Taşınıyoruz! yeni, daha güçlü ve daha çok sınavlarla mebsinavlari.com adresine taşınıyoruz.
...................... OKULU 2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 5. SINIF Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. DÖNEM 1. SINAV KAĞIDI

AD-SOYAD:....................................... NO:........


sinavbak.com

 • 1) I. Temiz olmak
  II. Yardımsever olmak
  III. Güzel söz söylemek
  IV. Geç saatte uyumak

  Yukarıdakilerden hangisi ibadet kapsamına girmez?

  A) I.
  B) II.
  C) III.
  D) VI.
  Cevap: D
 • 2) “İbadet etmek, dinimizin temel ilkelerindendir ve Yüce Allah’ın bir buyruğudur.”
  Biz Müslümanların Allah’a ibadet etmemizdeki en büyük faktör aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Rahat ve huzurlu bir yaşam sürdürmek
  b) Bol rızık ve kazançlar elde etmek
  c) Allah’a verdiği nimetler için teşekkür etmek
  d) Çevre tarafından sevilen birisi olmak.
  Cevap: C
 • 3) Bir amaca ulaşabilmek için gereken tüm çabayı gösterdikten sonra Allah’ a dua edip ondan yardım beklemek , aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?
  a) Tevhit
  b) Dua
  c) Tevekkül
  d) Tedbir
  Cevap: C
 • 4) İnsan, içgüdüyle değil, düşünerek ve bilinçli olarak davranmaktadır. İyiyi kötüden doğruyu yanlıştan ayırt edebilmektedir. Davranışlarını kontrol edebilmektedir.
  Buna göre insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

  A- Konuşabilmesi
  B- Görebilmesi
  C- Akıllı olması
  D- İşitebilmesi
  Cevap: C
 • 5) Kitapları yazan yazarlar, elbiseleri diken terziler, evleri yapan ustalar vardır. Her şeyin bir yapanı ve ortaya çıkaranı varsa evrendeki canlı ve cansız tüm varlıkları kim yaratmıştır?
  A- Melekler
  B- Allah
  C- Tesadüf
  D- İnsanlar
  Cevap: B
 • 6) Tevekkül nedir açıklayıp bir örnek veriniz?

  Cevap: .
 • 7) Sol kutuda zati ve subuti sıfatlar karışık verilmiştir. Zati olan sıfatları sağ tarafa yazınız.
  Basar
  Vücud
  İrade
  Kıdem
  Hayat
  Beka
  Vahdaniyet
  Muhalefetün lil havadis
  Cevap: .
 • 8) Aşağıdaki ayetlerden hangisi bize Allah’ın her şeye gücü yettiğini en güzel şekilde göstermektedir?
  a) “(Allah) Bir şey yaratmak istediği zaman ‘Ol’ der ve o da hemen oluverir.”
  b) “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar (tanrılar) olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu.”
  c) “O (Allah), geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır.”
  d) “De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir.”
  Cevap: A
 • 9) “ ………………………… sıfatlarında, fiillerinde ve niteliklerinde tektir, eşi ve benzeri yoktur. …………………….….’ın eşi ve benzeri olduğunu kabul etmek, şirktir
  Yukarıdaki ayette bahsedilen varlık kimdir?

  A-) Peygamberler
  B-) Allah
  C-) Şeytan
  D-) Melekler
  Cevap: B
 • 10) Peygamber Efendimizin yaptığı ve bizim de yapmamızı istediği davranışlara ne ad verilir?
  A-) Sünnet
  B-) Zekat
  C-) Farz
  D)Yasak
  Cevap: A
 • 11) Halife Hz. Ömer döneminde süte gizlice su katılmasını isteyen Anne neyi unutmuştur?
  a) Halifenin geceleyin gezdiğini
  b) Halifenin kendilerini gözetlediğini
  c) Allahın yapılan her işi gördüğünü
  d) Süte su katıldığında zararlı olduğunu
  Cevap: C
 • 12) Aşağıdakilerden hangisi vacip olan ibadetlere örnektir?
  a) Cuma Namazı
  b) Bayram Namazı
  c) Zekat
  d) Teravih Namazı
  Cevap: D
 • 13) Evrendeki düzenle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
  a) Evrende bir düzen vardır.
  b) Evrendeki düzen bize, Allah’ın varlığını gösterir
  c) Evren bizim yaşamamıza olanak verecek şekil de yaratılmıştır.
  d) Evrendeki düzen kendiliğinden olmuştur.
  Cevap: D
 • 14) I.Mevsimlerin düzenli bir şekilde birbirini izlemesi
  II. Gece ile gündüzün birbirini seyretmesi.
  III. Gezegenlerin güneş etrafında dönmesi
  IV. Teknolojinin gelişmesi

  Cümlelerden hangileri, evrende düzenin olduğunu gösterir?

  a) I. – II.
  b) I. – II – III.
  c) I. – II. – III.– IV.
  d) II. – III. – IV.
  Cevap: B
 • 15) Aşağıdaki ayetlerden hangisinde Allah’ın yaratılmışlara benzemediği vurgulanmaktadır?
  a)”De ki: O, Allah’tır, bir tektir.”
  b)”Onun benzeri hiçbir şey yoktur.”
  c)”O, her şeyi hakkıyla bilendir.”
  d) “Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınız görür.”
  Cevap: B
Yorum Yap
Gönder