atatürk'ün Ankara’ya gelmesiyle.
  B) Atatürk'ün Samsun’a çıkmasıyla.
  C) Yurdumuza düşmanların girmesiyle.
  Cevap: B
 • 9) Kaybolduğunuzda evinizi bulmak için hangisine ihtiyaç duyarsınız?
  A) Arkadaşınızın adı
  B) Ev adresiniz
  C) Öğretmeninizin adı
  Cevap: B
 • 10) Sedef, bir arkadaşına mektup yazdı. Zarfın üzerine arkadaşının adresini yazıp gönderdi. Hangi zarf Sedef ’in arkadaşına ulaşır?
  A) Sakızlar Mahallesi, Tuna Sokak, MERSİN
  B) Sakızlar Mahallesi, Daire 15, Silifke/ MERSİN
  C) Sakızlar Mahallesi, Tuna Sokak, No: 39 Silifke/ MERSİN
  Cevap: C
 • 11) Hayatımızı kolaylaştıran mesleklerin adlarını karşılarına yazınız.
  --Seçtiğimiz kumaştan elbise diker. ………………………..

  --Yaşadığımız yerin güvenliğini sağlarlar. ……………………….

  --Bilmediklerimizi bize öğreterek hayata hazırlarlar………………

  --Sağlığımızı onlara emanet ederiz. ……………………………
  Cevap:
 • 12) Koyun, kuzu, keçi gibi hayvanların barındıkları yerlere ne ad verilir?
  A) Kümes
  B) Ağıl
  C) Mağara
  Cevap: B
 • 13) günaydın
  sıraya
  öğrenciler
  saygı
  tasarruf
  Anıtkabir
  şehitlerin
  özür
  havaalanı
  temiz
  Yukarıdaki kelimeleri aşağıdaki cümlelerde uygun olan boşluklara yazınız.

  1) Okulumuzun çevresini ve sınıfımızı …………………….tutmalıyız.
  2) Bayrağımız rengini…………………………………….kanından almıştır.
  3) Sabah sınıfa girerken herkese……………………..………… .demeliyiz.
  4) Sınıf başkanını …………………………..………. seçer.
  5) Kantinde ……………………………….. girerim.
  6) Parasının hepsini harcamayıp birazını biriktirerek …………………………………. etmiş olur.
  7) Atatürk’ün mezarı şimdi ……………………………………’dedir.
  8) Uçakların yolcu alıp indirdiği yere …………………………………………….. denir.
  9) Yanlış bir şey yaptığımızda …………………………….. dilemeliyiz.
  10) Arkadaşlarımızla aramızdaki farklılıklara ……………………. duymalıyız.
  Cevap:
 • 14) Ayça, ödevlerini yaptıktan sonra çantasını hazırlayacaktır.Ayça çantasını neye göre hazırlamalıdır?
  A) Yemek programına göre
  B) Ders programına göre
  C) Gezi programına göre
  Cevap: B
 • 15) Çevremizi güzelleştirebilmek için hangisini yapmalıyız?
  A) Plastik ,cam , kağıt gibi maddeleri geri dönüşüm kutularına atmalıyız.
  B) Ağaçları kesmeliyiz.
  C) Çöplerimizi denizlere atmalıyız.
  Cevap: A
 • 16) Aşağıdaki konuşma biçimlerinden hangisi doğrudur
  A) Silgini verir misin?
  B) Silgini versene!
  C) Silgini bana uzat!
  Cevap: A
 • 17) Fatma, aile büyüklerine nas›l ulaşabilece¤iyle ilgili kart haz›rlam›ş. Kartta aile büyükleriyle ilgili hangi bilgi gereksizdir?
  A) Ev adresi
  B) Telefon numaralar›
  C) Mesle¤i
  Cevap: C
 • 18) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A) Çıkış zili çalınca sınıftan koşarak çıkmak.
  B) Okula her gün zamanında gelmeliyiz.
  C) Okul eşyalarını temiz ve düzenli kullanmalıyız.
  Cevap: A
 • 19) Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakımla ilgili değildir?
  A) Ders çalışmak
  B) Şaçları taramak
  C) Dişleri fırçalamak
  Cevap: A
 • 20) Hangisi uygun konuşma şeklidir?
  A) Topunu bana ver!
  B) Ben de oyununuza katılabilir miyim?
  C) Öğretmenim Akın'a bir şey söyle!
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder