...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) “Hey güzel Allah’ım! Sen, neyi yaparsan güzel yaparsın. Ya şimdi ağaçtan başıma düşen ceviz değil de kabak olsaydı halim ne olurdu? “
  Nasreddin Hoca bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini kastetmiştir?

  a) Allah’ın her şeyi yarattığını
  b) Cevizin daha faydalı bir yiyecek olduğunu
  c) Kabak yemenin sünnet olduğunu
  d) Allah'ın her yaratmasında bir incelik olduğunu
  Cevap: D
 • 2) Üstün özelliklere sahip, düşünen, araştıran, sorgulayan bir varlıktır.
  ifadesinde hangi varlığın üstünlüğü belirtilmiştir?

  a) İnsan
  b) Melek
  c) Cin
  d) Şeytan
  Cevap: A
 • 3) Müslümanlardan bir kısmının yapması ile diğer bütün Müslümanların üzerinden sorumluluğun kalktığı, lakin hiçbir Müslüman yapmaz ise o bölgedeki cümle Müslümanların sorumlu tutulacağı ibadet çeşitleri için kullanılan terim aşağıdakilerden hangisidir?
  a) Farz-ı Ayn
  b) Vâcip
  c) Farz-ı Kifâye
  d) Sünnet
  Cevap: C
 • 4) İslam dininde yapılması gerekli görülen iş ve davranışlara ne denir?
  a) farz
  b) sünnet
  c) hayat
  d) vacip
  Cevap: A
 • 5) Baharları, yazları, Bahçemdeki gülleri,
  Güneşi, yıldızları, Öten bülbülleri,
  Hakka tapan bizleri Dua eden dilleri
  Sen yarattın Allah’ım!
  Yukarıdaki şiirde asıl anlatılmak istenen nedir?

  A- Her şeyin güzel olduğu
  B- Her şeyin farklı olduğu
  C- Her şeyi Allah'ın yarattığı
  D- Her şeyin birbirine muhtaç olduğu
  Cevap: C
 • 6) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  A- Evrendeki varlıklar rastlantı sonucu oluşmuştur
  B- Her şeyin yaratıcısı Allah’tır.
  C- Allah yaptığımız her şeyi bilir.
  D- Allah’ın her şeye gücü yeter
  Cevap: A
 • 7) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar bulunsaydı, yer ve göğün düzeni kesinlikle bozulup gitmişti…” (Enbiya ,22)
  Yukarıdaki ayette verilen esas düşünce nedir?

  A- Evrenin kendiliğinden var olmadığı
  B- Allah’tan başka ilah olmadığı
  C- Allah’ın dualarımızı işittiği
  D- Allah’ın her şeyi bildiği
  Cevap: B
 • 8) " Kul hüvallahü ehad . Allahussamed . Lem yelid ve .............. . Ve lem yekün lehû ............ ehad ”
  Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

  A) Lem yûled-Kul
  B) Samed-Kufuven
  C) Lem Yûled-Kufuven
  D) Kevser-Ebter
  Cevap: C
 • 9) ’Rabbimiz’’ için hangisi söylenemez?
  a)O her şeyi yaratmıştır.
  b)O, bir şeye muhtaç değildir.
  c)O, doğmamıştır.
  d)O’nun gücü sınırlıdır.
  Cevap: D
 • 10) Yemekten sonra Elhamdülillah demek, dişleri fırçalamak, tuvalete sol ayakla girip sağ ayakla çıkmak, selamlaşmak vs. bunlara ne ad verilir?
  a)Vacip
  b)Sünnet
  c)Farz
  d)Müstehap
  Cevap: B
 • 11) İnsan Allah’a karşı inancını ortaya koymak için davranışlarına dikkat etmeli ve güzel davranışlarda bulunmalıdır. Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi Allah’a inanan insana yakışmaz?
  a)Dürüst olmak
  b)Adaletli olmak
  c)Boşa zaman geçirmek
  d)Yardım etmek
  Cevap: C
 • 12) Aşağıdaki cümlelerden Doğru olanların başına (D), Yanlış olanların başına ( Y) yazınız.
  (….) Çevreyi korumak sünnet değildir.
  (….) Oruç, Allah rızası için yeme ve içmeden uzak durmaktır.
  (….) Her yıl sahip olunan mal ve paranın 40/1ini fakirlere vermeye hac denir.
  (….) Namazlar günde 4 vakit kılınır.
  (….) Sadece Allah’a özgü olan sıfatlara Zati Sıfatlar denir.
  Cevap: .
 • 13) “Bütün sırların anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası onları bilemez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun bilgisi dışın da bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir…”
  Bu ayetten yola çıkarak aşağıdakiler hanginse ulaşılamaz?

  a) Geleceği Allah’tan başka kimsenin bilemeyeceği
  b) Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmadığı
  c) Allah’ın Evrende var olan her şeyi bileceğine
  d) Hiçbir şeyin Allah’ın bilgisinin dışında kalamayacağı
  Cevap: A
 • 14) Halife Ömer, bazı geceler şehri kontrol için dolaşırdı. Bir keresinde sütçülük yapan bir kadın kızına süte su katmasını söylediğini duyar.
  Kız: Yasak bir işi nasıl yapabilirim? diye annesine itiraz eder. Annesi: Halife Ömer seni nereden görecek? der. Kız ise: Halife görmez ama Rabbim görür diye karşılık verir. Küçük kızın bu yanıtı onun aşağıdaki ayetlerden en çok hangisini iyi anladığını gösterir?

  a)Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşi ne düşme…
  b)Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yüküm lü kılar.
  c)Şüphesiz Allah, kullarından haberdardır, onları hakkı ile görür.
  D) Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Allah’ındır
  Cevap: C
 • 15) “Kararını verdiğin zamanda artık Allaha dayanıp gü ven Çünkü Allah dayanıp güvenenleri sever.” (Ali İmran suresi, 159.ayet)

  Bu ayete göre Allaha güvenmek için ilk önce ne yapmalıyız?

  a)Gayret göstermek
  b)Oturmak
  c)Tembellik yapmak
  d)Dua etmek
  Cevap: D
Yorum Yap
Gönder