...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) Sınıfımızda birden çok başkan olsaydı, sınıfın düzeni bozulurdu. Aynı şekilde evrende birden çok yaratıcı olsaydı aşağıdakilerden hangisi olabilirdi?
  a) Denge ve uyum içindeki evrende her şey son bulurdu.
  b)İnsanların yaşamı kolaylaşırdı.
  c) İnsanlar mutlu bir hayat yaşardı.
  d) Evrendeki düzen daha mükemmel olurdu.
  Cevap: A
 • 2) Aşağıdakilerden hangisi ibadetlerin kişiye sağladığı yararlardan biri değildir?
  a) Zamanı iyi kullanmayı öğretir.
  b) Mutlu ve huzurlu yapar.
  c) Mal sahibi olmayı sağlar.
  d) Kardeşlik ve dostluk duygularını geliştirir.
  Cevap: C
 • 3) Varlıkların kendiliğinden oluşmayacağı düşüncesi bizi hangi sonuca götürür?
  A-İnsanın akıllı bir varlık olduğuna
  B-Her şeyi yaratan bir yaratıcı olduğuna
  C-İnsanın araştıran bir varlık olduğuna
  D-İnsanın gücünün sınırlı olduğuna
  Cevap: B
 • 4) Evreni incelediğimizde, her şeyin bir düzen içinde olduğunu görmemiz, bize neyi gösterir?
  a) Evrendeki düzeni anlayamayız
  b) Evrenin kendiliğinden var olduğunu gösterir
  c) Allah’ın varlığını ve birliğini gösterir
  d) Hiçbir anlamı yoktur.
  Cevap: C
 • 5) I- Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir
  II- De ki: O Allah, birdir
  III- O doğmamıştır ve doğrulmamıştır
  IV- Allah, Samed’dir. (Her şey ona muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir
  İhlas suresinin anlamının doğru sıralanışı aşağıdaki şıklardan hangisindedir?

  A) III-I-II-IV B) IV-II-I-III
  C) II-IV-III-I D) II-I-III-IV
  Cevap: D
 • 6) Kelime-i Tevhid aşağıdakilerden hangisidir?
  a)Bismillahirrahmanirahim
  b)Lailahe İllallah Muhammedun Rasulullah
  c) Allahu Ekber
  d) Sübhanallah
  Cevap: B
 • 7) “Nerede olursanız (olun) O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür”(Hadid–4.)
  “Allah, karada ve denizde ne varsa bilir... O,yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir”(En’am–59)
  Yukarıdaki ayet anlamları bize Allah’ın hangi özelliğinden bahsetmektedir?

  a) Her şeyin Allah’ın eseri olduğundan
  b) Allah’ın sonsuz güç ve kudrete sahip olmasından
  c) Allah’ın çok affedici olmasından
  d) Allah her şeyi işitir, bilir ve görür.
  Cevap: D
 • 8) Her şeyin bir yapanı, her resmin bir ressamı, her heykelin bir heykeltıraşı olduğu gibi bu evreninde bir yaratanı vardır. Bütün her şeyi yaratan kimdir?
  a)Peygamber
  b)Melek
  c)Allah
  d)Put
  Cevap: C
 • 9) Aşağıdaki cümlelerin başındaki parantezlere cümlenin doğru (D) ve yanlışlığına (Y) göre uygun harfleri yazın.
  (………)-İhlas suresi Kur’an’ın 112. suresidir ve Mekke döneminde inmiştir.
  (………)-İslam dininde ibadetler sadece namaz, oruç, hac ve zekatla sınırlıdır.
  (………)-Çalışmadan Allah’a güvenirsek de başarılı olabiliriz.
  (………)-Allah’ın görmesi, duyması, bilgisi sınırsız ve sonsuzdur.
  Cevap: .
 • 10) AŞAĞIDAKİ BOŞLULARI UYGUN İFADELERLE DOLDURUNUZ.
  (ibadet, akıllı, kelime-i şehadet, farz, esirgeyen ve bağışlayan)

  1- Allah’ın yapmamızı kesin olarak emrettiği iş ve davranışlara ………………… denir.
  2- Kulluk görevimiz olduğu için yaptığımız iş ve davranışlara ………………………. denir.
  3- İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği …………………………olmasıdır.
  4- Besmeledeki Rahman ve Rahim isimleri …………………………anlamlarına gelir.
  5- İslam’ın birinci şartı ………………………… getirmektir
  Cevap: .
 • 11) Kâinatta birden fazla ilah (Allah) olsaydı sonuç ne olurdu?
  a) Sistem daha iyi işlerdi.
  b) Düzen bozulurdu.
  c) Bir şey olmazdı
  d) İyi anlaşırlardı
  Cevap: B
 • 12) Allah’ın kendisiyle beraber olduğunu bilen bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?
  a-) İbadet etmek
  b-) Dua etmek
  c-) Yalan söylemek
  d-) Yardım etmek
  Cevap: C
 • 13) Evren hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  a) Evrende mükemmel işleyen bir düzen vardır.
  b) Evrenin tek sahibi Allah tır.
  c) Evren tesadüfen oluşmuştur
  d) Evren dünya,güneş,ay, yıldızlar ve gezegenlerden oluşur
  Cevap: C
 • 14) Allah’ın bize verdiği nimetlere karşı teşekkürümüzü ifade eden sözcük hangisidir?
  a) Ya Allah      
  b) Hayırlısı   
  c) Allah’a şükür            
  d) Maşallah
  Cevap: C
 • 15) Allah’tan başka ilah olmadığını aşağıdakilerden hangisi belirtir?
  a)La ilaha illallah             
  b)Muhammeden resülüh          
  c)Elhamdülillah              
   d)Bismillah
  Cevap: A
Yorum Yap
Gönder